Brașovenii, dezvățați cu fonduri europene să mai circule cu mașinile personale

Data:

Brașovul (alături de București și Cluj-Napoca) se numără printre cele mai poluate orașe din Europa, potrivit unui studiu recent, comandat de Alianța Europeană de Sănătate Publică. Municipalitatea vrea să schimbe situația cu fonduri de coeziune destinate creşterii atractivităţii sistemului de transport public prin modernizarea flotei de vehicule cu mijloace de transport în comun „verzi” și extinderea sistemului de management informatizat al transportului public.

Mai exact, se vor achiziționa 10 autobuze hibrid și 51 de troleibuze, valoarea estimată fiind de peste 180 milioane lei. În total, proiectele care vizează îmbunătățirea transportului public depășesc 300 milioane lei.

Proiectul „Achiziția de mijloace de transport moderne”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară Sprijinirea dezvoltării urbane durabile (Obiectivul specific: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă) este în curs de implementare în Brașov și le oferă brașovenilor o perspectivă mai verde asupra viitorului.

Contractul de finanțare a fost semnat în februarie anul trecut, Municipiul Brașov urmând să primească o finanţare nerambursabilă de 75,2 milioane de lei, adică 98% din valoarea eligibilă de 76,7 milioane de lei a proiectului care se ridică la un total de 91,2 milioane de lei.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon în municipiul Braşov prin creşterea atractivităţii transportului public, ca urmare a modernizării flotei de vehicule prin achiziționarea unor autobuze și troleibuze hibrid.

Municipalitatea și-a propus să descurajeze astfel utilizarea autoturismului pentru deplasările urbane şi, implicit, să scadă nivelul de congestie şi poluare chimică şi fonică generate de transportul privat, căci, potrivit calculelor avansate de proiect ar urma să se ajungă la o reducere semnificativă a emisiilor de CO2 – dioxid de carbon precum şi al altor emisii (Nox – oxizi de azot, PM10  – praf etc.).

“Înlocuirea vehiculelor de transport public cu vechime ridicată şi grad crescut de uzură fizică şi morală, cu vehicule de transport noi, eficiente energetic şi cu nivel redus de emisii poluante este de natură să crească nu numai eficienţa activităţii de transport public, ci şi gradul de atractivitate a acestui mod de transport în rândul populaţiei muncipiului şi al celor din zona metropolitană care lucrează pe raza municipiului”, se arată în descrierea proiectului.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 de luni (între 7.02.2020 si 7.08.2021).

Efectul scontat

Creşterea numărului de pasageri pe liniile vizate de proiect cu 34,72 % prin achiziţionarea a 25 de troleibuze şi 10 autobuze hibrid concomitent cu reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 19,84% în cinci ani de la finalizarea proiectului se numără printre principalele obiective specifice ale proiectului, iar ținta este o reducere a emisiilor de CO2 cu 15,08 % (tot în cinci ani de la finalizarea proiectului).

Autobuz
Autobuz

A fost semnat contractul pentru cele 10 autobuze hibrid

Iar lucrurile încep să se materializeze. În luna februarie a acestui an, primăria Brașov a semnat cu Mercedes-Benz Trucks&Buses România contractul de achiziție a 10 autobuze electric-hibride în valoare de 13,4 milioane lei + TVA, cele 10 autobuze urmând a fi livrate în maximum un an de la parafarea documentului.

,,Este o achiziție cu impact direct asupra mediului, îmbunătățim zona aceasta sensibilă a calității aerului în Brașov. Reducerea emisiilor poluante este estimată la 17% pe liniile deservite, respectiv 96.213 kg dioxid de carbon/an, 1.291 kg oxizi de azot/an, 170,5 kg hidrocarburi/an.

Cred că introducerea mijloacelor de transport public prietenoase cu mediul ar trebui să fie un element de mândrie pentru brașoveni și un element care să ajute la creșterea utilizării transportului în comun.

Pe parcursul acestui an vrem să venim și cu alte măsuri, astfel încât transportul public brașovean să fie, cu adevărat, principala opțiune de transport pentru fiecare dintre locuitorii orașului. Ținta noastră este să transformăm Brașovul într-unul dintre primele municipii mari cu transport 100% verde. Până la finalul acestui an, din discuțiile pe care le-am avut cu operatorul de transport, vom avea aproximativ 70% verde”, a declarat primarul Allen Coliban la semnarea contractului.

Potrivit furnizorului, principalul avantaj al acestor autobuze este consumul redus de combustibil, și, implicit, emisiile reduse de bioxid de carbon, în special în momentul pornirii, când noxele sunt mult mai mari.

