ANALIZĂ. O treime din județele țării nu au sistem de colectare separată a deșeurilor

Data:

Încă din 2011, legea spune că din anul 2012 deșeurile trebuie colectate separat. Fiecare unitate administrativ teritoriala era obligată, prin lege, să colecteze diferențiat, cel puțin patru tipuri de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă. Pentru asta era nevoie de un Sistem integrat de management al deșeurilor (SIMD). O treime dintre județele țării, unele cu „pretenții”, nu au nici acum, după aproape 10 ani, un sistem funcțional.

Constrâns de o normă care nu a fost aplicată din diverse motive, Guvernul a abrogat în 2021 legea regimului deșeurilor și a renegociat noi termene și noi rate de reciclare. Așa a apărut OUG 92 din 2021, normă prin care autoritățile administrației publice locale au obligația să atingă, până în anul 2025 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale de 55% din masă.


Codașii Europei

În 2020, România se afla pe locul 26 din cele 27 de ţări membre ale Uniunii Europene, când rata deşeurilor municipale reciclate era de 11,1% din totalul de deşeuri, conform datelor Comisiei Europene. Asta înseamnă o rată de patru ori mai mică decât media europeană. Acest lucru nu a fost trecut cu vederea de Comisia Europeană care a deschis 39 de procese împotriva României având ca temă depozitarea și colectarea deșeurilor pe motiv că nu am transpus în legislație directivele europene. Ce riscăm în acest caz? Se precizează chiar în ordonanța de urgență a guvernului. „sumă forfetară de minimum 1.643.000 de euro și penalități între 1.985 și 119.125 de euro pe zi de întârziere după pronunțarea hotărârii instanței UE”.

În acest context, am întrebat fiecare județ în ce stadiu se află cu implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor, care este valoarea fondurilor europene accesate și cheltuite pentru gestionarea deșeurilor în ultimii 21 de ani, care este capacitatea depozitelor conforme construite cu fonduri europene, câte stații de sortare a deșeurilor puse în funcțiune cu fonduri europene există în fiecare județ și câte depozite de deșeuri autorizate construite pe bani europeni sunt funcționale. N-am putut aduna investițiile europene în gestionare deșeurilor deoarece unele județe nu au comunicat valoarea proiectelor pe bani europeni, deși am cerut acest lucru. Au trecut, in schimb, proiectele finanțate din fonduri Phare, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare etc.


Alba

Consiliul Județean ne-a transmis că în județ este implementat Sistemul de management integrat al deșeurilor și că UAT județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, a încheiat două contracte de finanțare din fonduri europene pentru implementare proiectului SMID Alba în perioada 2000-2021. Proiectul SMID Alba a fost finalizat, iar valoarea proiectului a fost de 212.015.115 lei, fără TVA.

Potrivit autorităților, capacitatea de funcționare a depozitului conform construit din fonduri europene este de 543.000 mc. În plus, pe raza județului Alba există patru stații de sortare a deșeurilor construite din fonduri europene și în județ există un depozit de deșeuri autorizat construit pe fonduri europene.

Arad

În județul Arad este implementat „Sistemul de management integrat al deșeurilor solide”. A fost finalizat în anul 2015 și declarat funcțional în februarie 2018. Costul final (sume cheltuite) este de 95.071.445 de lei (fără TVA).

În perioada 2000-2021 Consiliul Județean Arad a încheiat un singur contract finanțat din fonduri europene având ca obiect gestionarea deșeurilor. Acest contract a fost finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013, Axa prioritarã 2. Prin acest proiect, respectiv din fonduri europene, nu au fost construite depozite conforme.

Prin proiect s-au construit o stație complexă de transfer, o stație de compostare și trei stații de transfer. Stațiile de tratare realizare din fonduri europene sunt finalizate și funcționale.

În județ nu există depozite de deșeuri autorizate construite prin fonduri europene. Există un singur depozit autorizat, construit de o firmă privată, în baza unui contract de concesiune cu Primăria Municipiului Arad.

Argeș

Județul Argeș are implementat un SMID. În ultimii 21 de ani, Consiliul Județean a încheiat două contracte de finanțare: unul prin programul ISPA și celălalt prin POS MEDIU, proiect realizat în două etape. Valoarea totală a investiției din prima etapă a fost de 33,1 milioane de euro și 16 milioane de euro etapa a doua. Județul dispune de un Centru de Management Integrat al Deşeurilor la Albota-Pitești, cu o capacitate totală de depozitare de 3.980.700 mc, întins pe o suprafață de 30,6 hectare.

Facilitățile de pe platforma depozitului Albota: stație tratare, cântar pod basculă cu o capacitate de cântărire între 400 – 60.000 kg, stație de sortare, stație de tratare a levigatului tip PALL, stație captare biogaz și stație ardere biogas, platformă compost, platformă depozitare deşeuri din construcții, punct verde destinat stocării temporare a deşeurilor periculoase, deşeuri electrice, electronice şi electrocasnice (DEEE), vopsele, lacuri, bateri și uleiuri.

Stația de Transfer Campulung are o capacitate de 37.902 mc, stația de transfer Curtea de Argeș o capacitate de 17.463 t/an și stația de transfer Costesti are o capacitate de 9.198 t/an.

Pe raza județului există o stație de sortare deșeuri reciclabile colectate separat în cadrul CMID Pitești (suprafața 2500 mp, capacitate 21600 t/an), o instalație de tratare mecanică deșeuri municipale în amestec cu o capacitate de 135.000 t/an și sortare manuală pentru deșeurile reciclabile în stațiile de transfer Curtea de Argeș, Câmpulung și Costești

Argeș are un singur depozit de deșeuri autorizat și două stații de sortare construite cu fonduri europene.

Bacău

Consiliul Județean Bacău a implementat proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide, finantat prin POS Mediu 2007-2013, prin care s-a realizat infrastructura de management a deșeurilor existente în judet. Contractul de finanțare a fost încheiat în anul 2011, între CJ Bacău, în calitate de beneficiar și Ministerul Mediului și Pădurilor, în calitate de Autoritate de Management. În luna septembrie 2018, proiectul a fost declarat funcțional și în uz. Valoarea totală a proiectului a fost de 43 milioane de euro.

Consiliul Județean Bacău ne-a mai transmis că în județ există un singur depozit de deșeuri amplasat în comuna Nicolae Balcescu, care asigură eliminarea deșeurilor colectate de pe raza întregului județ. Depozitul conform de la Bacău are un volum de 4.123.000 mc și este proiectat a fi alcătuit din 4 celule.

Potrivit autorităților locale, celula 1, cu o suprafață de 51.700 mp și un volum de 855.000 mc a fost realizată prin proiectul ISPA . Inițial, celula 1 a deservit Municipiul Bacău și 22 de comune învecinate (zona ISPA) iar începând cu anul 2010, odată cu sistarea depozitării în depozitele neconforme, întregul județ. Celula 1 a funcționat în perioada ianuarie 2011 – 13 iunie 201 8, fiind operată de Primăria Municipiului Bacau. Celula 2, cu o suprafață de 80.700 mp și un volum de 1.756.000 mc a fost finanțată prin POS Mediu 2007-2013. Începând cu data de 14 iunie 2018 a început depozitarea în Celula 2. Celulele 3 și 4 sunt prevăzute a fi realizate de către actualul operator – SC ECOSUD S.A. În plus, închiderea primei celule intra în responsabilitatea Primariei Bacău, în timp ce închiderea celulei 2 precum și a viitoarelor celule se va realiza de către operatorul actual.

La nivelului județului Bacău există patru stații de sortare la Bacău, Moinești, Comănești și Onești și două stații de compostare.

În județul Bacău există un sigur depozit de deșeuri, respectiv Celula 2 aflată în exploatare, care este autorizată din punct de vedere al protecției mediului.

