Podul modernizat cu bani europeni care arată ca după bombardament. Primăria Pitești a renunțat la suma de 1,26 milioane de lei cerută constructorului în instanță

Data:

La opt ani de la modernizarea cu fonduri de coeziune a Podului Râul Doamnei din Pitești, edificiul e într-o stare jalnică: plin de gropi, cu fisuri la grinzile prefabricate și infiltrații multiple. Lucrările sunt în garanție și, deși încă din 2017 o expertiză a Primăriei Pitești a arătat că e nevoie de refacerea stratului de uzură în conformitate cu normativele în vigoare și înlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație, podul tot avariat a rămas. Mai mult, Primăria Pitești a renunțat între timp și la pretențiile de 1,26 milioane de lei formulate în instanță împotriva constructorului. În plus, primăria s-a angajat să facă, din bani publici, și câteva lucrări la pod.

Pitești, 2021. Podul Râul Doamnei e un dezastru, la fel cum era și în 2018, când Primăria Pitești părea că  vrea să dea de pământ cu constructorul (Asocierea SC Star Trading Impex SRL Pitesti, lider și S.C. Zeus S.A Pitești, asociat) căruia i-a cerut să facă reparațiile pe propria cheltuială, pe motiv că podul e în garanție. În garanție e și azi, dar timpul trece în defavoarea podului și n-ar mai fi mult până în 2023, când constructorul va scăpa de obligații. Cert e că peste lucrare au mai trecut trei ani, timp în care a început și un proces în instanță, încheiat, surprinzător, cu o tranzacție ținută la secret în sertarele Departamentului Juridic al Primăriei, sub pretextul că “nu se poate face public documentul”. Totuși, la Tribunalul Argeș, același act poate fi consultat de oricine ar fi interesat.

Vorbim de o tranzacție în care părțile – Primăria și constructorul – își împart acum, la mica înțelegere, diverse lucrări, pe un pod a cărui modernizare, în garanție, a fost finanțată de UE în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenţie „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de Dezvoltare Urbană”.

O modernizare al cărei contract de finanțare a fost semnat în decembrie 2011, când proiectul se anunța extrem de avantajos pentru administrația publică locală: o valoare totală de 3.737.466 lei, din care contribuția proprie a beneficiarului (Primăria Pitești) doar 101.743 lei. Obiectivul extrem de optimist al proiectului anunța atunci modernizarea infrastructurii urbane pentru creșterea accesibilității, îmbunătățirea transportului public și asigurarea condițiilor bune de trafic în municipiul Pitești, județul Argeș, respectând principiile dezvoltării sustenabile, eliminarea disparităților de accesibilitate și pentru creșterea gradului de confort al cetățenilor din municipiul Pitești.

Război în instanță pe asumarea cheltuielilor cu reparațiile

Descrierea pare azi o ironie, dacă ne uităm la gropile și denivelările care-i sperie pe șoferi, iar concluziile expertizei efectuate la solicitarea Primăriei Pitești încă de acum patru ani vorbesc despre “confortul și condițiile bune de trafic” de care beneficiază cei care tranzitează podul.

„Calea pe rampe este realizată din îmbrăcăminte asfaltică și prezintă ciupituri, faianțări și crăpături. Calea pe pod prezintă gropi, denivelări, ciupituri și crăpături (…). Unele guri de scurgere sunt înfundate și nu au tuburi prelungitoare până sub intradosul grinzilor. Nu s-au executat dispozitivele antiseismice prevăzute în documentația de execuție (…). Podul are degradări vizibile, fiind necesare lucrări de reparații și întreținere”, se arată într-un raport întocmit de expertul tehnic Ion Dumitru Diaconu, care a constatat, printre altele, fisuri la grinzile prefabricate, infiltrații multiple, degradarea protecției anticoroziune, segregarea betonului și porțiuni cu beton degradat.

Mai mult, în același document a fost menționată și lipsa documentației cu privire la rețetele și rapoartele de încercări (teste de laborator) pentru asfaltul ce a fost turnat pe pod și necesitatea desfacerii stratului de uzură și refacerea lui în conformitate cu normativele în vigoare, indiferent de rezultatele de laborator; înlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație cu unele noi, ce vor fi de tip etanș, reparația căilor de acces pe rampe și decolmatarea gurilor de scurgere înfundate.

Asumarea cheltuielilor cu reparațiile necesare a generat un aparent război între administrația locală și constructor.

Primăria a pus în seama constructorului deficiențele constatate la pod și a pretins efectuarea sau suportarea reparațiilor de către constructor, în virtutea garanției lucrării, unul dintre argumentele cu care asocierea de firme constructoare a câștigat licitația pentru modernizarea podului, căci 30% din punctajul final a fost alocat pentru durata de garanție a lucrării (potrivit caietului de sarcini, garanția minimă solicitată pentru lucrările executate a fost de 60 de luni și cea maximă, de 120 de luni, iar asocierea formată din cele două firme a oferit garanția maximă admisă, adică cea de zece ani – 120 de luni).