„Sistemul hibrid intervine și reduce fantastic și consumul de combustibil, dar și noxele de dioxid de carbon emise de autobuzul Citaro hibrid. Un alt avantaj este și confortul pe care aceste autobuze îl oferă; este un autobuz încăpător pentru un autobuz cu propulsie alternativă, și vorbim de confort atât din punctul de vedere al șederii pe scaun, cât și din punct de vedere termic, nefăcându-se rabat de la încălzire iarna sau aer condiționat vara.

Deci, confortul este extraordinar, și sperăm, cu asta, să convingem brașovenii să utilizeze aceste autobuze”, a declarat, în conferința ce a urmat semnării contractului, Valeriu Zaharia, CEO Mercedes-Benz Trucks&Buses România.

Cele 10 autobuze hibrid vor înlocui în circulație autobuze mai vechi din parcul RATBV S.A. precum cele Diesel Euro 3 (Mercedes Conecto, MAN A74) și vor disponibiliza autobuzele mai noi (Mercedes Citaro, BMC Procity și Menarinibus) pentru a fi utilizate pe alte trasee urbane și metropolitane.

Noile achiziții vor deservi zona de Nord a Municipiului Brașov, respectiv cartierele Bartolomeu, Avantgarden și Stupini.

Procedura de achiziție publică pentru cele 25 de troleibuze nu a fost finalizată.

26 de troleibuze printr-un alt proiect

„Achiziția de mijloace de transport moderne” nu este singurul proiect cu fonduri europene care mizează pe reducerea emisiilor poluante. În Brașov este în curs de derulare (1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2021) și proiectul “Achiziţie mijloace de transport public – troleibuze 18 m”, finanţat tot prin aceeași axă a Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Beneficiar este, în acest caz, parteneriatul format dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de lider de parteneriat şi Municipiul Brașov. Este vorba de un proiect cu o valoare totală de 93,4 milioane de lei. 78,6 milioane de lei este valoarea totală eligibilă (din care: 66,8 milioane lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR; 10,1 milioane lei valoare eligibilă nerambursabilă de la bugetul de stat; 1,6 milioane de lei cofinanţarea primăriei Bașov) și 14.8 milioane de lei este valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.

Troleibuz
Troleibuz

Nici aici procedurile de achiziție publică nu au fost finalizate.

Obiectiv: scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră anual cu 1.137 tone CO2 echivalent

Obiectivul general al acestui al doilea proiect este îmbunătăţirea transportului public în Municipiul Brasov prin achiziţia de material rulant (26 troleibuze noi), printr-o abordare integrată bazată pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al Polului de Creştere Brașov.

Se urmărește reducerea emisiilor de carbon şi creşterea atractivităţii transportului public în comun, prin asigurarea de condiţii superioare (vehicule moderne, cu podea joasa, 100% electrice cu zero emisii, mai rapide, mai puţin zgomotoase, cu facilităţi STI – sisteme tehnice inteligente), respectiv prin oferirea alternativelor de transport, descurajarea deplasărilor cu autoturismul personal şi creşterea numărului de persoane care vor utiliza transportul public.

„Troleibuzele vor avea puterea nominală totală a unităţii electrice de tracţiune de minim 240 kW şi vor dispune constructiv de o sursă auxiliară de tensiune (bloc de baterii / supercapacitori) care asigură funcţionarea în condiţii normale pe porţiuni de traseu fără reţea aeriană de contact, cu o autonomie de minim 5 km”, se arată în proiect.

Aceasta va permite şi depăşirea zonelor afectate de avarii la reţeaua aeriană de contact fără a obstrucţiona circulaţia autovehiculelor în zonă.

“După implementarea proiectului, emisiile de gaze cu efect de seră vor scădea, pentru fiecare an, cu 1.137 tone CO2 echivalent pe an. De asemenea, creşterea numărului de pasageri a fost calculată ca fiind, pentru toate rutele din proiect de cca. 2.163.049 pe an sau, în medie pentru fiecare rută din proiect 540.762 pasageri/an (respectiv, în medie pentru o rută, 1.802 pasageri pe zi, sau 150 la ora de vârf)”, se mai arată în proiect.

E-Ticketing, supraveghere video și stații noi

Un alt proiect care vizează îmbunătățirea transportului public este ”Extinderea sistemului de management informatizat al sistemului de transport public”, finanțat tot prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (Axa prioritară Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, cu același Obiectivul specific: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă).

interior autobuz
interior autobuz

Termen: 2023

Este vorba de un proiect început în 2018, cu o valoare totală de 16.066.631,64 lei și  15.934.217,66 lei valoare totală eligibilă (din care: 13.544.085,04, lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR, 2.071.448,25 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul de Stat și 318.684,37 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului, de 2%), cu o perioada de implementare mai mare, de 57 de luni, care urmează să se încheie în aprilie 2023.

