Cel mai mare proiect pe fonduri europene din județul Galați, afectat de pandemie

Data:

Cel mai mare proiect pe fonduri europene din județul Galați, în valoare de 180 de milioane de euro și derulat de operatorul regional Apă Canal SA pe infrastructura de apă și apă uzată, va deveni și mai mare, prin adăugarea unui proiect complementar, în valoare de circa 40 de milioane de euro. Comuna Matca este cea care va beneficia de această extindere, aceasta nefiind prinsă în proiectul inițial.

Implementarea proiectului are însă de suferit în contextul pandemiei. Din cauza dificultăților întâmpinate de antreprenori, 3 din cele 10 contracte de lucrări au fost reziliate, unul dintre ele vizând chiar municipiul Galați.

Alte contracte s-au prelungit și există în continuare înștiințări pentru cererea extinderii perioadei, provocate de pandemia cu SARS-COV-2. Operatorul Apă Canal dă asigurări că, până la termenul final al contractului de finanțare, 31 decembrie 2023, toate contractele de lucrări aflate în implementare se vor finaliza.

  • Societatea Apă Canal SA Galaţi a semnat, pe 20 decembrie 2017, cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, contractul de finanţare nr. 158/20.12.2017, aferent investiției „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galați, în perioada 2014 – 2020”, finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020. Finalizarea contractului trebuie să aibă loc până la data de 31.12.2023, iar valoarea totală a contractului de finanţare este de 822.694.181 lei cu TVA inclus. Finanţarea nerambursabilă prin Fondul de Coeziune este în valoare de 511.757.962 lei, la care se adaugă o finanţare din bugetul de stat – de 78.268.862 lei, finanţare din bugete locale – în valoare de 12.041.366 lei și contribuția societăţii Apă Canal – de 90.123.337 lei. Valoarea neeligibilă inclusă în proiect este de 130.502.654 lei, reprezentând TVA.

Peste 150.000 de gălăţeni vor beneficia de aceste investiții

Obiectivul principal al proiectului este înființarea unor sisteme centralizate de alimentare cu apă și canalizare în judeţul Galați, pentru asigurarea unei ape potabile corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ, protejarea mediului prin înfiinţarea sistemelor noi de canalizare menajeră, creşterea gradului de confort și de conectare al populaţiei. Se continuă astfel procesul de extindere și reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată din etapa 2007-2013 în zonele urbane cu peste 10.000 de locuitori.


Investiţiile propuse vizează domeniul alimentării cu apă, constând în reabilitarea și extinderea unui număr de trei sisteme zonale de alimentare cu apă – Galați, Tecuci şi Berești – și realizarea unui sistem de alimentare nou în Cosmești Vale, acestea deservind un număr de 46 localități grupate în 21 de UAT-uri. Populația beneficiară a investițiilor de alimentare cu apă va fi de peste 116.000 de locuitori, reprezentand aproximativ 20 la sută din populația totală a județului.

Sunt propuse, de asemenea, investiții în domeniul apei uzate, constând în extinderea sistemelor de canalizare în 14 aglomerări, populaţia beneficiară a investițiilor de canalizare-epurare a apelor uzate fiind de circa 45.800 de locuitori, adică aproximativ 7,6 la sută din populaţia totală a judeţului Galaţi.

Pandemia a lovit în faza de implementare

Toate etapele necesare obţinerii finanţării şi semnării tuturor contractelor de lucrări au fost parcurse la timp, ceea ce a reprezentat o adevărată performanţă, proiectul Galaţiului fiind cel de-al patrulea semnat la nivelul întregii ţări. În urmă cu doi ani existau 45 de proiecte la nivel național, dar numai șase fuseseră aprobate până la momentul respectiv. Proiectul de la Galați depășise cu succes și două mari probleme cu care se confruntau toți operatorii la nivel național: identificarea și obținerea terenurilor pentru investiții, iar apoi obținerea aprobărilor și avizelor de la deținătorii de utilități (drumuri și căi ferate).

”Noi am ajuns să avem primii din ţară toate contractele de lucrări licitate, contractate şi semnate”, spunea, în 2018, managerul de proiect, Carmen Condurache, afirmând că etapa următoare – implementarea contractelor de lucrări, adică lucrările efective – se anunța foarte dificilă, pentru că aceasta depindea în primul rând de antreprenori care, la rândul lor, depindeau de forţa de muncă calificată, tot mai greu de găsit în acest moment în România. Și a avut dreptate.