În schimb, constructorul (asocierea de firme), a arătat că municipalitatea se face vinovată de proasta întreținere a podului și că, mai mult, o imputare a vinei ar fi greșită inclusiv pe motiv că în zonă a fost construit, ulterior, un mall care a schimbat total condițiile de trafic avute în vedere la asumarea lucrării. Asocierea de firme a invocat înclusiv faptul că, încă dinaintea începerii lucrărilor, a sesizat municipalității că rosturile din proiect nu vor face față traficului de pe pod, dar că proiectul n-a mai putut fi modificat.

În august 2019, scandalul a ajuns în instanță. Este vorba despre dosarul nr 4286/109/2019, înregistrat la Tribunalul Argeș, având ca obiect “acțiune în răspundere contractuală /plata sumei de 1.266.543,98 lei reprezentând prejudicii pentru executarea necorespunzătoare a contractului de lucrări nr. 45531/22.10.2012”.

http://portal.just.ro/109/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=10900000000146471&id_inst=109

Cum a renunțat Primăria la pretențiile de plată a prejudiciilor de 1,26 milioane lei

La nici măcar un an de la deschiderea dosarului, Primăria Pitești (reclamant în dosar) a renunțat la pretenția față de constructor (pârât) cu privire la plata prejudiciilor de 1.266.543,98 lei, grație unei tranzacții cu multe semne de întrebare. 

“Părțile, de comun acord (…) au convenit stingerea diferendului existent prin concesii reciproce”, scrie în document. 

“Constructorul s-a angajat ca până în 2023 intervine de fiecare dată când este nevoie. Este o tranzacție semnată de ambele părți, prin care Primăria își retrage plângerea. Am văzut și eu tranzacția asta după ce am venit la Primărie. Vă dați seama că înainte nu mi-a arătat-o nimeni mie…”, spune, pentru PressHub, noul primar al Piteștiului, Cristian Gentea (consilier local la vremea încheierii tranzacției, în mandatul primarului Cornel Ionică).

În documentul cu “concesii” semnat de Primărie și Star Trading se arată, printre altele că:

“STI a remediat până în anul 2019, deficiențele reclamate de UAT, chiar dacă a considerat că nu are această obligație, dar în anul 2019, a refuzat să mai remedieze aceste deficiențe, considerând că problemele apărute nu sunt datorate modului de execuție a lucrărilor la Pod și, prin urmare, remedierea nu este în sarcina STI, remedierea deficiențelor nefiind acoperită de obligația de garanție prevăzută în contractul nr. 1891/2012. STI consideră că deficiențele reclamate la Pod de UAT au două cauze principale: (1) soluția tehnică greșit impusă de Proiectul tehnic a rosturilor de dilatație, care nu este adecvată modului de folosire a Podului (trafic mai mare decât cel estimat, semaforizarea inclusă și neprevăzută în proiectul tehnic) și (2) lipsa de întreținere a Podului de către UAT”.

Iată cum sună soluția dată, în acest dosar, de Tribunalul Argeș, în vara anului 2020: “Consfinţeşte tranzacţia părţilor. Solutia pe scurt: ia act de tranzacţie. Pronunţată azi, 22 Iulie 2020, prin punerea la dispoziţia părţilor a soluţiei prin mijlocirea grefei instanţei”.

Am încercat să aflăm cum se justifică, oficial, un asemenea deznodământ.

“Conform contractului nr. 1891/2012 privind reabilitarea Podului peste Râul Doamnei, s-a stabilit în sarcina SC Star Trading Impex SRL, obligația de remediere pe o perioadă de 10 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor, respectiv de la data de 18.03.2013, a eventualelor probleme tehnice apărute la Pod și care se datorau culpei executantului. În urma refuzului SC Star Trading Impex SRL de remediere a deficiențelor, Municipiul Pitești a inițiat o acțiune în pretenții, pentru a obliga STI la plata aferentă contravalorii lucrărilor de remediere a deficințelor apărute la Pod. Concomitent, Municipiul Pitești a inițiat procedura de achiziție a Lucrărilor de conformare pod peste râul Doamnei, pentru a putea proceda la  remedierea deficiențelor apărute. Procedura de achiziție fost anulată de trei ori din cauza faptului că nu a fost depusă nicio ofertă. Astfel, neexitând posibilitatea de a efectua lucrările de reparații, cu un alt operator economic, s-a renunțat la acțiunea inițiată în instanță, încheindu-se Tranzacția nr. 556/20795/12.05.2020 între Municipiul Pitești și SC Star Trading Impex SRL , în vederea executării lucrărilor de către acesta”,a explicat Primăria Pitești, într-un punct de vedere transmis pe 7 aprilie 2021, la solicitarea PressHub.

