Sîngeorz-Băi, una dintre fostele destinații clasice ale turismului românesc, resuscitată cu bani europeni

Data:

Recunoscută din punct de vedere al potențialului balnear încă din secolul al XVIII-lea, grație izvoarelor sale de ape minerale clorate, bicarbonatate, sodice, calcice și magneziene care rivalizau din punct de vedere al efectelor terapeutice cu cele de la Vichy (Franţa) sau Karlovy Vary (Cehia), stațiunea Sîngeorz-Băi a intrat din anii ’90 într-un vizibil declin. Autoritățile locale vor să înceapă revirimentul printr-un proiect finanțat cu bani europeni, aflat în implementare, proiect care a deschis deja oportunități pentru Grupurile de Acțiune Locală (GAL).

În perioada comunistă, zeci de mii de turiști treceau anual prin Sîngeorz-Băi pentru a beneficia de principiile renumitelor ape minerale cu indicații în afecțiuni multiple, de la cele digestive și hepato-biliare la cele reumatice sau metabolice. Era perioada în care nu exista practic turism extern din cauza restricțiilor de călătorie impuse de regimul comunist, românii fiind obligați să meargă în concedii doar în țară.

Pe cât de efervescentă era stațiunea din Bistrița-Năsăud în acele vremuri, pe atât de ponosită au ajuns s-o găsească tot mai puținii turiști carei i-au mai trecut pragul în ultimele trei decenii. E drept că nici infrastructura orașului, blocat parcă în secolul trecut, n-a prea ajutat-o să țină pasul cu turismul contemporan, așa că stațiunea s-a afundat tot mai tare într-un con de umbră.

Proiectul „S.O.S. (Satul-Orașul-Stațiunea) AQUA PRIMUS Sîngeorz-Băi”, menit să valorifice apele minerale din stațiune a dat speranță și comunității locale, și GAL-urilor de la poalele Munților Rodnei.

În 2018, Orașul Sîngeorz-Băi (beneficiar) a încheiat Contractul de Finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar, pentru promițătoarea investiție.

# Un proiect de aproape 5.000.000 de euro

Cu o valoare totală de 20.941.466,13 lei, proiectul aflat în curs de implementare este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Prioritatea 7.1 din POR– Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice.

CASETĂ Coordonatele financiare ale proiectului „S.O.S. (Satul-Orașul-Stațiunea) AQUA PRIMUS Sîngeorz-Băi”:

valoare totală – 20.941.466,13 lei;

valoare totală eligibilă –  20.941.466,13 lei;

valoare totală contribuție publică –  20.941.466,13 lei;

valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR (85%) – 17.800.246,21 lei;

valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național (12,99%) – 2.720.299,79 lei;

valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului (2,01%) – 420.920,13 lei;

„S.O.S. (Satul-Orașul-Stațiunea) AQUA PRIMUS Sîngeorz-Băi” vizează captarea, transportul și amenajarea în scop turistic a izvorului cu cel mai mare debit de apă minerală, nr. 6, pentru care Primaria a obținut licența de exploatare (căci celelalte sunt concesionate unei firme private), punerea în valoare a apelor minerale și realizarea unor trasee de legătură cu satul tradițional odată cu amenajarea de spații verzi și nu numai.

Însăși inițierea proiectului a mișcat un pic lucrurile cu câteva lucrări de decolmatare, realizate înainte de începerea lucrărilor, întrucât depunerile de săruri minerale acoperiseră aproape integral intrarea în tunelul lung de circa 80 de metri, in jurul căruia sunt construite, prin proiect, ștrandurile cu apă minerală, recomandate în special persoanelor cu probleme de circulație a sângelui și reumatism.

„Obiectivul general al proiectului este cresterea atractivității orașului Sîngeorz-Băi ca destinație pentru turismul balnear-medical și turismul eco-cultural, prin realizarea de amenajări la standarde moderne și promovarea brandului stațiunii”, se arată în proiect.

 #”Sîngeorz-Băi va renaște”

Contractului de proiectare și execuție a fost semnat în noiembrie 2019, iar lucrările au început în primăvara anului trecut. „Lucrările sunt realizate, acum, în luna mai 2021, în proporție de 35-40 %”, a adeclarat, pentru PressHub primarului orașului Sîngeorz-Băi, Traian Ogâgău.

# O bulă de oxigen pentru GAL-uri

Concret, proiectul are șase obiective specifice: amenajarea obiectivelor turistice naturale, IZVORUL PRIMUS de utilitate publică precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică; amenajarea/crearea de spații verzi în stațiunea balneo-climaterică Oraș Sîngeorz-Băi; crearea și extinderea infrastructurii de agrement pentru activități cultural sportive inclusiv a utilităților aferente; amenajarea spațiilor publice din zona izvoarelor minerale; dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice și activități de marketing și promovare turistică pentru obiectivului finanțat.

