Bani europeni pentru strategii de dezvoltare, digitalizare și prevenirea corupției în administrațiile județului Vaslui

Data:

Fondurile europene derulate prin POCA reprezintă una din principalele surse de finanțare pentru modernizarea administrației locale din județul Vaslui. Atât Consiliul Județean Vaslui, cât și mai multe primării au accesat zeci de milioane de lei pentru digitalizarea serviciilor oferite cetățenilor, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea calității și eficienței serviciilor furnizate. Un rol extrem de important îl au proiectele dedicate elaborării strategiilor de dezvoltare. Pe lângă instituțiile statului, de planificarea strategică pe termen lung beneficiază și firmele, care au solicitat în repetate rânduri întocmirea unor astfel de documente.

Consiliul Județean (CJ) Vaslui a finalizat trei proiecte europene care au beneficiat de finanțare europeană nerambursabilă prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020. Unul din cele mai importante proiecte a vizat ”Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”. Proiectul a început în anul 2018 și s-a finalizat în cursul anului 2020, valoarea totală a finanțării fiind de 816.478 lei.

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea capacității de formulare a politicilor publice de către CJ Vaslui pentru dezvoltarea economică şi socială a județului, prin implementarea unui proces participativ de planificare strategică.

În urma consultării și implicării factorilor locali interesați și a comunității, a fost elaborată strategia de dezvoltare durabilă pentru perioada 2021-2027. La întocmirea documentului s-a ținut cont de criteriile utilizate în evaluarea documentelor strategice la nivel european: relevanță, eficacitate, eficiență, consecvență şi coerență, pragmatism, sustenabilitate şi aranjamente de management şi monitorizare.

Nu în ultimul rând, s-a realizat creșterea competențelor a minim 50 de persoane de la nivelul aparatului de specialitate al CJ Vaslui, pentru elaborarea și implementarea politicilor publice locale până la finalizarea proiectului. În luna septembrie 2020, CJ Vaslui a aprobat strategia de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027.

„Am avut o strategie. Am accesat fonduri europene și pe Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est și pe programul operațional sectorial și pe alte programe care au fost gestionate fie la nivel regional, fie la nivel național. În momentul acesta, dacă cineva dorește ca să primească un sprijin din punctul de vedere al strategiei nu are decât să ceară, dacă cumva constată că lipsește ceva din această strategie care este adoptată, publicată și se află pe site-ul nostru. Dacă cineva dorește, are de aplicat undeva și nu găsește lucrul acesta în strategie, nu are decât să ceară și noi imediat o revizuim. Suntem la dispoziția oricui. Dacă se dorește să se popularizeze mai mult această strategie primim orice sugestie și ne asumăm și cheltuielile aferente legate de aceasta”, a spus Dumitru Buzatu, președintele CJ Vaslui.

Strategia prevede ca investițiile în infrastructura de transport trebuie să se concentreze pe întărirea coridorului de transport rutier reprezentat de DE 581 (prin construcția variantelor de ocolire de la Bârlad și Huși, întreținerea corespunzătoare a drumului). De asemenea, se urmărește creșterea accesibilității județului la coridoarele principale din regiune (investiții în drumurile de legătură cu Iași, Bacău, Galați, Roman, Adjud,  indiferent că sunt naționale sau județene).

În planificarea strategică se mai preecizează că este nevoie de investiții importante în drumurile județene din Vaslui, cu precădere în cazul celor care asigură legătura cu cele mai importante centre urbane și care deservesc un număr ridicat de locuitori din zonele tranzitate. În acest fel, cât mai mulți locuitori vor avea acces la oportunitățile și serviciile oferite de centrele urbane.

Proiect european pentru prevenirea corupției

Tot cu finanțare prin POCA 2014-2020, CJ Vaslui a derulat un proiect intitulat „Etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui”. Perioada de implementare a proiectului a fost de 16 luni, începând cu data de 18 iunie 2018, până la data de 17 octombrie 2019.