Conform tranzacției încheiate în data de 12.05.2020, între Municipiul Pitești și SC Star Trading Impex SRL – lider de asociere, părțile și-au împărțit viitoarele lucrări.

“SC Star Trading Impex SRL se obligă să realizeze ori de câte ori este nevoie, până la data de 18.03.2023, următoarele lucrări: reparații ale covorului asfaltic; frezări pentru nivelarea făgașelor și refulărilor create pentru uzura excesivă a covorului asfaltic urmând ca lucrările să se realizeze atunci când condițiile meteo permit acest lucru”, explică, pentru PressHub, Primăria Pitești.

Clauza “la Sfântul Așteaptă” sau când dorește constructorul

Ce nu spune însă Primăria Pitești în răspunsul solicitat de PressHub este că în același document al tranzacției se specifică faptul că “lucrările se vor realiza  în acord cu disponibilitatea STI (Star Trading Impex), dar ținând cont de satisfacerea interesului de a avea o cale de rulare în condiții bune”.

Așa se explică, poate, de ce, deși primăvara a venit de mai bine de o lună și pe carosabil se poate interveni (dovadă, alte lucrări executate la ora actuală în Pitești), gropile de pe pod sunt tot neastupate.

Revenind la cine repară, aceeași tranzacție prevede că Municipiul Pitești se obligă să efectueze lucrările de întreținere a Podului, în special în ceea ce privește decolmatarea și înlocuirea elementelor sistemului de scurgere a apelor pluviale,  dar și “ înlocuire borduri dislocate și protecție borduri, refacere protecție anticorozivă la parapeții metalici pietonali, reparații la supra și infrastructură și în special orice alte lucrări necesare conform normelor legale, ce nu sunt stabilite în sarcina SC Star Trading Impex SRL”, după cum se arată în același răspuns transmis la solicitarea PressHub.

De ce Primăria Pitești își asumă “reparaţii la supra şi infrastructură” dacă lucrarea e în garanție

Ce atrage atenția la această tranzacție este tocmai  faptul că, deși lucrarea este în garanție, Primăria Pitești se angajează să facă, din bugetul local, “înlocuire borduri şi protecţie borduri, refacere protecţie anticorozivă la parapeţii metalici pietonali, reparaţii la supra şi infrastructură”.

“Municipiul Pitești își asumă înlocuirea bordurilor deteriorate în urma accidentelor rutiere, întreținerea elementelor metalice, acestea nefăcând obiectul garanției de bună execuție”, a încercat să justifice Primăria.

Instituția nu face însă nicio referire la asumatele “reparaţii la supra şi infrastructură”, dar lămurește însă un alt aspect, cel referitor la problemele de proiectare invocate de-a lungul scandalului de omul de afaceri Bobi Marinescu, managerul firmei constructoare Star Trading Impex (lider de asociere).

“Municipiul Pitești a comandat în anul 2017 o expertiză tehnică a Podului, concluziile acesteia neindicând erori de proiectare, acționarea în instanță a proiectantului fiind lipsită de temei.

Mai mult, proiectantul Podului peste Râul Doamnei – fosta SC Consilier Construct SRL București devenită SC LUCA WAY SRL București – a demarat procedura de insolvență încă din 30.03.2018”, mai precizează, pentru PressHub, Primăria Pitești, în răspunsul din 7 aprilie 2021, precizare care contrazice afirmația, pe aceeași temă, din documentul tranzacției însușite de Primărie.

Acest articol a fost publicat pe PressHub.ro și Reper Media în cadrul proiectului “Cohesion Policy Booster in Romania – Closer to Citizens”, cofinanțat de UE prin DG Regio.
Informațiile prezentate nu reprezintă poziția oficială a UE. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine autorului.

spot_imgspot_img
Roxana Stancu
Roxana Stancu
Roxana Stancu (REPER MEDIA Argeş) are 20 de ani de experiență în jurnalism. A debutat în anul 2000, în TV, iar de atunci a profesat atât în presa audiovizuală, cât și în cea scrisă (locală și națională).

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Distribuie articolul

spot_img

Știri de astăzi

Mai multe articole similare
Related

O altă perspectivă despre testele PISA: unii profesori nu le consideră relevante, alții nu vor să comenteze

O altă perspectivă despre testele PISA: unii profesori consultați...

Accident mortal la Galați – microbuz plin cu pasageri, răsturnat

Accident mortal la Galați - microbuz plin cu pasageri,...

Aeronavele pot opera zboruri la Craiova și pe Gerul Bobotezei

Aeroportul Internațional Craiova a fost dotat cu echipamente de...