Bihor

Consiliul Județean ne-a îndrumat să ne adresăm Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Group (ADI Ecolect), asociație din care fac parte toate cele 101 unități administrativ-teritoriale din județ, dar și Consiliul Județean Bihor. Asociația nu a răspuns solicitării noastre.

Bistrița-Năsăud

În județ este implementat SMID și în perioada 2000-2021 nu au fost încheiate contracte finanțate din fonduri europene având ca obiect gestionarea deșeurilor.

Capacitatea de funcționare a depozitelor de deșeuri conforme, este de 310.000 mc, celulă construită în cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Tărpiu. În Bistrița-Năsăud există o stație de sortare a deșeurilor, construită în cadrul CMID Tărpiu. În județ sunt funcționale un depozit și o stație de sortare în cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu, construite din fonduri europene.

Botoșani

La nivelul Consiliului Județean Botoșani a fost semnat contractul de Finanțare nr. 100676/22.11.2010 cu Ministerul Mediului și Pădurilor, având ca obiect reglementarea termenilor și condițiilor de acordare a finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului „Sistem integrat de management aI deșeurilor în județul Botoșani”. Acest proiect a fost cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Sectorial “Mediu” (POS Mediu) – Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenție 1 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat a1 deșeurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate”. În cadrul proiectului au fost 12 contracte finanțate din fonduri europene, rezultatele principale fiind:

 • Construirea unui depozit județean ecologic la Stăuceni, cu stație de sortare și stație de colectare levigat;
 • Construirea a două stații de transfer la Săveni și Ștefănești și amenajarea punctelor publice de colectare la stațiile dc transfer de la Dorohoi și Flămânzi;
 • Închiderea a două depozite neconforme, la Botoșani și Dorohoi;
 • Construirea a 1.318 platforme de colectare în întregul județ;
 • Achiziționarea a 22.960 lăzi de compostare pentru gospodăriile din întregul județ;
 • Achiziționarea a 7.397 euro-containere de 1,1 mc pentru întregul județ;
 • Achiziționarea a 25 de vehicule de colectare și transport/ transfer al deșeurilor pentru întregul județ;

Proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani” s-a derulat în perioada 22.11.2010 — 30.11.2017, valoarea totală fiind de 143.068.697 lei. Depozitul de deșeuri de la Stăuceni are o capacitate totală de depozitare a primei celule de 913 308 tone.

Pe raza județului Botoșani au fost construite 3 stații de sortare prin proiectele:

1) „Sistem performant de management al deșeurilor în zona Dorohoi” (PHARE 2004) – Stația de sortare și transfer Dorohoi;

2) „Sistem eficient de gestionare a deșeurilor în orașul Flămânzi și comunele Frumușica, Copălău, Prăjeni și Coșula” (PHARE 2006) – Stația de sortare și transfer deșeuri Flămânzi;

3) „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”, benefîciar Județul Botoșani – Consiliul Județean – Stația de Sortare de la Centrul Integrat dc Management a1 Deșeurilor Stăuceni. În primele 2 stații nu se mai realizează activitatea de sortare a deșeurilor municipale în amestec, deoarece această activitate nu mai este conformă cu prevederile legislative în vigoare. În județ este funcțional Depozitul de deșeuri de la Stăuceni și Stația de sonare din cadrul acestuia, construite prin Proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”.

Brașov

Consiliul Județean ne-a transmis faptul că „ în județul Brașov Proiectul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor este în curs de pregătire și că în perioada 2000-2021 nu au fost încheiate contracte de finanțare din fonduri europene având ca obiect gestionarea deșeurilor”.

Brăila

CJ Brăila ne-a comunicat că Sistemul de management integrat al deșeurilor în județ se află în procedură de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, investițiile realizate prin proiect nefiind puse în funcțiune. Pentru implementarea proiectului Sistem de Management integrat al Deșeurilor în județul Brăila au fost încheiate 2 contracte de finanțare:

 1. Contract de finanțare nr.4476/RP/27.09.2013, încheiat între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de Autoritate de Management și Consiliul Județean Brăila, in calitate de Beneficiar, cu finanțare prin Programul Operational Sectorial „Mediu” – Axa prioritara 2, Domeniul Major de intervenție 1 – Faza I, finalizat la data de 31.07.2016.
 2. Contract de Finantare nr.25/09.02.2017, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management și Consiliul Județean Brăila, în calitate de Beneficiar, cu finanțare prin Programul Operațional lnfrastructură Mare

Faza a doua a contractului ar trebui să se încheie până la data de 31.10.2022.

Instituția mai susține că necesitatea fazării SMID Brăila pentru perioada de programare 2014-2020 a apărut ca urmare a întârzierilor înregistrate în implementarea acestor Sisteme de Management Integrat al Deșeurilor la nivel național, implicit în județul Brăila.

Stadiul fizic de implementare al proiectului – Faza I+Faza lI este în prezent de 99,96% . Potrivit contractului de finanțare nr.4476/RP/27.09.2013 sume atrase din bugetul UE și bugetul de stat au fost de 58.443.695 de lei, contribuția județului Brăila fiind de 7.340.037 de lei.

În cazul contract de finanțare nr.25/09.02.2017, sume atrase din bugetul UE și bugetul de stat au fost de 25.748.674 de lei și contribuția județului Brăila de 4.420.517 lei.

Potrivit informațiilor puse la dispoziție de instituție, depozitul conform de deșeuri de la lanca are o capacitate de depozitare în celula nr. 1 de 72.357 mc deșeuri municipale. Aceasta va intra în funcțiune după finalizarea procedurilor de delegare a gestiunii serviciului de operare .

În cadrul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila au fost realizate două stații de sortare a deșeurilor, în localitățile lanca și Vădeni. Acestea vor intra în funcțiune după delegarea gestiunii serviciului de operare și administrare, mai susține Consiliul Județean.

În plus, depozitul conform de deșeuri lanca și cele două stații de sortare din localitățile lanca și Vădeni dețin autorizațiile de mediu în baza cărora se poate desfașura activitatea, dar în prezent nu sunt în funcțiune, fiind în derulare procedura de delegare a gestiunii serviciului de operare și administrare.

Buzău

CJ Buzău ne-a transmis că în momentul de față în județ nu este implementat Sistemul de Management Integrat al deșeurilor, dar că proiectul se află în stadiul de întocmire a Studiului de fezabilitate.

Au fost încheiate două contracte de flnanțare din fonduri europene având ca obiect gestionarea deșeurilor, ambele încheiate în anul 2005 prin accesarea de fonduri PHARE: SMID pe Valea Slănicului cu stație de transfer în comuna Beceni și SMID pe Valea Buzăului și Valea Chiojdului cu stație de transfer în comuna Cislău.

Cele două proiecte sunt funcționale și au următoarele caracteristici:

 • Stația de transfer în comuna Beceni – valoare totală a investiției fiind de 779.326,97 de euro din care finanțare PHARE — 669.382,71 de euro.
 • Stație de transfer în comuna Cîslău – valoarea totală a investiției fiind de 803.705,23 de euro din care finanțare PHARE — 690.240,94 de euro.

Instituția mai arată că la nivelul județulul Buzău nu există un depozit de deșeuri conform construit din fonduri europene și că există un singur depozit conform care aparține unui investitor privat. În același timp, „nu avem în plan realizarea unui depozit nou pentru deșeuri, aceste investiții nu mai sunt finanțate din fonduri nerambursabile”, se mai arată în răspunsul CJ Buzău.

Conform noului proiect SMID care este în faza de elaborare, urmează să se realizeze un centru de tratare a deșeurilor în județ, prin accesarea de fonduri nerambursabile.

