Controverse și procese din cauza unei licitații de 150 de milioane de lei, fonduri europene Compania de utilități publice Focșani, acuzată că favorizează firmele apropiate

Data:

O licitație de 150 de milioane de lei pentru utilitățile din Focșani e blocată după ce o firmă participantă l-a acuzat pe directorul CUP SA Focșani (Compania de Utilități Publice), Gheorghe Vasilescu, că favorizează firme preferate pentru a acorda contractele. E vorba despre realizarea de rețele de apă și canalizare în Vrancea. Reprezentanții firmei Euskadi SRL Timișoara spun că Vasilescu a încercat, și reușit, în mare parte, să înlăture firma de la o licitație cu fonduri europene, favorizând asocierea de firme SC Tancrad SRL – SC Vega 93 Galați.

Totodată, Dan Dănoiu, reprezentantul Euskadi, spune că Vasilescu le cere să renunțe la proces. În replică, Vasilescu spune că nu are nici un amestec și că firmele care contestă licitațiile aduc prejudicii comunităților, privându-le de utilități în timp real, pentru că ar întârzia demararea lucrărilor.

Pe 28 mai 2019, Curtea de Apel Galați a respins plângerea Euskadi (sursa).

Totuși, reprezentanții Euskadi susțin că  nu se poate semna contractul cu Tancrad: „Nu se poate semna contractul cu Tancrad-ul, fiindcă ar trebui să se încalce o decizie definitivă (care nu a fost atacată la Curtea de Apel Galați) a CNSC, care spune clar că oferta Tancrad este neconformă. Licitația ar trebui să se reia de la zero”, a conchis Dan Dănoiu, reprezentantul Euskadi.

Ce s-a întâmplat, de fapt? Societatea Euskadi S.R.L. Timișoara a participat la licitația organizată de autoritatea contractantă – Compania de Utilități Publice S.A. Focșani (VN-CL03 Rețele de apă și canalizare în  gruparea Măicănești și aducțiunea zonală Focșani). După evaluarea ofertelor, comisia de evaluare a stabilit că oferta Euskadi este admisibilă și se situează pe primul loc în clasamentul după preț. În urma acestei situații, în aprilie 2018, comisia de evaluare a solicitat firmei prezentarea documentelor justificative D.U.A.E. (document unic de achiziție european), care reprezintă ultima formalitate înainte de atribuirea contractului.

Deși am trimis documentele solicitate, la multă vreme după aceasta (iulie 2018), Compania de Utilități Publice Focșani ne-a comunicat că ne-a respins oferta, nu pentru că aceasta ar prezenta erori, ci pentru că nu am fi transmis documentele solicitate în termen și a declarat câștigătoare cealaltă ofertă rămasă în cursă – asocierea S.C. Tancrad S.R.L. – S.C. Vega 93 S.A. Societatea noastră a contestat acest rezultat, iar în luna octombrie 2018, Curtea de Apel Galați a admis, în mod definitiv, contestația noastră, a anulat declararea drept câștigătoare a ofertei asocierii S.C. Tancrad S.R.L. – S.C. Vega 93 S.A. și a obligat autoritatea contractantă să verifice documentele justificative transmise de Euskadi (deci, în perioada iulie – octombrie 2018, procedura a fost întârziată din cauza actelor nelegale emise de autoritatea contractantă!). După ce a verificat aceste documente, comisia de evaluarea a stabilit că oferta Euskadi este câștigătoare (decembrie 2018). Acest rezultat a fost verificat de observatorii A.N.A.P. (Agenția Națională pentru Achiziții Publice), așa cum prevede legislația, iar aceștia nu au avut critici, ci au îndemnat autoritatea contractantă la aprobarea rezultatului și comunicarea/publicarea acestuia. În pofida acestui fapt, conducătorul autorității contractante – Gheorghe Vasilescu a respins acest rezultat, apreciind că ofertele ar trebuie reevaluate, pentru aspecte care fuseseră deja verificate și pe care le-a acceptat anterior (acesta aprobând, în mod expres rezultatul procedurii din luna iulie 2018, fără a considera că ofertele prezintă erori). Mai mult decât atât, conducătorul autorității contractante (deși nu are competențele și pregătirea comisiei de evaluare) a impus comisiei de evaluarea un anumit punct de vedere în privința ofertei Euskadi, respectiv că aceasta nu respectă unele cerințe ale licitației.

