Conflictul etic în rândul deputaților din cadrul comisiilor parlamentare economice: un fenomen real? – PSD și PNL

Data:

Conform preambulului codului de etică și conduită al PSD, membri acestui partid trebuie să dea dovadă de „o probitate morală necontestată”. Există însă unele cazuri în rândul membrilor Comisiei Camerei Deputaților pentru politică economică, reformă şi privatizare (responsabilă cu restructurarea economiei, prețuri și concurență) în care pot să apară semne de îndoială.

Autor: Miruna Constantina Țuțuianu


Spre exemplu, Vicepreședintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, Țuțuianu Marius-Horia a devenit deputat din partea PSD la data de 21.12.2020, având în 2020 calitatea de acționar S.I.F. Transilvania S.A. cu un număr de 203 524 acțiuni, acestea valorând 70 623 RON. Având în vedere că declarațiile de avere/interese ale deputaților sunt publicate în anul curent cu referire la anul fiscal precedent, la momentul redactării acestui articol nu există date publice care să ateste sau să infirme păstrarea acestei calități și în timpul mandatului de deputat. Totuși, o eventuală deținere în prezent a acestor acțiuni poate determina atât un conflict de interese potenția, cât și un conflict de natură etică. În această situație, deputatul ar avea un profund interes personal în succesul viitor al S.I.F. Transilvania, în timp ce este parte a procesului decizional pe subiecte de reformă economică.

Stancu Paul, devenit la data de 18.01.2021 deputat din partea PSD, avea în 2020 funcția de administrator al companiei de construcții SC Poll Alex Cons Trans SRL (cu un venit anual încasat de 227 150 RON). Aceasta apare în declarația de interese semnată la data de 15.06.2021, dar lipsește din cea anterior semnată la data de 18.01.2021, chiar dacă ambele se referă la același an financiar, și anume 2020, cel mai probabil fiind o omisiune.

Preambulul Codului etic al PNL prevede că: „Încrederea oamenilor în partide și instituții este determinată de corectitudinea și competența politicienilor și partidelor. Asumarea unor principii etice și sancționarea celor care le încalcă sunt esențiale pentru consolidarea integrității politice.”

Cazul cel mai consistent de încărcare al acestui cod este cel al deputatului PNL Vîlceanu Dan din cadrul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, obținând acest statut pe data de 21.12.2016. În 2020 acesta îndeplinea calitatea de acționar SC ROMINEX MINING ENGINEERING SA cu 12 000 acțiuni în valoare de 1 200 000 RON. Privind contractele deținute sau aflate în derulare în timpul exercitării mandatelor publice finanțate de la bugetul de stat, încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar majoritar/minoritar, mama parlamentarului, Vîlceanu Elisabeta, deține o colecție impresionantă prin compania SC TREFO SRL.

Doar în anul 2020 au fost enunțate în declarația de interese următoarele:

1) Contract de Furnizare Produse cu SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, obținut prin licitație și încheiat la data de 31.12.2020, cu o valoare de 628 573.80 RON.

2) Contract de Prestare Servicii cu SC CET GOVORA SA, obținut prin licitație și încheiat la data de 31.12.2020, cu o valoare de 271 996 RON.

3) Contract de Furnizare Produse cu SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, obținut prin licitație și încheiat la data de 31.12.2020, cu o valoare de 298 080 RON.

4) Contract de Furnizare Produse cu SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, obținut prin licitație și încheiat la data de 31.12.2020, cu o valoare de 339 987,60 RON.

5) Contract de Furnizare Produse cu SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, obținut prin licitație și încheiat la data de 31.12.2020, cu o valoare de 76 898,88 RON.

6) Contract de Furnizare Produse cu SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, obținut prin licitație și încheiat la data de 31.12.2020, cu o valoare de 149 642,20 RON.

7) Contract de Produse cu SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, obținut prin licitație și încheiat la data de 31.12.2020, cu o valoare de 79 080 RON.

8) Contract de  Produse cu SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, obținut prin licitație și încheiat la data de 31.12.2020, cu o valoare de 134 480,98 RON.

9) Contract de Produse cu SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, obținut prin licitație și încheiat la data de 31.12.2020, cu o valoare de 158 592 RON.

10) Contract de Produse cu SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, obținut prin licitație și încheiat la data de 31.12.2020, cu o valoare de 396 540 RON.

11) Contract de Produse cu SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, obținut prin licitație și încheiat la data de 31.12.2020, cu o valoare de 7 573,05 RON.

12) Contract de Prestare Servicii cu SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, obținut prin licitație și încheiat la data de 31.12.2020, cu o valoare de 162 306 RON.

13) Contract de Prestare Servicii cu SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, obținut prin licitație și încheiat la data de 31.12.2020, cu o valoare de 81 153 RON.