Caraș-Severin

Consiliul Județean Caraş-Severin, în perioada 2012 – 2016, a implementat Faza l a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în județul Caraş-Severin”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial — Mediu. Începând din data de 01.08.2016, CJ Caraş implementează Faza 2 a proiectului, finanțat prin Programul Operational Infrastructură Mare (POIM).

În perioada 2000-2021 au fost finanțate patru contracte având ca obiect gestionarea deşeurilor, respectiv:

 • „Sistem integrat de management al deșeurilor in județul Caraş-Severin”, proiectul aflându-se în curs de implementare. La semnarea contractului de finanțare proiectul a avut o valoare totală de 53.086.785 de euro. Ulterior, valoarea proiectului a fost redusă la 42.412.531 de euro prin eliminarea economiilor de la licitații şi reducerea valorii cheltuielilor diverse si neprevăzute. Valoarea fazei l a proiectului a fost de 32.942.459 de euro, iar valoarea totală a Fazei 2 este de 9.470.072 de euro.
 • „Sistem de gestionare a deşeurilor în zona turisticä Semenic”, finalizat în 23 iulie 2009. Valoarea proiectului a fost de 511.080 de euro.
 • „Sistem de gestionare a deşeurilor în zona Oravița”, finalizat în septembrie 2005. Valoarea proiectului a fost de 1.120.448 de euro.
 • „Sistem de gestionare a deşeurilor în zona Băile-Herculane”, finalizat în 23 noiembrie 2009. Valoarea proiectului a fost de 1.335.767 de euro.

În județ există un singur depozit de deșeuri conform și autorizat pentru activitatea de depozitare pentru o cantitate de deșeuri de 430.000 mc (celula 1 – 7 ani).

Există o singură stație de sortare în cadrul Centrului de management integrat al deșeurilor CMID, construit prin proiectului „SMID în județul Caraș- Severin”. În același timp, există un singur depozit de deșeuri autorizat și o statie de sortare construite cu fonduri europene care sunt funcționale în județ.

Călărași

În județul Călărași este implementat proiectul SMID, finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, precum și Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor solide în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Călărași” a fost dezvoltat la nivelul județului, care are o populație de 316.765 de locuitori. În scopul dc a ajunge la un nivel eficient, județul a fost împărțit în 4 zone de operare:

 • Zona I Lehliu Gară, cu o populație de 34.358 de locuitori. Infrastructura existent reprezintă o stație de transfer realizată prin programul PHARE.
 • Zona II Oltenița, cu o populație de 100.562 locuitori. Nu există infrastructură pentru managementul deșeurilor și a necesitat investiții noi, respective o stație de transfer, inclusiv un centru de utilitate publică.
 • Zona III Călărași, cu o populație de 115.985 de locuitori. „În municipiul Călărași exista un sistem modest de colectare a deșeurilor reciclabile” este răspunsul sincer al instituției.
 • Zona IV Ciocănești, cu o populație de 56.275 locuitori, cu infrastructura de colectare deșeuri inexistentă. Investițiile noi au constat în Centrul de management integrat al deșeurilor care include depozitul ecologic, o stație de sortare, o stație de compostare și un centru de utilitate publică.

Toate aceste investiții au fost realizate în cadrul fazei I a proiectului, fază finalizată la data de 30.06.2016.

Contractul de lucrări „Închiderea depozitelor urbane existente (Călărași, Fundulea, Oltenița si Lehiu Gară) nu s-a putut finaliza în prima fază a proiectului datorită întârzierii contractării, motivarea fiind contestațiile repetate și reluarea procedurii de achiziții. Din acest motiv, s-a solicitat fazarea proiectului”, se mai arată în răspunsul CJ.

În octombrie 2016 a fost semnat contractul de finanțare pentru faza a II-a. Doi ani mai târziu s-a finalizat și faza a Il-a a proiectului, realizându-se recepția finală a lucrărilor de închidere a depozitelor neconforme de la Călărași, Oltenița, Lehliu Gară și Fundulea

Cluj

La nivelul județului Cluj se află în curs de implementare Proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor, iar consiliul județean susține că „procentul de implementare a proiectului fiind foarte ridicat”.

La nivelul județului Cluj au fost încheiate două contracte de finanțare având ca obiect gestionarea deșeurilor:

 1. Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj” prin programul POS Mediu 2007 – 2013 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”, în baza unui contract de finanțare din iulie 2011. Perioada contractului a fost între 11.07.2011 – 31.07.2016. Valoarea totală a proiectului a fost de 89.734.809 lei.
 2. Proiectul „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM). Obiectivul proiectului a fost reducerea numărului depozitelor neconforme şi creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, și ca urmare a fost încheia un contract de finanțare în 2017, valoarea totală fiind de 258.129.664 lei din care valoare eligibilă 129.672.210 de lei.

Stadiul fizic de implementare pe obiective a proiectului SMID în județul Cluj este de 100% și cuprinde construcția a trei stații de transfer în județul Cluj – Mihai Viteazu, Gherla și Huedin, închiderea și ecologizarea depozitului de deșeuri neconform Gherla, închiderea și ecologizarea depozitului de deșeuri neconform Turda, închiderea și ecologizarea depozitelor de deșeuri neconforme de la Huedin, Pata Rât, Dej și Câmpia Turzii.

Echipamentele pentru SMID din judeţul Cluj au fost recepționate, iar stația de sortare și stația de tratare mecano-biologică fiind realizată în proporție de 91%. Termenul pentru finalizarea lucrărilor este martie 2022.

Fondurile europene atrase și cheltuite în perioada 2000-01.08.2021 sunt reprezentate de două programe derulate în intervalul 2011 – 2022. Primul, în valoare de 67.404.181 de lei, al doilea de 100.644.068 de lei, fiind operaționalizate prin POS Mediu 2007 – 2013 și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Prin proiectul SMID s-au finalizat lucrările și ulterior s-a autorizat pentru activitatea de depozitare „Depozitul ecologic de deșeuri menajere-Celula 1” din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor în jud. Cluj. Acest depozit funcționează în baza Autorizației Integrate de Mediu nr.22/12.08.2020, eliberată de către APM Cluj. Volumul util al celulei 1 din cadrul autorizației de mediu este de 1.550.000 mc.

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) include obiectivele: Celula de depozitare, zona administrativă aferentă CMID, drum de acces și Zona Tehnică compusă din Staţia de Tratare Mecano-Biologică şi Staţie de Sortare. Lucrările la Celula de depozitare, zona administrativă și drumul de acces la CMID au fost finalizate. La momentul actual, se află în faza de execuție Stația de Sortare și Stația de Tratare Mecano-Biologică, stadiul fizic de realizare al acestora fiind de 91%.

Prin proiectul SMID Cluj, la momentul actual se află în faza de construcție Stația de Sortare deșeuri din cadrul CMID. Aceasta urmează a fi autorizată după finalizarea lucrărilor.

Potrivit datelor oferite de CJ Cluj, la nivelul județului există un singur depozit de deșeuri autorizat și funcțional construit cu fonduri europene și anume cel din cadrul CMID Cluj. În ceea ce privește stațiile de sortare, aceasta nu este funcțională, fiind în curs de realizare.

Constanța

Consiliul Județean Constanța implementează „Proiectul Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța”, cu termen de finalizare 31 decembrie 2021. „Scopul proiectului este de a completa infrastructura și echipamentele existente cu investiții care vor asigura un management integrat al deșeurilor în județ, prin care se vor asigura standardele minime necesare pentru conformarea cu legislația UE în ceea ce priveşte sectorul de mediu, ca și atingere a angajamentelor pe care România și le-a asumat prin Tratatul de Aderare”, se arată în răspunsul CJ Constanța.