Realizarea acestor ținte poate revigora mai mult decât stațunea. GAL-urile de la poalele Munților Rodnei au fost deja impulsionate de potențialul proiectului.

„Proiectul SOS (Sat-Oraș-Stațiune) Aqua Primus este un proiect de impact nu numai pentru orașul în care se face investiția ci pentru întreg teritoriul GAL, având impact la nivelul unei populații de aproximativ 40.000 de locuitori”, precizează  Delia Cristina Fazakas, manager GAL Lider Bistrița Năsăud, manager din anul 2014 și membru al Federației LEADER, o organizație  activă și foarte implicată în numeroase acțiuni care vin în sprijinul Grupurilor de Acțiune Locală și care numără aproximativ 40 de GAL-uri performante și cu rezultate concrete în teritoriile pe care le reprezintă.

GAL Lider Bistrița Năsăud, spre exemplu, are un teritoriu format din nouă comune – Șanț, Rodna, Maieru, Ilva Mică, Ilva Mare, Lunca Ilvei, Poiana Ilvei, Leșu, Măgura Ilvei și un oraș, Sîngeorz- Băi (unde se implementează proiectul) și are o strategie de dezvoltare locală finanțată prin programul LEADER din PNDR dar și multe alte intervenții în comunitate – marea majoritate fiind și ele finanțate din fonduri europene (de exemplu formarea fermierilor, acțiuni sociale, promovarea producătorilor locali, educație ,etc.), iar scopul său și, în general, al tuturor GAL-urilor este de a găsi soluții adaptate teritoriului pe care îl reprezintă pentru o dezvoltare în adevăratul sens al cuvântului.

# „Are viață pentru că produce efecte, pentru că influențează activ comunitatea”

Tocmai prin prisma acestui scop, proiectul „S.O.S. (Satul-Orașul-Stațiunea) AQUA PRIMUS Sîngeorz-Băi” este important pentru GAL-urile din zonă.

„Orașul Sîngeorz-Băi este o localitate mică, cu un puternic caracter rural. Este o stațiune de interes național care se bucura de o mare popularitate în perioada comunistă, fiind o stațiune căutată intens de români în acea perioadă. Din păcate, după anii 90 a avut aceeași soartă ca majoritatea stațiunilor din țară, adică a rămas neîntreținută până când turismul balnear a devenit doar o amintire. Acest proiect este unul special pentru că este mai  mult decât un simplu proiect de infrastructură. Este un proiect cu suflet pentru că este unul în care comunitatea a fost cu adevărat implicată, un proiect ce are viață. Și zic că are viață pentru că produce efecte, pentru ca influențează activ comunitatea”, mai spune, pentru PressHUB, Delia Cristina Fazakas.

Proiectul a fost inițiat în anul 2016, când administrația locală a decis să readucă stațiunea la viață. Practic a dat curs dorinței comunității care dorea dezvoltarea turismului.

„În anii anteriori mai fuseseră făcute investiții micuțe în turism dezvoltate în teritoriul GAL Lider Bistrița Năsăud de privați sau chiar de administrații publice locale din vecinătate, dar insuficiente. Lipsea acea investiție majoră care să vizeze doar turismul , care să aibă un puternic impact în teritoriu și care să genereze investiții în lanț pentru dezvoltarea turismului, mai spune managerul GAL Lider Bistrița Năsăud.

# „Un proiect în acord cu strategia întregului teritoriu”

Ce este special la acest proiect? Faptul că încă din faza de inițiere și scriere a cererii de finanțare, comunitatea a fost implicată direct prin consultări active și constante care au dus la rezultate remarcabile prin dezvoltarea unui proiect cu personalitate care caracterizează comunitatea.

„Nu a fost un proiect ca multe altele unde se vede doar viziunea arhitectului care parafează studiul de fezabilitate. De asemenea, foarte important a fost faptul ca primăria Sîngeorz-Băi a fost mereu în contact și cu GAL-ul Lider Bistrița Năsăud, astfel încât a rezultat un proiect fluid care se integrează în specificul zonei, care este în acord cu strategia întregului teritoriu și care aduce beneficii nu numai la nivelul orașului ci a întregii regiuni reprezentată de GAL. Pentru primăria orașului acesta a fost primul pas, pentru că astăzi administrația locală are numeroase proiecte în implementare cu o valoare de peste 40.000.000 euro – fonduri nerambursabile”, explică Delia Cristina Fazakas.

Deși proiectul se află în acest moment în curs de implementare și mai are de parcurs destui pași până la finalizarea estimată de Primărie în toamna anului viitor, rezultate în comunitate au început să apară.

