Precedent periculos. Înalta Curte anulează dreptul la locuire al grupurilor vulnerabile (etnie)

Data:

ÎCCJ a pronunțat o hotărâre care va crea un precedent extrem de periculos în ceea ce privește respectarea drepturilor la locuire, viață privată și nediscriminare a grupurilor vulnerabile, drepturi garantate atât de legislația națională, cât și internațională, arată Centrul de Resurse Juridice.

Hotărârea poartă nr. 1888/04.04.2023 și nu a fost încă redactată.

În anul 2017, Primăria Municipiului Alba Iulia a evacuat în mod abuziv și lipsit de proporționalitate 200 de persoane de etnie romă, printre care copii, femei, bătrâni și persoane cu dizabilități, dintr-un imobil ce urma să fie demolat, neacordându-le o altă locuință unde să trăiască.

Citește și Cutremur: toate rapoartele de expertiză tehnică făcute în România ar trebui să fie informaţii publice

Aceste aspecte au fost constatate printr-o hotărâre a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării dib noiembrie 2018, la sesizarea Asociației Partida Romilor Pro Europa.

CNCD a sancționat UAT Municipiul Alba Iulia și Consiliul Local Alba Iulia, fapta de evacuare a unui număr mare de persoane fără asigurarea altor alternative, intrând sub incidența prevederilor art. 2 alin. 1 și art. 10 lit h) din OG nr. 137/2000:

„În prezenta speță, Colegiul director nu contestă legitimitatea demersului părţii reclamate de a evacua grupul de romi, categorie defavorizată din blocul Turturica, nepotrivită locuirii, ci analizează lipsa unei alternative care să asigure măsuri adaptate, respectiv locuințe sociale pentru grupul vulnerabil (200 de persoane printre care copii, femei, bătrâni și persoane cu dizabilități).

În cauza Mazari v. Italia, Curtea Europeană a fost chemată a se pronunța cu privire la situația unei evacuări, respectiv neacordării unei locuințe alternative corespunzatoare în cazul unei persoane suferinde din punct de vedere medical. Curtea a reținut că în timp ce evacuarea pentru neplata chiriei constituie o actiune legitimă, în unele cazuri autoritatile trebuie să acorde locuință alternativă”, arată CNCD.

Colegiul director al Consiliului mai precizează că autoritățile locale nu au luat în calcul măsuri adaptate la nevoile grupului vulnerabil, întrucât au descins la evacuarea acestora fără a ține cont de faptul că în luna octombrie temperaturile sunt scăzute, de oră și timpul acordat evacuării, astfel familiile cu copii, batrâni și persoane cu dizabilitate râmânând în stradă.

Principiul egalității de șanse și nediscriminare a unor membri ai comunității rom

Hotărârea CNCD a fost menținută prin sentinţa civilă din 25 noiembrie 2020 a Curţii de Apel Bucureşti, care a motivat, în mod indubitabil, susține CRJ, următoarele:

„Situația deosebită a minoritarilor etnici este una de natură a pretinde dreptul sau facilitarea reglementată prin dispozițiile art. 10, lit. h) din O.G. nr. 137/2000, respectiv de a fi considerați și înțeleși în mod particular și caracteristic în varii domenii ale vieții sociale, inclusiv în legătură cu asigurarea spațiului locativ sau a unor alternative care să subsumeze garanția minimelor condiții de viață, corelativ situației speciale în care se află, anume persoane vulnerabile prin prisma poziției de inegalitate în care se află în raport cu majoritatea cetățenilor datorită diferențelor identitare față de majoritate, respectiv a confruntării cu un comportament de respingere și marginalizare socială.

Prin urmare, apare ca fiind corectă afirmația că situația specială și diferită a minoritarilor etnici presupunea un tratament diferit, în sensul unei îngrijiri speciale și efective din partea autorităților administrativ locale cu privire la condiția vulnerabilă a etnicilor romi, corelativ dreptului sau vocației legitime la acest tratament, situațiile diferite neputând fi tratate similiar.”

„Este corectă reținerea autorității pârâte că în situația de față se aplică mutatis mutandis jurisprudența CEDO din speța Cauza Winterstein și alții v. Franța. Aplicat la speța de față, deși din cauza respectivă analiza Curții pleca de la respectarea dispozițiilor art. 8 din CEDO, argumentele juridice ale instanței europene sunt pentru rațiuni aplicabile și cauzei de față, în vederea respectării principiului egalității de șanse și nediscriminare a unor membri ai comunității rome în contextul aplicării unei măsuri de evacuare care, deși este legală, afectează nivelul de trai și, astfel, siguranța de viață și eforturile de integrare socială, prin prisma modalității în care evacuarea este dusă la executare, fără întreprinderea unor măsuri alternative adaptate condiției vulnerabile a minoritarilor etnici. ”

În ciuda acestor lucruri, Înalta Curte a admis recursul declarat de reclamanţii Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia şi Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Alba Iulia împotriva sentinţei Curţii de Apel Bucureşti, a casat sentinţa recurată şi, în rejudecare, a anulat Hotărârea nr. 454/19.11.2018 a Consiliului Naţional Pentru Combaterea Discriminării, titrează Centrul de Resurse Juridice.

Urmăriți PressHUB și pe Google News!

spot_imgspot_img

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

spot_img

Distribuie articolul

spot_img

Știri de astăzi

Mai multe articole similare
Related

Zeci de percheziții la traficanți care vindeau droguri de mare risc elevilor

Zeci de percheziții la traficanți de droguri de mare...

Cătălin Cherecheș a fost prins în Germania

Cătălin Cherecheș a fost prins în Germania. Primarul din...

Parlamentarii rămân cu pensii speciale, dacă au un mandat complet. Decizie a CCR

Parlamentarii rămân cu pensii speciale, dacă au un mandat...