Prin proiectul SMID în județul Constanța au fost realitate următoarele investiții:

 • închiderea depozitelor de deșeuri urbane neconforme (Hârșova, Cernavodă, Techirghiol, Murfatlar și Nedgidia),
 • construirea noului depozit conform de deșeuri din localitatea Tortoman,
 • construirea stației de sortare a deșeurilor reciclabile și a stației TMB din localitatea Tortoman,
 • construirea stațiilor de transfer Hârșova și Deveni,
 • construirea stației de sortare a deșeurilor reciclabile și a stației TNB din localitatea Ovidiu.

În conformitate cu prevederile Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 2020 – 2025, pentru depozitul de deșeuri Negru Vodă, s-a obținut un avi z de mediu în 2008, revizuit în 2017, „în vederea stabilirii obligațiilor de mediu privind încetarea activității de depozitare deșeuri menajere, iar pentru depozitul de deșeuri Eforie Sud — Tuzla finanțat de către Administrația Fondului de Mediu (AFN) s-a obținut decizia etapei de încadrare pentru închidere depozit neconform de deșeuri Tuzla, ulterior fiind semnat contractul pentru închiderea depozitului. Instituția noastră susține crearea unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor care să asigure îndeplinirea obiectivelor și țintelor județene, în conformitate cu prevederile Planului Național de Gestionare a Deșeurilor și ale legislației naționale și europene în domeniu, subscriindu-se politicii europene de prevenire a generării deșeurilor pentru atingerea angajamentelor de mediu pe care România și Ie-a asumat prin Tratatul de aderare”, se mai arată în răspunsul CJ Constanța.

Covasna

În județul Covasna este implementat proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în județul Covasna” finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007 — 2013. În perioada 2000-2021 prin acest program a fost semnat un contract de finanțare în 2010. Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în județul Covasna” a fost finalizat în anul 2017, iar valoarea totală a proiectului a lost de 66.276.345 de lei fără TVA.

Instituția mai arată că depozitul de deșeuri din comuna Boroșneu Mare, sat Leț, are o capacitate de 400.806 mc. și că centrul de management integrat al deșeurilor din satul Leț este în operare din octombrie 2017.

Potrivit datelor oficiale, pe raza județului Covasna există o singură stație de sortare aferentă Centrului de management integrat al deșeurilor din satul Leț.

În județ este autorizată o singură stație de sortare și un depozit de deșeuri.

Dâmbovița

În Dâmbovița nu este implementat Sistem Integrat de Management al Deșeurilor. În schimb, a fost implementat proiectul „Reabilitarea colectării, transportului, tratării și depozitării deșeurilor solide în județul Dâmbovita“, construit prin Programul ISPA.

Județul a încheiat două contracte de delegare a gestiunii prin concesionare, a gestiunii serviciilor publice de colectare și transport a deșeurilor solide, pe de o parte, și a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare și valorificare a deșeurilor municipale nepericuloase, în anul 2010.

În iulie 2021 s-a încheiat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport al deșeurilor în județul Dâmbovița.

Sumele atrase au fost de 19.420.500 de euro – fonduri nerambursabile și 6.473.500 de euro – cofinanțare Consiliul Județean Dâmbovița (împrumut Banca Europeană de Investiții).

În prezent se află în derulare proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in județul Dâmbovița“. În acest sens a fost accesată suma de 1 milion de euro pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul menționat.

Din fonduri ISPA au fost construite două depozite conforme. Primul este Centrul de Management al Deșeurilor (CMD) și depozit ecologic la Aninoasa — cu o suprafață de 2,29 ha pentru o perioadă de 8 ani — celula 1.

Celula 2 a fost realizată de către operator în baza obligațiilor contractuale și funcționează la acest moment. Suprafața totală este de 1,25 ha și are un grad de umplere de 70%.

Al doilea, depozitul conform Titu — cu o suprafață de 1,86 ha, are celula 1 de funcționare stabilită pentru o perioadă de 8 ani. Celula 2 a fost realizată de către operator în baza obligațiilor contractuale și funcționează la acest moment. Suprafața totală este de 1,86 ha și are un grad de umplere de 58 la sută.

Județul nu are stații de tartare a deșeurilor dar se dorește a fi realizate prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița”.

La Centrul de Management al Deșeurilor (CMD) Aninoasa există o stație de sortare a deșeurilor realizată pe fonduri ISPA, cu o capacitat de 5000 tone/an.

Dolj

În județul Dolj se implementează proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor, avànd un progres fizic de 94%. În prezent sunt în curs de realizare platformele cu containere îngropate pentru colectarea deșeurilor menajere în Municipiul Craiova. „S-au finanțat din fonduri europene patru contracte de servicii derulate înainte de semnarea contractului de finanțare, respectiv servicii de cadastru, elaborare documentații pentru obținerea avizelor pentru gospodărirea apelor, servicii de elaborare PUZ, servicii de elaborare studii și analize”, se arată în răspunsul CJ.

Stadiul de implementare al contractului de furnizare containere îngropate pentru colectare deșeurilor municipale în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor în Județul Dolj” este de 65%, iar celelate contracte sunt implementate integral. Suma atrasă in perioada 2000-2021 (rambursată de AM POS Mediu și AM POIM, fără contribuția proprie este de 40.839.434 de euro, respectiv 180.204.003 de lei.

În județul Dolj nu s-au construit depozite conforme din fonduri europene. Depozitul ecologic Mofleni este unicul depozit conform, acesta fiind construit prin finanțare privată în cadrul unui contract de asociere in participație între Primaria Craiova și Systema Ecologic Services SA, participația acesteia din urmă fiind preluată de ECO SUD SRL.

Stațiile de tratare a deșeurilor, construite din fonduri europene, sunt finalizate. În județul Dolj există o stație de sortare construită din fonduri europene pre- aderare (Progralnul PHARE) la Goicea și o stație de sortare construită din fonduri europene structurale POS Mediu și POIM la Mofleni, Craiova.

Galați

Consiliul Județean Galați a semnat în data de 18.06.2020 contractul de finanțare nr. 319 în vederea asigurării derulării proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galati. Contractul de finanțate este încheiat între Unitatea administrativ-teritorială Județul Galati (în calitate de beneficiar) și Ministerul Fondurilor Europene (în calitate de Autoritate de Management pentru POIM 2014-2020). Proiectul este cofinanțat din Fondul de coeziune prin Programul Operațional lnfrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 — Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor,

Termenul de finalizare al acestuia este data de 31.07.2023, iar valoarea totală a contractului aflat în derulare este de 481.894.052 de Iei.

În perioada de referință, în Galați a fost implemntat din bani europeni proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în municipiul Galați“, realizat prin Programul ISPA, în valoare de 23.000.000 euro, având ca beneficiat Unitatea administrativ-teritorială Municipul Galați.

În prezent, în județul Galați există în operare un singur depozit conform de deșeuri menajere. Acesta este situat in partea de Sud-Vest a municipiului Galați, Ia o distanța de 1,5 km de râul Siret, în zona Tirighina (ieşirea din municipiul Galați spre Tecuci). Depozitul ecologic de deșeuri de la Tirighina, construit cu bani europeni, deservește municipiul Galați și cinci comune limitrofe și are o capacitate de 920.000 mc. Depozitul este de tip „B“, a fost construit prin fonduri ISPA (Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare), a intrat în operare în anul 2011 și își va epuiza capacitatea la sfârșitului anului 2022.

Depozitul conform de la Valea Mărului, care se află în faza de construcție prin proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați“, va avea o capacitate de 1 milion de metri cubi.

În prezent, în județul Galați există două stații de sortare pentru tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat, respectiv stația de sortare Galați, cu o capacitate 6.000 t/an, realizată prin fonduri ISPA și stația de sortare Tecuci, cu o capacitate 5-7 t/oră, respectiv 17.500 t/an, realizată prin fonduri Phare CES. Instalația nu a fost operațională din cauza nefuncționării ansamblului de echipamente achiziționate.