Valoarea totală a proiectului a fost de 399.610 lei, din care 391.617 lei asistenţa financiară nerambursabilă (339.668 lei cofinanțare Uniunea Europeană și 51.949 lei finanțare de la bugetul de stat) și 7.992 lei cofinanțarea din partea CJ Vaslui.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea capacității de implementare a măsurilor de prevenire a corupției la nivelul CJ Vaslui și instituțiile subordonate. Printre activitățile derulate în cadrul proiectului se numără dezvoltarea unui set de proceduri și instrumente suport în materie de etică, integritate și prevenire a corupției; identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul CJ Vaslui; elaborarea unui plan de integritate pe baza analizei instituționale și de risc etc.

În cadrul proiectului s-a realizat un manual care cuprinde un set de proceduri și instrumente suport în materie de etica și integritate cu minim trei proceduri în domeniul eticii și integrității (ex: declararea averilor, consilierea etică a salariaților), un cod etic și de integritate, un ghid conflicte de interese și incompatibilități.

În cadrul manualului sunt prevăzute cinci proceduri suport pentru implementarea măsurilor propuse în Strategia Națională Anticorupție 2016-2020: identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile; semnalarea neregulilor; consilierea etică la nivelul CJ Vaslui; interdicții post-angajare; declararea cadourilor.

„A fost un proiect necesar care vine să îmbunătățească activitatea instituției, determinând elaborarea unor proceduri care vin să reglementeze activitatea funcționarului public din cadrul CJ Vaslui, în raport cu etica și conduita care trebuie să o aibă fiecare. Rezultatele obținute în urma acestui proiect vor fi îmbunătățite în perioada de sustenabilitate, astfel încât procedurile de lucru să fie îmbunătățite de la un an la altul”, a spus Valeriu Caragață, administratorul județului Vaslui.

Ca și rezultate, amintim participarea unui număr de 109 angajați ai CJ Vaslui și reprezentanți ai instituțiilor subordonate la cursul de formare profesională „Expert prevenire și combatere a corupției”, 26 de funcționari publici și personal contractual cu atribuții în aplicarea codului de etică la nivelul instituțiilor subordonate au fost instruite în domeniul eticii și integrității, iar 29 de aleși local (consilieri județeni) au fost instruiți în domeniul eticii și integrității.

Un alt proiect finalizat de CJ Vaslui cu finanțare prin POCA 2014-2020 s-a intitulat „Calitate și performanță: strategie de management la Consiliul Județean Vaslui. Perioada de implementare a proiectului a fost ianuarie 2018 – iulie 2019, valoarea eligibilă a acestuia ridicându-se la 609.991 lei, din care 597.792,06 lei asistenţa financiară nerambursabilă (518.493,12 lei valoarea cofinanțării Uniunii Europene și 79.298,94 lei valoarea finanțării de la bugetul de stat) și 12.199,84 lei cofinanțarea din partea beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului  a vizat optimizarea proceselor orientate către beneficiari prin conformarea calității serviciilor publice furnizate de CJ Vaslui la cerințele standardului ISO 9001:2015 și raportarea la managementul performanței bazat pe instrumentul Balanced Scorecard (BSC).

„Proiectul a prevăzut elaborarea procedurii de lucru privind îmbunătățirea activității, în vederea evaluării riscurilor ce pot apărea de la o zi la alta. Fiecare direcție, compartiment, serviciu și-au revizuit procedurile de lucru, astfel încât să fie îndeplinite cerințele standardului de calitate”, a precizat Valeriu Caragață.

Printre rezultatele proiectului se numără implementarea unui sistem de management al calității la nivelul CJ Vaslui; derularea unui program de formare profesională în domeniul managementului calității etc.