14) Contract de Prestare Servicii cu SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, obținut prin licitație și încheiat la data de 31.12.2020, cu o valoare de 81 153 RON.

15) Contract de Produse cu SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, obținut prin licitație și încheiat la data de 31.12.2020, cu o valoare de 91 540 RON.

16) Contract de Produse cu SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, obținut prin licitație și încheiat la data de 31.12.2020, cu o valoare de 823 020 RON.

17) Contract de Produse cu SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, obținut prin licitație și încheiat la data de 31.12.2020, cu o valoare de 167 162,15 RON.

18) Contract de Produse cu SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, obținut prin licitație și încheiat la data de 31.12.2020, cu o valoare de 251 498,87 RON.

19) Contract de Produse cu SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, obținut prin licitație și încheiat la data de 31.12.2020, cu o valoare de 86 000 RON.

20) Contract de Produse cu SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, obținut prin licitație și încheiat la data de 31.12.2020, cu o valoare de 59.154 RON.

Având în vedere faptul că Vîlceanu Dan a îndeplinit în 2004 funcția de Economist și în 2016 pe cea de Director Economic în cadrul companiei SC Trefo SRL, companie deținută de mama acestuia, Elisabeta Vîlceanu și condusă de tatăl acestuia, Eugen Vîlceanu, codul etic este clar încălcat. Dacă luăm în considerare declarațiile de interese completate de parlamentar în anii 2016-2019, concluzionăm că această situație s-a perpetuat în tot acest timp.

În 2019 SC TREFO SRL a încheiat 20 contracte cu societăți comerciale cu capital de stat (SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA, SC COLTERM TIMISOARA SA, SNGN ROMGAZ SA).

În 2018 SC TREFO SRL a încheiat 16 contracte cu societăți comerciale cu capital de stat (SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA, SC COLTERM TIMISOARA SA, SC ROMGAZ MEDIAS SA, CET GOVORA).

În 2017 SC TREFO SRL a încheiat 20 contracte cu societăți comerciale cu capital de stat (SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA, SC COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA, SC COMPLEXUL ENERGETIC GOVORA SA, SC COLTERM TIMISOARA SA, SC ROMGAZ MEDIAS SA, SC CET GOVORA).

În 2016 SC TREFO SRL a încheiat 13 contracte cu societăți comerciale cu capital de stat (SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA, SC COLTERM TIMISOARA SA, SC CET GOVORA). Tot în 2016 compania deținută integral de Dan Vîlceanu SC Rominex Mining Engineering a încheiat 1 contract de prestare servicii cu CET GOVORA SA în valoare de 61 579 RON și 1 de furnizare produse cu COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA în valoare de 34 500 RON), iar cealaltă companie deținută parțial de parlamentar SC REMONT SA a încheiat un contract de lucrări cu COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA în valoare de 4 780 361 RON.

Considerând legăturile directe ale parlamentarului cu acest trend continuu al încheierii de contracte cu societăți cu capital de stat, efectuat înainte de 2017 atât de el, cât și de familia acestuia, iar din 2017 doar de familia acestuia, încălcarea codului de etică este mai mult decât evidentă, cu posibilitatea creării unui conflict de interese potențial.

Mai departe, Vicepreședintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Burduja Sebastian-Ioan, a devenit deputat din partea PNL la data de 21.12.2020. Conform surselor publice, acesta a deținut în 2019 și 2020 calitatea de (cu posibilitatea deținerii și în prezent):

– asociat în cadrul companiei specializată pe servicii de consultanță pentru investitorii străini RISE CONSORTIUM SRL (Romania Investment Solutions Experts), cu 30 de acțiuni; obținând în 2020 dividente în valoare de 104 724 RON și în 2019 de 375 255 RON;

– asociat și în cadrul companiei SC GOALWISH VENTURES SRL, cu 5 acțiuni;

Deputatul a fost Managing Partner pentru RISE CONSORTIUM SRL între 2017-2019, fapt ce poate determina un conflict etic, în eventualitatea păstrării calității de acționar în cadrul companiei pe care acesta a condus-o și implicarea în procesul decizional privind aspecte de finanțe publice.

Sighiartău Robert-Ionatan a devenit deputat din partea PNL în cadrul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci la data de 21 decembrie 2016. Din 2016 și până în 2019 a deținut o serie de acțiuni în cadrul (declarația de interese a fost completată în anul 2020):

  • SC MONDIAL MOTORS SRL, 224 acțiuni cu o valoare totală de 22 400 RON;
  • SC COMAUTOSPORT SRL, 16,45% acțiuni cu o valoare de 85 600 RON;
  • IFN COMAUTOSPORT LEASING 18,18% acțiuni cu o valoare de 572 600 RON;
  • SC CENTRAL MOTORS SRL, 20% acțiuni cu o valoare de 182 000 RON.