În județul Galați, la acest moment, există în operare un singur depozit conform de dețeuri. Acesta este depozitul de la Tirighina, care deservește municipiul Galați și cinci comune limitrofe.

Giurgiu

La nivelul județului Giurgiu este implementat Sistemul integrat de management al deșeurilor din anul 2009. Valoare totală a proiectului este de 93.338.497 de lei.

În cadrul proiectului a fost construit un Centru de Management Integrat al Deșeurilor cu durata de viață de 23 de ani, ce cuprinde un depozit ecologic, alcătuit din 3 celule cu capacitatea totală de 788.884 mc. Prima celulă realizată are o suprafață de 1,88 ha (suficientă pentru 7 ani de operare din momentul începerii depozitării). Celelalte două celule sunt aproximate la 4,12 ha împreună (suficiente pentru 9, respectiv 7 ani). Construirea celulei 2 va începe înainte de atingerea cotei finale de depozitare a celulei 1;

Centrul mai are în componență o stație de tratarea levigatului și a gazului provenit din depozit cu o capacitate de 110 mc/zi, o stație de compostare cu o capacitate de 11.000 t/an, o stație de sortare cu o capacitate de 10.000 t/an.

Stadiul de realizare a depozitul ecologic conform este de 100%, acesta fiind operațional încă din anul 2017. Pe raza județului există o singură stație de sortare a deșeurilor, funcțională, cu o capacitate de 10.000 t/an.

Gorj

Consiliul Județean Gorj ne-a transmis că în perioada 2010 – 2013 a facut parte, alături de județele Dolj, Mehedinți, Olt şi Vâlcea, din regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia în proiectul „Sistem de management Integrat al Deşeurilor solide în județul Gorj”. „Necesitatea pregătirii și implementării unui astfel de proiect de management integral al deșeurilor la nivel județean a reprezentat o obligație legală, rezultată din cerințele legislației naționale cât și din directivele europene”, susține CJ Gorj în răspunsul transmis. Cu toate acestea, lucrurile nu au mers bine. În urma analizării documentelor, echipa de implementare de la acea dată a Consiliului Judetean Gorj a constatat necorelări în documentație. Astfel, valoarea totală a fost calculată greșit, iar structura devizelor nu era unitară, indicatorii tehnico-economici au fost prezentați fie cu TVA, fie fără TVA, iar în valoarea lucrărilor nu au fost incluse capitolele „diverse” și „neprevăzute”, valorile incluse în planul de achiziției nu erau corelate cu cele din studiul de fezabilitate și devize, documentația de atribuire conținea informații tehnice care nu se regăseau în studiul de fezabilitate etc.

În aceste condiții, din motive nejustificate, s-a întârziat foarte mult operarea modificarilor solicitate, astfel că documentația aferentă aplicației de finanțare a fost întârziată lucru care a făcut imposibilă implementarea proiectului în perioada de timp eligibilă.

Astfel, nu există în acest moment contracte finanțate din fonduri europene având ca obiect gestionarea deșeurilor și la nivel județean nu există depozite conforme și nici stații de tratare realizate din fonduri europene.

Pe raza județului sunt cinci stații de sortare și transfer la Turceni, Rovinari, Motru, Tg. Cărbuneșt și Novaci. Au fost achiziționate echipamente pentru colectarea și transportul deșeurilor pentru opt sisteme de mică capacitate la Bălești, Cîlnic, Jupănești, Padeș, Runcu, Godinești, Motru și Plopșoru.

Harghita

În Harghita proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita“ este implementat în privința construcției. Potrivit CJ Harghita, toate construcțiile au fost finalizate la sfârşitul anului 2019, recepționate, iar în prezent proiectul se află în perioada de durabilitate. În această perioadă se finalizează documentația de atribuire pentru lansare pe SEAP a contractării unui operator pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Remetea.

În perioada 2000-2021 au fost încheiate două contracte de finanțare din fonduri europene.

 • Contractul de finanțare nr. 4693/08.10.2013 Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”, finanțat prin POS Mediu 2007-2013 din Fondul European de Dezvoltare Regională.
 • Contractul de finanțare nr. 168/19.03.2018 „Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita“, finanțat din POIM 2014-2020 din Fondul de Coeziune.

Primul contract are valoarea finală de 149.881.452 de lei, al doilea o valoare de 40.662.138 de lei.

Potrivit CJ Harghita, capacitatea de funcționare a depozitului EU-conform, construit din fonduri europene la Remetea este, pentru celula 1, de 450.000 mc, celula 2 are o capacitate de 750.000 mc, iar celula 3 este de 600.000 mc.

Pe raza județului există două stații de sortare a deșeurilor, la Remetea și Sânsimion. Depozitul de la Remetea este în curs de autorizare, la fel și stația de sortare din localitate. Acestea vor deveni funcționale după finalizarea licitațiilor și atribuirea contractului.

Hunedoara

În județul Hunedoara este implementant Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor, declarat funcțional din decembrie 2018. Proiectul a fost implementat în perioada 2014 – 2018, iar valoarea totală cheltuită după finalizarea investițiilor a fost de 176.031.042 de Iei. În plus, capacitatea de depozitare a depozitului conform construit din fonduri europene este de aproximativ 800.000 de tone.

În Hunedoara există 5 stații de sortare pentru deșeuri municipale realizate din fonduri europene (2 stații au fost realizate prin POS Mediu și 3 stații au fost realizate prin PHARE CES). În județ este funcțional un singur depozit de deșeuri conform și 3 stații de sortare.

Ialomița

În județul lalomița nu este implementat Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor și Consiliul Județean lalomița nu a încheiat contracte având ca obiect gestionarea deșeurilor în perioada 2000-2021.

Depozitul conform de pe raza județului este în proprietatea operatorului privat S.C Vivani Salubritate S.A, finanțat din surse financiare proprii în procent de 53% și din surse de finanțare nerambursabile de la Fondul de Mediu de 47%.Volumul total proiectat fiind de 1.693.000 mc.

În județ nu există stații de reciclare și stații de sortare construite din fonduri europene.Ilfov

La nivelul județului Ilfov nu este implementat un sistem de management integrat al deșeurilor. „Pentru conformarea cu cerințele legislației europene și naționale din sectorul management al deșeurilor, Județul Ilfov – Consiliul Județean a facut demersurile necesare pentru pregătirea proiectului „Sistem de Management Integrat a1 Deșeurilor în județul Ilfov” (SMID) care se doreşte a fi finanțat în cadrul POIM 2014-2020”, se arată în răspunsul CJ.

În acest sens, Consiliul Județean a semnat cu asocierea S.C. Romair Consulting SRL – S.C. Skyline Center SRL prin S.C. Romair Consulting SRL- lider de asociere, un contract de servicii în baza căruia consultantul oferă asistență tehnică pentru pregătirea proiectului de investiții în sectorul de deșeuri, pentru Județul Ilfov. Potrivit instituției, pregătirea aplicației de finanțare și a documentelor este în curs.

Maramureș

În județul Maramureș, proiectul SMID – Sistem de Management Integrat al Deșeurilor este în curs de implementare. La data de 10.02.2014 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul SMID, a cărui perioadă de implementare a fost până la data de 31 decembrie 2015. „Întrucât în amplasament au avut loc alunecări de teren care au făcut imposibilă finalizarea proiectului în termenul inițial angajat, s-a aprobat fazarea proiectului finanțat din Programul Operațional POS Mediu, care este finanțat în prezent din Programul Operațional Infrastructură Mare în baza unui nou contract de finanțare semnat între beneficiar și finanțator, la data de 28.04.2017 și al cărui termen de finalizare este data de 31.12.2023”, se arată în răspunsul instituției.

Astfel, pentru implementarea proiectului au fost semnate două contracte de finanțare, unul finanțat din POS Mediu și al doilea, finanțat din POIM.