Strategie de dezvoltare pentru municipiul Vaslui

În cursul lunii mai 2021, la sala de ședințe a Consiliului Local Vaslui, a avut loc ultima ședință de lucru a reprezentanților Primăriei Vaslui cu factori de decizie de la nivel local în vederea elaborării „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Vaslui 2021-2027” și a „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2021-2027”. Cele două obiective fac parte din proiectul „Planificare strategică municipiul Vaslui”, finanțat prin POCA 2014 – 2020. Proiectul are o valoare de 927.431 lei și a debutat la jumătatea anului 2020, urmând să se finalizeze la sfârșitul acestui an.

Obiectivul general al proiectului vizează întocmirea documentațiilor de planificare strategică pe termen lung la nivelul municipiului Vaslui.

Temele întâlnirilor de lucru din cadrul proiectului au fost „Dezvoltare educațională, social și sănătate”, „Dezvoltare urbană, transport și infrastructură tehnico-edilitară”, „Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” și „Competitivitate economică”, având drept scop identificarea proiectelor prioritare de investiții, concomitent cu definirea condițiilor necesare pentru accesarea unor noi surse de finanțare destinate viitoarelor obiective de dezvoltare.

La toate aceste dezbateri au luat parte reprezentanți ai municipalității, Instituției Prefectului, CJ Vaslui, ai unităților cu responsabilități în asigurarea ordinii publice, instituții și asociații din domeniul sănătății, tineretului și sportului, conducători ai unităților de învățământ, furnizori de servicii, agenți economici etc.

„Prin crearea acestei viziuni asupra direcțiilor de dezvoltare a municipiului nostru, ne dorim să creștem calitatea vieții oferite locuitorilor. Vrem să creștem calitatea serviciilor de care aceștia beneficiază, să sporim atractivitatea orașului nostru pentru investitori și agenți economici mari, care să creeze locurile de muncă necesare unei evoluții economice ascendente. Dorim să ne bucurăm de revenirea acasă a tinerilor care, în momentul de față, caută în alte zone ale țării și lumii bunăstarea financiară”, a spus Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui.

În strategia de dezvoltare a municipiului Vaslui vor fi trecute toate proiectele pe care municipalitatea intenționează să le realizeze în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Primăria Vaslui previzionează că va beneficia prin intermediul acestui plan de aproximativ 60 de milioane de euro. Direcțiile de investiții privesc eficiența energetică, digitalizarea, transportul sau schimbările climatice.

 „Pe eficiență energetică ne gândim la școli, la reducerea pierderilor de căldură, la placarea clădirilor etc. Capitolul digitalizare este foarte important și noi l-am început deja printr-un proiect. Sunt foarte mulți bani pe care autoritățile locale pot să îi acceseze, să terminăm cu birocrația, că ne-am săturat. Mii și mii de hârtii. Am discutat cu colegii despre capitolul schimbărilor climatice, se va merge mai mult pe mijloacele electrice etc. Noi facem acum planificarea strategică. Am avut o primă discuție, urmează a doua dezbatere. Am stabilit că cel târziu în luna octombrie să fie dezbaterea finalizată, care ne va da lista de proiecte pe toate capitolele posibil de realizat în municipiu, în această perioadă”, a spus Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui. 

Investiții în digitalizare

Un alt proiect al Primăriei Vaslui, derulat prin POCA 2014-2020, privește sistemul informatic integrat de e-administrație pentru îmbunătățirea accesului populației la servicii electronice și simplificare administrativă. Durata de implementare a programului este de 27 de luni, începând cu luna aprilie 2019, până în luna iunie 2021. Bugetul proiectului este în valoare de 2.433.531 lei, din care suma de 2.038.156  lei este valoarea cofinanțării Uniunii Europene.

Printre rezultatele proiectului se numără implementarea unei platforme informatice front-office de tip „portal”, pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de municipiu; o platformă informatică back-office pentru managementul fluxului de lucru al dosarelor, cu module pentru semnare electronică și management arhivă; servicii electronice configurate în portalul primăriei și accesibile beneficiarilor serviciilor administrației locale, ca alternativa la furnizarea tradițională prin ghișeu; arhiva electronică de documente constituită și accesibilă;165 persoane instruite din cadrul Primăriei Vaslui pentru procesarea cererilor în format electronic si pentru utilizarea și administrarea sistemelor informatice implementate prin proiect.