Dan Dănoiu, reprezentantul Euskadi

În urma verificărilor efectuate, comisia de evaluarea a respins oferta Euskadi și a declarat câștigătoare oferta asocierii S.C. Tancrad S.R.L.. Cu ocazia verificărilor efectuate, observatorii A.N.A.P. (Agenția Națională pentru Achiziții Publice) au criticat modul în care comisia de evaluarea a evaluat ofertele, comunicându-i acesteia, în trei rânduri, că oferta Euskadi nu trebuia respinsă, iar oferta asocierii S.C. Tancrad S.R.L. – S.C. Vega 93 S.A. nu trebuia admisă. În cele din urmă (februarie 2019), comisia de evaluarea a respins ambele oferte și a decis anularea procedurii. Interesant de observat este, însă, faptul că, în privința ofertei asocierii S.C. Tancrad S.R.L. – S.C. – Vega 93 S.A., comisia de evaluarea a susținut, în continuarea, că este conformă, dar a respins-o din cauza presiunilor A.N.A.P.

Și acest rezultat a fost criticat de A.N.A.P., care a statuat că autoritatea contractantă a încălcat legislația achizițiilor, prin aceea că a creat circumstanțe artificiale de anulare a procedurii.

Euskadi a contestat rezultatul procedurii la instanțele de judecată, iar asocierea S.C. Tancrad S.R.L. – S.C. Vega 93 S.A. a contestat rezultatul la C.N.S.C. (Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor).

Interesant este faptul că, după contestațiile formulate de societatea noastră, Compania de Utilități Publice S.A. ne-a transmis mai multe comunicări prin care ne-a solicitat să renunțăm la demersurile judiciare pe care le-am demarat, susținând că acestea ar prejudicia populația locală și amenințându-ne că ne vor solicita despăgubiri. Pe de altă parte, nu același lucru l-a făcut autoritatea contractantă și în privința asocierii S.C. Tancrad S.R.L. – S.C. Vega 93 S.A., ci, dimpotrivă, la dosarul contestației acesteia, autoritatea contractantă a transmis un punct de vedere prin care solicita admiterea contestației întrucât achiesează în totalitate la susținerile asocierii S.C. Tancrad S.R.L. – S.C. Vega 93 S.A. Având în vedere aceste aspecte este evident că întreaga conduită a autorității contractante și, în special, a conducătorului său – Gheorghe Vasilescu, nu a avut alt scop decât acela de a declara câștigătoare oferta asocierii S.C. Tancrad S.R.L. – S.C. Vega 93 S.A. (aceste societăți mai fiind declarate câștigătoare și a altor două licitații desfășurate în paralel de Compania de Utilități Publice S.A.).

Dan Dănoiu

Acesta mai spune că Gheorghe Vasilescu, directorul CUP, pune presiune pe firma sa, prin adrese oficiale (foto) pentru a nu mai contesta licitația.

În replică, Gheorghe Vasilescu, directorul CUP, spune că firma Euskadi nu are logistica necesară pentru un asemenea proiect, dar are bani de avocați.

Aceste contestări în instanță nu fac decât să întârzie demararea lucrărilor. Firmele se contestă între ele și nu au de pierdut decât cetățenii care așteaptă aducțiuni cu apă și canalizare. Aceste firme nu au oameni sau logistica necesară, lucrează doar în sub-antrepriză, dar bine că au bani de avocați. Le-am solicitat să termine cu procesele. 

Gheorghe Vasilescu
Gheorghe Vasilescu și Marian Oprișan

În ce constă proiectul 

În 2018, CUP Focșani a anunțat că, în următorii trei ani, în Vrancea se vor face investiții în valoare de peste 941 de milioane de lei în modernizarea sistemului de alimentare cu apă, denumit generic Vranceaqua. Este o continuare a proiectului regional început în exercițiul financiar european trecut, care a avut o finanțare la jumătate din ce există în prezent și care s-a orientat în principal pe rețelele din mediul urban, cu câteva excepții. 

Acum, în Programul Operațional Infrastructura Mare, vor intra în special localitățile rurale din Vrancea care au peste 2.000 de locuitori. Compania de Utilități Publice Vrancea, în calitate de beneficiar al celui mai mare program care a existat vreodată în Vrancea, a prezentat joi, în cadrul unei conferințe de presă, detaliile contractelor care se vor derula în următoarele 36 de luni.

Proiectul constă în realizarea de investiții pentru tratarea și distribuția apei și colectarea și epurarea apelor uzate care se vor implementa pentru județul Vrancea, în zonele urbane și rurale și care vor avea drept rezultat conectarea la aceste sisteme a tuturor cetățenilor din aceste zone și conformarea cu prevederile directivelor UE relevante.