Din cheltuielile cuprinse în bugetul celor două contracte de finanțare au fost cheltuiti 190.045.722 de lei, din care s-au rambursat de către finanțator 171.389.418 de lei „Având în vedere prelungirea duratei de implementare a proiectului, precum și diversele probleme de ordin tehnic întâmpinate în derularea contractelor de lucrări, beneficiarul s-a găsit în situația în care s-a impus achiziția de noi contracte de servicii/lucrări conexe. Cheltuielile realizate până la momentul prezent, suportate din bugetul propriu al județului și nerambursabile, se ridică la suma de 21.300.221 de lei”, se arată în răspunsul CJ Maramureș.

Depozitul conform de la CMID Sîrbi, comuna Fărcașa este format din 4 celule de depozitare a deșeurilor cu o capacitate totală de aproximativ 1.875.000 mc deservind județul pe o perioadă de 28 de ani.

Stadiul fizic de execuție a depozitului conform de la CMID Sîrbi este de 45,5 la sută, iar stadiul fizic de executie a stației de tratare mecano-biologică (TMB) din cadrul CMID Sîrbi este de 100%.

Pe raza județului Maramureș există două stații de sortare construite pe fonduri europene. Pe raza județului Maramureș nu există niciun depozit de deșeuri autorizat functional și construit pe fonduri europene.

Mehedinți

Nu a răspuns solicitării noastre.

Mureș

Consiliul Județean Mureș a încheiat în 30 iunie 2010 contractul de finanțare al proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide În județul Mureș”. Proiectul este finalizat din punct de vedere al investițiilor ce au fost finanțate prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013 și se află în perioada de sustenabilitate.

Valoarea fondurilor nerambursabile cheltuite pentru implementarea proiectului este de 146.683.914,57 de lei.

Potrivit CJ Mureș, prin acest proiect a fost construit un depozit ecologic conform având o capacitate de 1.250.000 mc deșeuri.

Atât depozitul conform de deșeuri cât și stația de tratare mecano-biologică construite la Sanpaul prin proiectul “Sistem de management integrat al deșeurifor solide în județul Mureș” sunt funcționale și operate prin contracte de concesiune atribuite în urma derulării procedurilor de achiziție publică specifice.

Pe teritoriul județului Mureș funcționează două stații de sortare: stația de sortare din Sighișoara, construită în cadrul unui proiect PHARE 2005 și stația de sortare Cristești, construită în cadrul „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mureș”.

Depozitul ecologic, stațiile de sortare dar și celelalte instalații (tratare mecano biologică, transfer, compostare) realizate prin fonduri europene sunt funcționale.

Neamț

Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, a implementat proiectul cu finanțare europeană ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Neamț”.

În cadrul proiectului, derulat prin POS Mediu, conform prevederilor Contractului de Finanțare din 2011, sunt incluse următoarele componente:

 • Construirea unui depozit ecologic județean la Girov (prima celulă);
 • Construirea a trei stații de transfer la Cordun (45.000t/an), Tîrgu Neamț (17.000t/an) și Tațca (9.000t/an);
 • Construirea unei stații de sortare la Cordun (17.000t/an);
 • Închiderea și reabilitarea a trei depozite urbane neconforme (la Roman, Tîrgu Neamț și Bicaz;
 • Achiziția echipamentelor de colectare, cuprinzând pubele și containere pentru colectarea s arată a materialelor reciclabile și a deșeurilor biodegradabile, platforme de colectare, precum ți unități de compostare individuală în gospodării;

În perioada 200C-2021 în județul Neamț s-au derulat trei proiecte finanțate prin programul Phare CES 2004, 2005 și 2010 respectiv stația de sortare Roznov, stația de sortare Tașca și stația de sortare Târgu Neamț, un proiectul implementat de Municipiul Piatra Neamț (ISPA + fonduri daneze) și un proiect finanțat prin POS Mediu 2007-2013.

Conform CJ Neamț, proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț” are o valoare totală de 150.224.665 lei, conform Raportului final al proiectului din daca de 31.12.2018.

În județul Neamț există două depozite conforme construite din fonduri europene:

 • Depozitul Județean de Deșeuri nepericuloase Girov (980.000 mc) – construit în cadrul proiectului SMID ( celula1);
 • Depozitul municipal Piatra-Neamț cu o capacitate de 425.000 mc – construit din fonduri de preaderare (ISPA).

Stadiul de realizare a depozitelor conforme și al stațiilor de tratare (stația de compostare Piatra-Neamț) realizate din fonduri europene este de 100%.

Pe raza județului au fost construite cinci stații de sortare a deșeurilor și două de compostare: stația de sortare de la Cordun — 17000 t/an, stația de sortare de la Târgu-Neamț — 2600 t/an, stația de compostare 5500 t/an, stația de sortare de la Piatra-Neamț —7000 t/an, stația de compostare 25000 t/an, stația de sortare de la Roznov – 1400 t/an și stația de sortare de la Tașca — 2600 t/an;

Potrivit CJ Neamț, cele două depozite de deșeuri și cele cinci stații de sortare din județ sunt funcționale cu precizarea că stația de sortare Tașca este în fază de autorizare.

Olt

Consiliul Județean Olt a implementat Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor in Județul Olt”, proiect ce constă în investiții în sectorul de gestionare a deşeurilor, inclusiv închiderea depozitelor neconforme.

CJ Olt a accesat un singur proiect „Sistem integrat de management al deşeurilor în județuI Olt” care este finanțat prin POS Mediu Axa Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate”. Cheltuielile au fost asigurate în proporție de 80% grant UE – FEDR, 18% de la bugetul de stat și 2% de la bugetul local.

Valoarea totală a proiectului a fost de 92.673.913 de lei fàră TVA.

Potrivit CJ Olt, capacitatea totală a depozitului conform existent este de 900.000 mc fiind finalízat si pus in funcțiune. În cadrul proiectului nu au fost prevăzute stațiì de tratarea levigatului.

În județul există o singurà stație de sortare, depozitul ecologic fiind construit cu fonduri europene.

Prahova

În județul Prahova s-a implementat „Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor“, proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Sectorial „Mediu“ 2007 – 2013 și prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

În perioada 2000 – 2021 s-au încheiat două contracte finanțate prin fonduri europene, având ca obiect gestionarea deșeurilor:

 • prin POS Mediu 2007 – 2013, s-a finanțat contractul pentru proiectul „Sistem de management integrat a1 deşeurilor în județul Prahova“ în valoare de 91.151.158 de lei, finalizat în 2016;
 • prin POIM 2014 – 2020, s-a semnat un contract de finanțare în 2017 pentru proiectul „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în județul Prahova“ în valoare de 62.800.761 de lei, finalizat în 2019.

Județul nu a construit din fonduri europene depozite conforme.

Prin POIM 2014 – 2020 s-a finalizat în anul 2019 construirea stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești.

Pe raza județului sunt funcționale trei stații de sortare:

 • Stația de sortare Vălenii de Munte construită prin fonduri proprii, pusă in funcțiune în anul 2012;
 • Stația de sortare Drăgănești a fost realizată din fonduri PHARE și a fost pusă in funcțiune în anul 2010;
 • Stația de sortare Boldești – Scăeni a fost realizată in cadrul proiectului SMID Prahova și funcționează din 2016.