„Ca urmare a acestei investiții publice, avem investiții private în zonă făcute din fonduri europene (de ex. pensiuni, muzeu, servicii), dar și de fonduri private (sunt acei investitori care deși dispuneau de fondurile necesare nu au demarat o investiție pentru că nu aveau curajul și contextul necesar – acest proiect a fost exact imboldul de care aveau nevoie). La nivel de GAL, am ținut cont de această investiție importantă și am corelat strategia noastră de dezvoltare locală cu aceasta, încurajând și finanțând proiecte complementare (mici start-up-uri sau chiar UAT-uri – amfiteatru în aer liber în comuna Leșu)”, spune manageul GAL Lider Bistrița Năsăud.

# Proiectul „S.O.S. (Satul-Orașul-Stațiunea) AQUA PRIMUS Sîngeorz-Băi” a impulsionat deja alte proiecte

Și acesta este doar începutul.

„Pentru că dorim să dezvoltăm cu adevărat teritoriul GAL Lider Bistrița Năsăud, noi continuăm să avem o viziune unitară pe care încercăm să o implementăm prin proiecte pe care le-am inițiat și care sunt complementare proiectelor existente”, explică Delia Cristina Fazakas.

Un exemplu în acest sens este proiectul depus spre finanțare împreună cu primăria Sîngeorz-Băi:  StartUp Comunitar în teritoriile LEADER. Scopul proiectului este de a crea structuri economice sociale care să răspundă nevoilor locale din punct de vedere economic dar și de integrare  socială.

„Viziune există, cooperare și capacitate administrativă de asemenea. Tot ce mai au nevoie GAL-urile la acest moment este o variantă de finanțare multifond. Acest tip de finanțare ar permite acțiuni complexe și complete în teritoriu care ar rezolva problemele și ar asigura calitatea proiectelor implementate și atingerea obiectivelor. Am putea avea intervenții specifice, personalizare fără a mai face compromisul punctajului pentru asigurarea finanțării de pe măsurile deschise la nivel național”, mai spune, pentru PressHub, reprezentanta Federației LEADER.

CASETĂ 2 Rezultate estimate prin Proiectul „S.O.S. (Satul-Orașul-Stațiunea) AQUA PRIMUS Sîngeorz-Băi”:

Lungimea/suprafață piste de cicloturism: 9.572 ml -53.080 mp ;

Număr de obiective turistice amenajate: 8 /15.489,62 mp;

Lungime/suprafață trotuare/alei/trasee pietonale modernizate/realizate (mp) 1.262,75;

Transportul apei de la punctul de captare până la obiectivul Primus (mp/ml) – 170.00 ml;

Suprafața infrastructurilor pentru recreere/agrement create, amenajate, reabilitate – Amfiteatru în aer liber – 2.268 mp / Scenă mobilă 140 mp/1050 mp sport;

Strategie de marketing și promovare eficientă a obiectivului finanțat, cu 55% mai mulți turiști

Lungime sistem de iluminat – 1.002 ml.

Locația implementării proiectului este: România, Regiunea Nord-Vest, județul Bistrița-Năsăud, orașul Sîngeorz-Băi, str. Izvoarelor nr. 2.

Acest articol a fost publicat pe PressHub.ro și Reper Media în cadrul proiectului “Cohesion Policy Booster in Romania – Closer to Citizens”, cofinanțat de UE prin DG Regio.
Informațiile prezentate nu reprezintă poziția oficială a UE. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine autorului.

[td_block_11 custom_title="Related Article" limit="1" post_ids="328426"]
spot_imgspot_img
Roxana Stancu
Roxana Stancu
Roxana Stancu (REPER MEDIA Argeş) are 20 de ani de experiență în jurnalism. A debutat în anul 2000, în TV, iar de atunci a profesat atât în presa audiovizuală, cât și în cea scrisă (locală și națională).

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Distribuie articolul

spot_img

Știri de astăzi

Mai multe articole similare
Related

BREAKING România va dona Ucrainei un sistem PATRIOT

România va dona Ucrainei un sistem PATRIOT. Consiliul Suprem...

Condamnarea lui Mario Iorgulescu anulată. Procesul va fi reluat, a decis un complet din care face parte Lia Savonea

Condamnarea lui Mario Iorgulescu anulată. Fiul lui Gino Iorgulescu...

Falsul lui Ciolacu despre primul loc de muncă și minciunile despre cariera sa | Recorder

Falsul lui Ciolacu despre primul loc de muncă și...

Trei ruși riscă retragerea cetățeniei române. Ar fi săvârșit fapte deosebit de grave

Trei ruși riscă retragerea cetățeniei române. Ar fi săvârșit...