Tot prin POCA 2014-2020, Primăria Vaslui a finalizat proiectul „Sistem de management al performanței și calității în cadrul Primăriei Municipiului Vaslui SMC-BSC”. Proiectul a fost finalizat în luna iunie 2019 și a avut o valoare totală de 423.805 lei. Obiectivul general al proiectului a fost implementarea unor sisteme integrate de management al calități și performanței pentru optimizarea proceselor decizionale și de sprijin a cetăţenilor.

Rezultatele finale ale proiectului la nivelul Primăriei Vaslui sunt dezvoltarea de noi abilități ale personalului în vederea optimizării proceselor decizionale orientate către cetățeni; implementarea unui Sistem de Management al Calității în conformitate cu prevederile standardului ISO 9001:2015, care să conducă la creșterea calității, eficienței și a transparenței serviciilor oferite, precum și dezvoltarea unui proces de monitorizare și de evaluare a impactului net al serviciilor oferite; implementarea unor sisteme de management al performanței în baza Balance Scorecard.

Bani europeni pentru debirocratizare în Huși

Primăria Huși derulează în perioada iunie 2019 – decembrie 2021 un proiect finanțat prin POCA 2014-2020, privind  introducerea de sisteme informatice pentru imbunatatirea serviciilor publice din municipiul Huși. Proiectul are o valoare total de 3.569.651 lei și are ca obiective specifice dezvoltarea capacității necesare în vederea fundamentării deciziilor și planificarii strategice pe termen lung; implementarea unor sisteme informatice și dotarea cu echipamente hardware necesare optimizarii proceselor administrative; dezvoltarea de noi abilități ale personalului în vederea optimizării proceselor decizionale orientate către cetățenii municipiului Huși.

Printr-un alt proiect finanțat prin același program în valoare de 2.885.324 lei se vor implementa soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competențele partajate, în cadrul Primăriei Huși. Proiectul se implementează în perioada iulie 2020 – ianuarie 2023 și are ca obiectiv general consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul municipiului Huși.

Unul din rezultatele importante ale proiectului vizează implementarea sistemelor informatice de plata taxe și impozite, planificare buget, arhivare digitală și management al documentelor și achiziția de echipamente hardware necesare.

În cursul anului 2019, Primăria Huși a finalizat prin POCA 2014-2020 un alt proiect privind  implementarea unui sistem de management al performanței și calității, valoarea acestuia fiind de 423.209 lei. Obiectivele proiectului au vizat introducerea unui sistem de management al calității al serviciilor oferite, implementarea unor sisteme de management al performanței, precum și dezvoltarea de noi abilități ale personalului în vederea optimizării proceselor decizionale orientate către cetățeni.

Acest articol a fost publicat pe PressHub.ro și Vrancea24 în cadrul proiectului “Cohesion Policy Booster in Romania – Closer to Citizens”, cofinanțat de UE prin DG Regio.
Informațiile prezentate nu reprezintă poziția oficială a UE. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine autorului.

spot_imgspot_img

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Distribuie articolul

spot_img

Știri de astăzi

Mai multe articole similare
Related

Ursula von der Leyen, în așteptarea votului pentru viitorul președinte al Comisiei Europene

Noul Parlament European urmează să stabilească, prin vot secret,...

Finalizarea proiectului „Reabilitare termică a Clădirii Detașamentului de Pompieri Giurgiu în vederea creșterii performanței energetice”

Finalizarea proiectului „Reabilitare termică a Clădirii Detașamentului de Pompieri Giurgiu în vederea creșterii performanței energetice”

APIA Arad îşi construieşte un sediu nou, de 13,4 milioane de lei

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Arad...