Satu Mare

Sistemul de management al deșeurilor din județul Satu Mare este implementat prin proiectul „Managementul Regional al deșeurilor Urbane și ecologizarea rampelor de deșeuri din județul Satu Mare”, finanțat în proporție de 75% din cheltuielile eligibile din bugetul de stat, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și 25% din valoarea cheltuielilor eligibile, la care se adaugă cheltuielile neeligibile din bugetul județului Satu Mare. Proiectul are mai multe componente:

 • Depozitul ecologic regional Doba, care include celula 1 de depozitare, o stație de sortare a deșeurilor reciclabile și o instalație de compostare a deșeurilor verzi;
 • Micro-stația de transfer deșeuri Livada
 • Închiderea depozitelor neconforme din localitățile: Carei, Tășnad, Negrești Oaș și Satu Mare

Depozitul ecologic de deșeuri Doba este administrat de Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor din Județul Satu Mare, serviciu cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Județean Satu Mare, căruia i s-a încredințat administrarea următoarelor activități din cadrul serviciului de management integrat al deșeurilor:

 • administrarea Depozitului regional de deșeuri a1 județului Satu Mare;
 • depozitarea controlată a deșeurilor municipale.
 • organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;
 • operarea/administrarea microstației de transfer deșeuri Livada, județul Satu Mare.

Colectarea și transportul deșeurilor până la depozitul conform se realizează de către operatorii autorizați cu care fiecare unitate administrativ-teritorială a încheiat contracte de salubrizare.

În ultimii 21 de ani, CJ Satu Mare a încheiat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor o convenție de finanțare a proiectului „Managementul Regional al deșeurilor Urbane și ecologizarea rampelor de deșeuri din judetul Satu Mare” din bugetul de stat. De asemenea, în aceeași perioadă, în județ au fost implementate, de către asociații de dezvoltare intercomunitară, patru proiecte de gestionare a deșeurilor, finanțate prin fonduri europene:

 • „Sistem de colectare selectivă a deșeurilor în localitățile Tășnad, Săuca, Săcășeni, Santău, Pir, Craidorolț și Cehal, din județul Satu Mare”- PHARE CES 2005
 • „Îmbunătățirea, extinderea și creşterea nivelului de colectare și transport a deșeurilor menajere” -PHARE CES 2004
 • „Gestionarea deșeurilor în microregiunea Câmpia Careiului și lerului, județul Satu Mare” PHARE CES 2004
 • „Proiect de colectare seleetivă a deșeurilor în satele componente dln comunele Microregiunii Someș Sud, Bârsău, Crucișor, Porni, Valea Vinului, Culciu, Păulești și Homorod, din județul Satu Mare — PHARE CES 2005

Pentru proiectul „Managementul Regional al deșeurilor Urbane și ecologizarea rampelor de deșeuri din județul Satu Mare”, finanțat din fonduri guvemamentale și bugetul județului, s-au cheltuit 71.124.672 de lei.

Depozitul ecologic Doba, realizat în cadrul proiectului „Managementul regional al deșeurilor urbane și ecologizarea rampelor de deșeuri din județul Satu Mare”, are o capacitate totală prevăzută pentru depozitare de 1.832.833 mc.

Depozitul de deșeuri a fost dat în folosință în anul 2011, având funcțională celula nr. 1 construită în cadrul proiectului, cu o suprafață de 5 ha și o capacitate proiectată pentru depozitare de 491.352 metri cubi.

În anul 2020 au început lucrările la celula 2 din cadrul depozitului ecologic regional Doba, având o proiectată pentru depozitare de 322 615 mc.

Depozitul regional ecologic Doba este finalizat, a fost dat în folosință în anul 2011 și are în componență o zonă tehnică care cuprinde poartă acces, platformă cântar, clădire administrativă, spălător anvelope și dezinfectare, depozit utilaje, stație de epurare, bazine pentru stocare levigat, stații de distribuție carburanți (motorină, GPL), hală reparații auto, parcări auto, drumuri de acces și de incintă;

La Doba mai există o zonă pentru depozitare deșeuri întinsă pe 15,3 ha, compartimentată în cinci celule, din care realizată și funcțională celula nr.1 și în curs de finalizare celula nr.2. Ansambul mai cuprinde o stație de sortare a deșeurilor reciclabile și o instalație de compostare a deșeurilor verzi.

În județul Satu Mare funcționează un depozit ecologic autorizat, realizat prin proiectul „Managementul regional a1 deșeurilor urbane și ecologizarea rampelor de deșeuri din județul Satu Mare”, finanțat din fonduri guvernamentale, prin programul multianual prioritar de mediu și gospodărire a apelor.Sălaj

La nivelul județului Sălaj este implementat Sistemul integrat de management al deșeurilor. În perioada 2000-2021 a fost implementat un singur proiect finanțat din fonduri europene având ca obiect gestionarea deșeurilor, proiect care a fost și finalizat.

Potrivit datelor CJ Sălaj, capacitatea de funcționare a depozitului construit din fonduri europene este de 34,000 t/an. La nivelul județului există o stație de sortare construită și un depozit autorizat construit din fonduri europene.

Sibiu

În județul Sibiu a fost implementat Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor de către Consiliul Județean Sibiu, proiect finalizat în 21.09.2018. Aici nu au existat contracte finanțate din fonduri europene pentru gestionarea deșeurilor finalizate în 2000-2021.

În județ nu există depozite conforme de deșeuri construite din fonduri europene.

În schimb, Consiliul Județean Sibiu împreună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu intenționează să solicite finanțare pentru investiții complementare Proiectului „Sistem de Management Integrat a1 Deșeurilor în județul Sibiu” prin Programul Operațional Infrastructură Mare(POIM)2014-2020. „Proiectul menționat își propune realizarea și punerea în funcțiune începând cu 2024 a unei instalații de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă, cu capacitate medie de minim 40.000 t/an pentru tratarea mecanică, minim 54.000 t/an capacitate de digestie anaerobă (atât pentru fracția organică din deșeurile reziduale, rezultată în instalația de tratare mecanică, cât și pentru biodeșeurile colectate separat)”, se arată în răspunsul CJ Sibiu.

În județ existaă două stații de sortare a deșeurilor, una la Șura Mică finanțată prin POSMediu și una la Mediaș finanțată prin PHARE CES.

La Sibiu există un singur depozit de deșeuri autorizat și anume DEDMI Tracon în comuna Cristian, investiție privată pusă la dispoziția județului în cadrul proiectul Sistem de management Integrat al Deșeurilor și două stații de sortare a deșeurilor, una la Șura Mică fmanțată prin POSMediu proprietatea județului Sibiu și una la Mediaș finanțată prin PHARE CES proprietatea primăriilor din zona 4 Mediaș.

Suceava

În județul Suceava este în curs de implementare Sistemul de management integrat al deșeurilor, termenul de implementare, conform contractului de finanțare, fiind 01.07.2023. Finanțarea se face prin Programul Operational Mediu 2007-2013, semnat în anul 2011, care a fost fazat cu finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, contract semnat in anul 2019. Valoarea totalä a finantării este de 172.298.260 de lei, iar suma cheltuită pentru Faza 1, respectiv din POS Mediu 2007-2013, este de 136.863.773 de lei. Suma cheltuită pentru Faza II, respectiv din POIM 2014-2020, este de 12.398.796 de lei.

În județul Suceava au fost construite două depozite de deşeuri conforme. Depozitul de deşeuri Moara, cu o capacitate de depozitare de 1.380.000 de tone și depozitul de deşeuri Pojorâta, cu o capacitate totalã de depozitare deşeuri de 390.000 de tone.

Depozitul de deșeuri din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Moara este funcțional din anul 2019 și în cadrul centrului există o stație de sortare funcțională.

Potrivit CJ Suceava, depozitul de deșeuri Pojorâta este finalizat și este în procedură de obținere a Autorizației Integrate de Mediu.

Pe lângă stația de sortare de la Moara mai există stațiile de sortare de la Vatra Dornei, Gura Humorului și Rădăuți construite cu fonduri europene accesate de autoritățile publice locale.

Teleorman

Consiliul Județean nu a răspuns solicitării noastre.

Timiș

În județul Timiș este implementat „Sistemul integrat de management al deșeurilor”, declarat funcțional prin Raportul de verificare tehnică la fața locului, întocmit de către AM POS Mediu și DRI Timișoara.