Având în vedere că deputatul a avut funcția de conducere de Manager General al SC Mondial Motors SRL între 2010-2016 (până la primirea mandatului de deputat) și cea de Manager Executiv între 2009-2010 la SC COMAUTOSPORT SRL, și că acesta a păstrat acțiunile din cadrul ambelor companii pe durata mandatului de deputat 2016-2020, se poate defini un conflict etic, mai ales dacă adăugăm și faptul că acesta a primit în 2019 dividente din partea acestor firme (COMAUTOSPORT – 272 018 RON, CENTRAL MOTORS – 80 000 RON, respectiv MONDIAL MOTORS – 155 085 RON).

De precizat este că în cadrul analizei au fost alese doar Comisiile parlamentare cu rol în gestionarea procesului legislativ pe subiecte economice (Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare; respectiv Comisia pentru buget, finanţe şi bănci).

Așadar, cum ne raportăm la conflictul etic sau chiar cel de interese?

Având în vedere faptul că toate declarațiile de interese sunt completate în anul fiscal precedent primirii calității de parlamentar, nu există dovezi publice pentru a atesta un conflict de interese din punct de vedere legal. Însă acest lucru nu exclude încălcarea principiilor etice în timpul desfășurării calității de parlamentar sau existența unui conflict de interese potențial. Dacă urmăm definiția OCDE privind conflictul de interese, observăm că acesta „implică un conflict între datoria publică și interesul privat al unui funcționar public, în care interesul privat al funcționarului ar putea influența în mod necorespunzător îndeplinirea îndatoririlor și responsabilităților oficiale ale acestuia”.

Manualul elaborat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici definește foarte clar interesul privat al oficialului, incluzând orice avantaj pentru sine sau familia sa, rudele apropiate, prieteni și persoane sau organizații cu care acesta are sau a avut relații de afaceri sau politice”. De asemenea, ni se precizează că „pentru existența conflictului de interese este suficient ca interesul privat să fie de natură a influența exercitarea cu imparțialitate și obiectivitate a funcției publice”, ceea ce înseamnă că nu este necesar ca aceste rezultate să se și producă pentru a exista.

Apare întrebarea: De ce există atât de multe situații susceptibile în privind conflictelor etice? De ce nu se iau măsuri reale pentru a elimina aceste potențiale conflicte etice? Conform Secretarului General Autorității Naționale de Integritate, Silviu Popa, „Agenția Națională de Integritate este o instituție eminamente administrativă. Orice act pe care noi îl finalizam, orice raport de evaluare, este supus cenzurii judecătorești. Altfel spus, poate fi contestată în instanță”.  De aici se remarcă și limitele acțiunii A.N.I, care poate lua acțiuni în urma unui raport de evaluare doar dacă acesta nu a fost contestat de către deputatul în cauză în cadrul unei instanțe de contencios administrativ.

Cum definim acțiunea etică/morală?

Observăm că cele două concepte folosite în codul de etică al partidelor insinuează acțiuni cinstite, luate de deputați în afara oricărei influențe personale, provenite din sfera familială, profesională sau economică atât în prezent, cât și în trecut. Însă atunci când ne uităm peste aceste date ajungem să ne întrebăm cât de obiectiv votează toți acești deputați proiectele de lege care ar putea avea o influență asupra intereselor ce provin din activitățile lor economice. Ne putem baza noi, ca cetățeni, pe integritatea și obiectivitatea deciziilor acestora?

(Articol publicat în Financial Intelligence, partener PressHUB în cadrul proiectului „Hub for Business Journalism”)


Miruna Constantina Țuțuianu a fost selectată pentru a participa la „Hub for Business Journalism”, un proiect marca Freedom House care îşi propune să aducă un suflu nou în jurnalismul economic și de business din România. Pentru a citi mai multe astfel de articole, puteți accesa secțiunea dedicată proiectului din cadrul publicației Presshub.

Miruna Constantina Țuțuianu a fost analist economic în cadrul Ambasadei Emiratelor Arabe Unite în România. Este interesată de interacțiunile dintre mediul de afaceri și alte domenii cum ar fi cel politic și cel social. În momentul de față, Miruna este doctorandă în cadrul SNSPA.


spot_imgspot_img
PressHUB
PressHUB
Cea mai răspândită rețea de presă din România!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Distribuie articolul

spot_img

Știri de astăzi

Mai multe articole similare
Related

Meta, compania lui Mark Zuckerberg, vrea să antreneze inteligența artificială cu datele utilizatorilor | Reporter24

Meta Platforms, Inc., compania lui Mark Zuckerberg, încearcă să...

Copilărie încheiată prematur. Ce se întâmplă cu mamele minore aflate în grija statului

PressHub a investigat cum procedează instituțiile României în cazul...