Gheorghe Vasilescu, directorul CUP

Astfel, în cadrul lucrărilor de alimentare cu apă, vor fi realizate conducte de aducțiuni pe 162,5 km, 14 stații de tratare a apei, 46 de rezervoare de înmagazinare apă, 15 stații de pompare și 109 km de rețele de distribuție. Aceste lucrări se vor implementa în Focșani, Adjud, Panciu, Odobești, Mărășești, Bolotești, Dumbrăveni, Gugești, Homocea, Jariștea, Obrejița, Slobozia Bradului, Ruginești, Sihlea, Soveja, Străoane, Suraia, Tîmboiești, Tulnici cu localitățile Lepșa-Greșu.

Mult mai ample vor fi lucrările de canalizare, care se vor întinde pe o rețea de 256,7 km. În cadrul proiectului vor fi realizate 70 de stații de pompare ape uzate, 113 km de rețele de refulare și trei stații de epurare, respectiv la Măicănești, Gugești, Lepșa, ultimele două urmând doar să fie modernizate. Lucrările se vor derula în 35 de unități administrativ teritoriale, adică jumătate din județ. Este vorba despre Focșani, Golești, Cîmpineanca, Gologanu, Milcovul, Răstoaca, Vînători, Cotești, Cîrligele, Adjud, Ruginești, Mărășești, Odobești, Vîrteșcoiu, Broșteni, Jariștea, Bolotești, Panciu, Străoane, Gugești, Urechești, Popești, Dumbrăveni, Bordești, Sl. Bradului, Tîmboiești, Obrejița, Sihlea, Măicănești, Biliești, Suraia, Vulturu, Nănești, Tătăranu și Tulnici cu satele Lepșa-Greșu.

Proiectul cuprinde zece contracte de lucrări, care au fost scoase la licitație, iar primele două contracte au fost deja semnate, urmând ca ordinul de începere să fie dat în zilele următoare.

Un prim contract se referă la alimentarea cu apă şi canalizarea a localităţilor din gruparea Focşani1, cu localităţile Focşani, Cîrligele, Coteşti, Gologanu, Milcovul, Răstoaca, Vînători, lucrări în valoarea de  126,7 milioane lei şi vor fi executate de Asocierea SC TANCRAD SRL Galati-VEGA 93 SRL Galati sau de Euskadi SRL Timișoara, în funcție de ce decide instanța.

Al doilea contract se referă la Sistemul zonal de alimentare cu apă Focşani şi lucrări în sistemul de alimentare cu apă Suraia, dispecerizarea şi monitorizarea sistemului regional de apă şi construire staţie de epurare la Măicăneşti.  Investiţia are o valoare de 78.9 milioane de lei şi va fi realizată de  ASOCIEREA  SC MBM DECOR INSTAL SRL Focșani SC ROTARY CONSTRUCTII SRL Bucureşti.

Potrivit directorului CUP, Gheorghe Vasilescu, proiectul se va suprapune cu alte lucrările de investiții derulate de primării, astfel că se va da întâietate realizării lucrărilor subterane, urmând ca asfaltarea să se facă ulterior, iar acolo unde carosabilul va fi desfăcut pentru aceste lucrări constructorul are obligația de a aduce infrastructura la starea inițială.

Acest articol a fost publicat pe PressHub.ro și Vrancea 24 în cadrul proiectului “Cohesion Policy: Better Understanding, Reporting, Dissemination”, cofinanțat de UE prin DG Regio.
Informațiile prezentate nu reprezintă poziția oficială a UE. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine autorului.

spot_imgspot_img
Sebastian Oancea
Sebastian Oancea
În prezent redactor-șef la publicația Vrancea24, Sebastian Oancea și-a început ucenicia la Ziarul de Vrancea. A fost corespondent Academia Cațavencu, Ziua și Cotidianul, realizator de talk-show la Realitatea TV Focșani si TV Diplomatic Focșani, corespondent Romania TV pana in 2014. De asemenea, este coordonator al Realitatea de Vrancea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Distribuie articolul

spot_img

Știri de astăzi

Mai multe articole similare
Related

Monument în memoria eroului anticomunist Liviu Corneliu Babeş, la 35 de ani de la sacrificiul suprem

Primarul Brașovului, Allen Coliban, a dezvelit sâmbătă monumentul dedicat...

Cărțile care dărâmă blocul. Cum s-a transformat în știre virală gluma unui scriitor

Cărțile care dărâmă blocul și locatarii care au reclamat,...

A murit scriitorul Dinu Săraru

A murit scriitorul Dinu Săraru sâmbătă, la vârsta de...