Proiectul este implementat iar sumele atrase sunt în cuantum de 120.539.254 de lei.

În județul Timiș există un singur depozit conform, și anume Depozitul de deșeuri nepericuloase Ghizela, situat în comuna cu același nume, cu o capacitate de depozitare de 5.131.300 mc.

Conform proiectului, la depozitul de deșeuri din comuna Ghizela era planificată construirea a 5 celule de depozitare. În momentul de față pentru Celula 1 de depozitare a fost atinsă capacitatea de depozitare, aceasta fiind în etapa finală de închidere. În prezent depozitarea se realizează în Celula 2, construită în anul 2018. În momentul de față, în județ sunt funcționale următoarele stații: Stația de tratare mecano-biologică, deșeuri municipale, stația de tratare levigat (PALL) și stația de compostare deșeuri verzi.

În județul Timiș funcționează un singur depozit conform autorizat și o stație de sortare, ambele construite cu fonduri europene.

Tulcea

În județul Tulcea a fost implementat proiectul „Sistem de Management Integrat al deșeurilor în județul Tulcea” și din fonduri europene au fost implementate trei proiecte. Primul de către CJ Tulcea și ministerul Mediului, al doilea semnat de primăria Măcin în 2006 și un proiect privat încheiat pentru punerea în funcțiune a stației JT Group Agighiol.

“Sistem de Management lntegrat al deșeurilor în județul Tulcea” este de 100% operațional și are o valoare a investiției de 82.645.537 de lei.

Stadiul de implemetatare al proiectului „Îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor menajere în orașul Macin și comunele partenere din județul Tulcea”, adică localitățile Greci, Turcoaia, Peceneaga, Carcaliu, Cema, Smârdan, I.C. Bratianu, Grindu, Jijila, Văcăreni este de l00% și are o valoare a investiției de 4.212.971 de lei.

Stația JT Group Agighiol este un proiect privat, inițiat și derulat de operator privat, realizat în proporție de 100%, valoare proiectului fiind de 600.000 de euro, din care finanțare europeană 400.000 de euro.

Capacitatca depozitului conform de la Mihai Bravu din cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al deșeurilor în județul Tulcea” este de 554.350 tone iar cantitatca medie anuală a deșeurilor depozitate este de 27.118 metri cubi.

CJ Tulcea mai transmite că stația de tratare mecano-biologică a fost proiectată pentru 40.000 tone/an, iar stația de sortare JT GRUP Agighiol are o capacitate de sortare de 1.5.000 tone/an.

Pe raza județului Tulcea funcționează și depozitul ecologic ECOREC Tulcea, în administrarea Primăriei Tulcea, cu o capacitate proiectată de 1.700.000 mc.

Vâlcea

La nivelul județului Vâlcea se află în implementare Sistemul de Management Integrat al Deșeorilor Solide.

În cadrul acestuia a fost realizat un depozit ecologic la Fețeni – Râmnicu Vâlcea, o stație de compostare la Râureni – Râmnicu Vâlcea (prin ISPA), stații de transfer la Brezoi, Bălcești, Fârtățești, Galicea și lonești precum și o stație de pre-tratare a deșeurilor la Drăgășani (prin PHARE)

Prin proiectul aflat în derulare prin POIM a rămas de finalizat un obiectiv major- Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Roești (depozit ecologic, stație de sortare și stație TMB).

Sistemul de Management Integrat al Deșeuriior Solide în județul Vâlcea, realizat prin POS Mediu 2007-2013 a avut ca obiectiv achiziționarea de recipienți pentru colectarea selectivă a deșeurilor și închiderea depozitelor neconforme de la Drăgășani și Călimănești.

Valoarea proiectului a fost de 18.573.307,21 de lei fără TVA, din care fonduri nerambursabile de 17.007.203 de lei.

Fazarea proiectului Sisteme de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Vâlcea, prin Programul Operațional lnfrastructură Mare 2014-2020 este încă în implementare.

Obiectivul acestuia este construirea Centrului de management integrat al deșeurilor de la Roești, stațiile de sortare de la Brezoi și Râureni și extinderea stației de compostare de la Râureni.

Valoarea totală a proiectului este de 146.038.530 de lei (inclusiv TVA), din care s-au rambursat până la data prezentei 23.580.890 de lei.

La nivelul județului Vâlcea sunt prevăzute două depozite ecologice de deșeuri.

Unul la Fețeni, realizat printr-un proiect ISPA, cu o capacitate de 1.130.000 mc, aflat în operare și altul la Roești, a cărui primă celulă, cu o capacitate de 184.543 mc, va fi realizată prin proiectul POIM.

Prin proiecte cu finanțare externă nerambursabilă au fost realizate pe raza județului Vâlcea stațiile de sortare de la Brezoi și Râureni, realizate prin proiectul POIM, dar neoperate până la data cererii.

În operare se află stația de compostare de la Râureni, realizată prin ISPA, extinsă prin POIM. De asemenea, prin proiectul POIM urmează a de realiza stația de sortare și stația TMB de la Roești.Vaslui

Județul Vaslui are implementat proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide. În 2011, CJ Vaslui a semnat cu Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor contractul de finanțare cu privire la proiectul amintit, el fiind 100% implementat.

Valoarea inițială a investiției a fost de 97.143.825 de lei, din care s-au cheltuit 73.410.080 de lei.

Depozitul conform, din cadrul sistemului finanțat, are o capacitate totală de 3.760.000 tone din care, prima celulă de depozitare este de 1.380.000 tone și a fost realizată prin proiect. A doua celulă de depozitare va fi construită de către operatorul depozitului.

Pe raza județului Vaslui prin proiectul finanțat din fonduri europene a fost construită o stație de sortare amplasată în incinta depozitului.

În județul Vaslui a fost construit, cu fonduri europene, un depozit conform/autorizat prevăzut cu o stație de sortare.

Vrancea

În județul Vrancea este implementat proiectul Sistem de Management Integrat al Deşeurilor (SMID), în două faze. În acest moment, proiectul se află in perioada de post – implementare.

În ultimii 21 de ani a fost încheiat un singur contract finanțat din fonduri europene având ca obiect gestionarea deşeurilor. Proiectul SMID a fost finalizat la data de 10 iunie 2021, sumele atrase în perioada 2000-2021 fiind de 59.130.083 de lei în faza 1 și 34.677.944 de lei în faza 2.

Capacitatea depozitului conform de la Haret, județul Vrancea, este de 510.000 mc.

CJ Vrancea ne-a mai transmis că depozitul conform de la Haret şi stația de tratare din cadrul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) sunt finalizate.

Pe raza județului există o singură stație de tratare a deşeurilor, care presupune și sortarea deşeurilor.

Depozitul de deşeuri autorizat de la Haret şi stația de sortare din cadrul depozitului nu sunt funcționale în prezent deoarece nu este delegată activitatea de operare a CMID, aceasta fiind în curs de atribuire.


Notă: Până la data publicării acestui material, Consiliul Județean Iași nu a răspuns solicitărilor noastre, urmând să completăm datele referitoare la acest județ la momentul primirii lor.


Acest articol a fost publicat în cadrul proiectului “Cohesion Policy Booster in Romania – Closer to Citizens”, cofinanțat de UE prin DG REGIO.

Informațiile prezentate nu reprezintă poziția oficială a UE. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine autorului.

spot_imgspot_img
spot_img
Virgil Burlă
Virgil Burlă
Virgil Burlă este jurnalist din 2000. A început la Iași, apoi a continuat la București, unde s-a specializat ca reporter pe domeniul justiției.Mai colaborează cu Europa Liberă România.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

spot_img

Distribuie articolul

spot_img

Știri de astăzi

Mai multe articole similare
Related