Proiectul presupune extinderea sistemului de management informatizat al sistemului de transport public, furnizarea soluțiilor optime pentru extinderea sistemului de management informatizat al sistemului de transport public.

“Proiectul se încadrează în categoria ITS (sisteme inteligente de transport), reprezentând sisteme telematice pentru transport, ce includ o gamă largă de instrumente şi servicii derivate de la tehnologiile informației şi comunicațiilor. Soluția tehnică propune extinderea funcțională multi-dimensională a sistemului de management informatizat al transportului public existent pe toate componentele sale principale”, se arată în descrierea proiectului.

Sistemul de management informatizat al transportului public va fi, practic, extins pe toate componentele sale principale: Sistem Automat de Taxare, Sistem de Dispecerizare și Monitorizare flotă, Sistem Informare Pasageri și Sistem Supraveghere.

Cele 7 direcții ale proiectului ITS care ar trebui să facă transportul în comun brașovean mai atractiv

Obiectivele specifice ale proiectului sună bine:

1. Creșterea numărului de stații de călători modernizate de la 115 (în prezent) la 165 prin instalarea de echipamente e-Ticketing, informare călători și siguranță;

2. Extinderea sistemului e-Ticketing pentru toate vehiculele de transport public, inclusiv instalarea a 12 automate noi de vânzare titluri de călătorie;

3. Extinderea Sistemului de Supraveghere Video pentru siguranța călătorilor prin dotarea unui număr de 120 autovehicule existente cu camere video de supraveghere și sistemele aferente de stocare a imaginilor și extinderea Sistemului de Supraveghere Video în 50 de stații noi;

4. Extinderea Sistemului de Informare a Pasagerilor prin instalarea de panouri de informare dinamică în 50 de stații noi și 285 panouri de informare statică în toate celelalte stații și instalarea de 275 display-uri de informare moderne în vehiculele de transport public și implementarea unui sistem de numărare a călătorilor pe vehiculele selectate;

5. Implementarea unei aplicații software suport pentru transportul public, destinată cetățenilor, accesibilă de pe dispozitivele mobile inteligente, incluzând funcționalități pentru: harta traseelor de transport public; grafice/orare transport public; planificare călătorie; notificare sosire în punctul de destinație; plata electronică integrată; abonamente; notificări privind întârzieri sau probleme în trafic;

6. Creșterea nivelului de dotare tehnică a RATBV prin dezvoltarea Dispeceratului și implementarea unei rețele de comunicații cu vehiculele, la autobază;

7. Reducerea emisiilor de CO2 (GES) din transport cu minim 1% prin creșterea gradului de utilizare a transportului public în anii de sustenabilitate a proiectului (varianta cu proiect față de varianta fără proiect).

Terminalul de transport public de la Gara Brașov

Pe aceeași linie se înscrie și proiectul “Terminal transport urban Gara Brașov”, finanțat totprin Programul Operațional Regional 2014-2020, pe aceeași axă prioritară și cu același obiectiv specific, cu o perioadă de implementare de 23 de luni (08.05.2020 – 31.03.2022).

Autogara
Autogara

Proiectul presupune realizarea unui terminal de transport public care va facilita accesul la serviciile de transport public într-un punct important privind accesibilitatea și mobilitatea la nivelul localității și a zonei metropolitane (Gara Brașov/Autogara nr. 1), împreună cu măsuri complementare care vor contribui la îmbunătățirea serviciilor de transport public și a modurilor de transport nemotorizate.

Investiția va facilita transferul intermodal (transport public – transport feroviar) încurajând, astfel, persoanele care intră sau ies din Brașov utilizând autoturismul personal să renunțe la acesta și să folosească transportul public local și cel feroviar.

Terminalul va contribui la reducerea fluxurilor motorizate pe rețeaua stradală a municipiului, decongestionarea traficului și reducerea cererii de locuri de parcare din municipiu, consecințe ce se vor concretiza în reducerea emisiilor de echivalent CO2 din traficul rutier la nivelul Municipiului Brașov.

“Proiectul are o valoare totală de 14.345.209,68 lei, din care 12.148.435,64, lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR (85%) și 1.857.996,02 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național (15%), cofinanțarea eligibilă a beneficiarului fiind de 285.845,56 lei (2%).