O parte din lucrări erau programate să fie finalizate încă din primăvara și vara anului 2020: pe 5 august pentru Bereşti-Bereşti Meria (iar pentru Staţia de Epurare a Apelor Uzate – SEAU – Bereşti, pe 3 iunie 2021), pe 5 aprilie pentru Tecuci, pe 22 august pentru comunele Drăgăneşti, Umbrăreşti, Barcea, Lieşti, Iveşti, Pechea, Slobozia Conachi, Cuza Vodă, pe 5 decembrie pentru Cosmeşti-Movileni.

A intervenit pandemia, antreprenorii au început să se confrunte cu dificultăți neprevăzute, unele contracte s-au reziliat, astfel că aceste termene n-au mai putut fi respectate.

Trei contracte reziliate, printre care și cel pentru municipiul Galați

”În ceea ce privește stadiul lucrărilor, actualmente sunt în derulare lucrări în următoarele UAT-uri incluse in proiect: municipiul Tecuci, comunele Drăgănești, Umbrărești, Barcea, Liești, Ivești, Fundeni (Hanu Conachi), Piscu, Tudor Vladimirescu, Independența, Braniștea, Șendreni, Pechea, Slobozia Conachi, Cuza Vodă, Cosmești și Movileni. Lucrările incluse în cadrul contractelor aflate în derulare se vor finaliza în cursul anului 2022.

Progresul fizic cumulat la nivelul proiectului este de cca 45 la sută, iar cel mai avansat contract este GL-CL-05 (SEAU Movileni, SEAU Berești, Depozit nămol SEAU Galați, Depozit nămol UAT Șendreni), cu un progres fizic de cca 91 la sută. Acest proiect include două stații de epurare și două depozite temporare de nămol. Stația de epurare Movileni va trata apa uzată din comunele Movileni și Cosmești. Actualmente nu este finalizată toată rețeaua de canalizare, care se execută în cadrul altui contract (GL-CL-03), aflat în implementare. În ce privește stația de epurare Berești, aceasta va trata apa uzată din orașul Berești și comuna Berești Meria.

Actualmente nu este finalizată rețeaua de canalizare, care se execută în cadrul contractului GL-CL-04, contract reziliat la acest moment. În consecință, punerea în funcțiune a celor două stații de epurare este afectată de lipsa apei uzate, din cauza întârzierilor în implementarea contractelor de lucrări în cadrul cărora se execută rețelele de canalizare”, spune managerul de proiect.

De la data semnării contractului de finanțare și până la acest moment, din cauza dificultăților întâmpinate de către antreprenori, au fost reziliate trei din cele 10 contracte de lucrări, ca urmare a intrării în insolvență a antreprenorilor și denunțării de către administratorii judiciari a acestor contracte. Unul dintre acestea a fost scos din nou la licitaţie şi atribuit, acum fiind în implementare.


“Cele două contracte reziliate și care urmează a fi relicitate includ lucrări în infrastructura de apă și apă uzată în municipiul Galați și comuna Smârdan (contract GL-CL-01) și în orașul Berești și comuna Berești Meria (contract GL-CL-04). Contractul reziliat și relicitat, aflat în implementare, este GL-CL-09, care include rețele de apă și apă uzată în mai multe UAT-uri pentru conformare de la cca 90-92 la sută până la 100 la sută, respectiv: orașul Berești, comunele Berești Meria, Fundeni (sat Hanu Conachi), Piscu, Tudor Vladimirescu, Independența, Braniștea, Șendreni, Smârdan, Cosmești și Movileni. Aceste întârzieri generate de reziliere și relicitare au produs și produc în continuare întârzieri în implementarea proiectului. Localitățile în care lucrările sunt cele mai întârziate sunt cele incluse în contractele reziliate, respectiv, municipiul Galați, orașul Berești și comunele Berești Meria și Smârdan”, spune Carmen Condurache.

Comuna Matca, inclusă într-un proiect complementar

Scopul proiectelor finanțate prin POIM 2014-2020 este de a respecta angajamentele statului român incluse în Tratatul de aderare, respectiv de a asigura conformarea cu Directiva nr. 98/83/CE din 3 noiembrie 1998 – calitatea apei destinate consumului uman și Directiva 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor reziduale urbane, respectiv extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de apă uzată, iar pentru apele uzate, colectarea și epurarea acestora pentru aglomerări cu peste 2.000 de locuitori echivalenți (l.e.). În ceea ce privește gradul de conformare, pentru toate UAT-urile incluse în proiect se va asigura conformarea cu directiva apei și a apei uzate, respectiv un grad de conectare la apă conformă de 100 la sută și 100 la sută colectarea și tratarea apelor uzate pentru aglomerări de peste 2.000 l.e.