Reabilitarea, construcția şi dotarea specifică a infrastructurii de garaj se fac tot cu fonduri de coeziune

Pe lângă cele amintite, Brașovul are în implementare și „Infrastructura de garaj pentru transportul public”, un proiect finanțat tot prin Programul Operațional Regional 2014-2020,  cu o valoare totală eligibilă de 71.317.373,87 lei (din care: 61.856.905,94 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR, 9.460.467,93 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul de Stat și 1.455.456,62 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului).

Proiectul care a demarat în iulie 2018, are o perioadă de implementare de 52 de luni și ar trebui finalizat la 31 octombrie 2022.

Reabilitarea, construcția şi dotarea specifică a infrastructurii de garaj pentru transport public cu o suprafață totală construită la sol de 11.740 mp este obiectivul specific principal al proiectului care aduce Brașovului, printre altele, o platformă de parcare alocată pentru flota de transport public (autobuze şi troleibuze) de 25.000 mp și mai multe hale de întreţinere/reparaţii autovehicule, magazii, stații de spălare, dar și spații verzi (10.016,28 mp, conform proiectului).

Parteneriate pentru un transport verde

Tot în curs de implementare (1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2022) este și proiectul “Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, Sibiu, Slatina, Suceava”,finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 și derulat în cadrul unui parteneriat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de lider de parteneriat şi Unităţile Administrativ Teritoriale ale localităților amintite.

Pentru Municipiul Braşov, proiectul presupune achiziţionarea unui număr de 8 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 12 m, însoţite de 3 staţii de încărcare rapidă şi 8 staţii de încărcare lentă.

Simultan (1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2022), Municipiul Braşov implementează, în calitate de partener, și proiectul “Achiziţie mijloace de transport public – autobuze electrice 18 m, Braşov, Timişoara”, finanţat tot prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, proiect al cărui beneficiar este parteneriatul format de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de lider de parteneriat şi Unităţile Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov şi Municipiul Timişoara.

În cadrul acestui proiect, concret, pentru Municipiul Braşov vor fi achiziţionate alte 12 autobuze electrice, cu lungimea de aproximativ 18 m, însoţite de 4 staţii de încărcare rapidă şi 12 staţii de încărcare lentă.

Trebuie amintit că municipalitatea brașoveană are în curs de implementare, tot cu finanțare europeană prin POR, inclusiv proiecte de realizare a infrastructurii integrate pentru trafic pietonal şi ciclism cu facilităţi complementare. 

Avantajele utilizării autobuzelor hibrid pentru care a fost semnat contractul

 • consum de combustibil redus: 33,2 l / 100 km (cu cca. 17% mai redus față de vehiculele clasice);
 • capacitate de călători mare: 108 pasageri (27+1 locuri pe scaune);
 • costuri de mentenanță reduse;
 • garanție 5 ani sau 350.000 km.

Dotări:

 • aer condiționat;
 • sistem audio-video de informare (anunțarea stației următoare, afișarea traseului etc.);
 • sistem de numărare pasageri;
 • sistem de monitorizare a parametrilor vehiculului și a modului de conducere a vehiculului;
 • sistem supraveghere video (8 camere video la interior și exterior);
 • sistem de taxare (3 validatoare/vehicul);
 • computer gestiune management trafic (GPS);
 • sistem ADAS (asistență șofer pentru prevenirea coliziunilor cu pietoni, bicicliști, vehicule);
 • acces WIFI pentru călători și prize USB pentru încărcarea telefoanelor mobile.

Acest articol a fost publicat pe PressHub.ro și Reper Media în cadrul proiectului “Cohesion Policy Booster in Romania – Closer to Citizens”, cofinanțat de UE prin DG Regio.
Informațiile prezentate nu reprezintă poziția oficială a UE. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine autorului.

spot_imgspot_img
spot_img
Roxana Stancu
Roxana Stancu
Roxana Stancu (REPER MEDIA Argeş) are 20 de ani de experiență în jurnalism. A debutat în anul 2000, în TV, iar de atunci a profesat atât în presa audiovizuală, cât și în cea scrisă (locală și națională).

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

spot_img

Distribuie articolul

spot_img

Știri de astăzi

Mai multe articole similare
Related

Un medic a fost atacat de familia unei gravide la Maternitatea Botoșani

Un medic a fost atacat de familia unei gravide...

Premieră națională în transplantul renal, la Cluj-Napoca

Premieră națională în transplantul renal, la Cluj-Napoca, la sfârșitul...

Reabilitarea moderată a bibliotecii din Oraşul Babadag, judeţul Tulcea

Urmăriți PressHUB și pe Google News!