”Tot pentru a se putea respecta Directivele nr. 98/83/CE din 3 noiembrie 1998 și 91/271/CEE din 21 mai 1991, Societatea Apă Canal SA Galați a promovat un proiect de investiții complementar: „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și elaborare documentații de atribuire pentru proiectul de reabilitare și extindere sisteme de alimentare cu apă și de canalizare în județul Galați – etapa 2”, în valoare de 3.277.693 lei, finanțat tot prin POIM 2014-2020.

În cadrul acestui proiect se vor întocmi studiul de fezabilitate și documentațiile de atribuire pentru: înființare sistem de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Matca, singura aglomerare din județul Galați care are peste 10.000 locuitori echivalenti și care nu a respectat termenele de conformare din Directivele europene privind calitatea apei potabile și colectarea și tratarea apei uzate; reabilitarea unor conducte magistrale aferente sistemului de alimentare cu apă a municipiului Galați, având o importanță foarte mare în asigurarea continuității și calității necesarului de apă al municipiului Galați. Astfel, în comuna Matca se va înființa sistem centralizat de alimentare cu apă din sursa de profunzime a municipiului Tecuci și un sistem de canalizare care va colecta apa uzată din comuna Matca și o va trata în stația de epurare a municipiului Tecuci.

Actualmente, cererea de finanțare este transmisă la Ministerul Fondurilor Europene, urmând ca după finalizarea evaluării acesteia să se semneze contractul de finanțare.

În paralel, societatea Apă Canal SA Galați a demarat procedura de achiziție publică, cu clauză suspensivă. Prin implementarea acestui proiect, se va întocmi Aplicația de finanțare pentru execuția lucrărilor în infrastructura de apă și apă uzată în comuna Matca și municipiul Galați, în valoare estimată de cca 43 milioane euro. Aceste lucrări constau în rețele de apă și apă uzată pentru toți locuitori din comuna Matca și reabilitarea a cca 15 km conducte aducțiune și cca 3,2 km rețea distribuție aferente municipiului Galați”, precizează Carmen Condurache.

Ce urmează

Proiectele sunt afectate de lipsa forței de muncă, iar unii antreprenori au solicitat și primit avize de existență a cazului de forță majoră, eliberate de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați. Prin urmare, nu se poate enunța un termen de finalizare cert la acest moment, însă Apă Canal SA dă asigurări că toate contractele de lucrări aflate în implementare vor fi finalizate până la termenul final al contractului de finanțare, care este 31 decembrie 2023.

În ce privește contractul din municipiul Galați, acesta este reziliat și trebuie relicitat. Fiecare stație de epurare va putea fi pusă în funcțiune când rețeaua de canalizare din aria care colectează apa uzată va fi finalizată și cetățenii își vor executa rețele interioare pentru racordarea la rețeaua publică de canalizare.

Acest articol a fost publicat pe PressHub.ro și Viata Libera în cadrul proiectului “Cohesion Policy: Better Understanding, Reporting, Dissemination”, cofinanțat de UE prin DG Regio.
Informațiile prezentate nu reprezintă poziția oficială a UE. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine autorului.

spot_imgspot_img
Cristinel Luca
Cristinel Luca
Cristinel Luca are o experiență în presă de peste 26 de ani. A debutat în decembrie 1991, la Radio Galați. A fost reporter la Monitorul de Galați și la cotidianul online PresaGalati.ro. Timp de doi ani, a fost editor la RTV Galați - Brăila. Din 1998, lucrează ca redactor la cotidianul „Viața liberă” din Galați, pe domeniul economic.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

spot_img

Distribuie articolul

spot_img

Știri de astăzi

Mai multe articole similare
Related

Zeci de percheziții la traficanți care vindeau droguri de mare risc elevilor

Zeci de percheziții la traficanți de droguri de mare...

Cătălin Cherecheș a fost prins în Germania

Cătălin Cherecheș a fost prins în Germania. Primarul din...

Parlamentarii rămân cu pensii speciale, dacă au un mandat complet. Decizie a CCR

Parlamentarii rămân cu pensii speciale, dacă au un mandat...