Bani ar fi, voință, mai puțin: Cum s-a ratat finanțarea europeană pentru salvarea Palatului Gheorghiu din Galați, edificiu în pragul prăbușirii

Data:

Ruină îngropată în gunoaie, Casa „Simion Gheorghiu”, singura clădire de patrimoniu reprezentativă pentru centrul Galațiului în interbelic, a ratat ocazia de a fi salvată cu fonduri europene. Primăria orașului a contractat documentația necesară pentru depunerea cererii de finanțare cu scopul de transformare a clădirii în incubator de afaceri, dar nu a dus la bun sfârșit demersul. Motivul? Cu toate că, în iunie 2017, Primăria a devenit proprietara clădirii, prin hotărârea definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, o cotă-parte din edificiu este deținută de un cetățean căruia i s-a vândut, în 1997, o locuință cu două camere și bucătărie. Apartamentul aproape că nu mai există, dar Primăria nu a reușit să-l convingă pe proprietar să-i vândă bucățica de imobil cu un preț de 65.000 de lei. În schimb, acesta a dat în judecată Primăria, cerându-i despăgubiri de 45.000 de euro pentru locuință și 7.200 de euro pentru lipsirea de folosință a bunului. A blocat astfel orice demers de accesare a banilor europeni pentru clădirea cu bulină roșie de pe strada Domnească nr. 24, numită de gălățeni Palatul Gheorghiu.

„Din acest moment, nu vom mai avea nicio scuză pentru situația în care se află clădirea, dar asta nu înseamnă că de mâine va arăta așa cum era înainte. Trebuie să parcurgem pașii legali necesari, care implică o durată mai mică sau mai mare de timp, dar va fi unul dintre obiectivele mele până la sfârșitul mandatului”, ne declara primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, în iunie 2017.

Înalta Curte de Casație tocmai pusese punct proceselor de revendicare începute în 2008 și decisese definitiv că Primăria Galați este proprietarul clădirii-monument istoric de pe strada Domnească nr. 24, ajunsă în pragul colapsului.

Fotografie din Colecția Costel Gheorghiu furnizată de Direcția Județeană pentru Cultură Galați

Patrimoniu în suferință

Construită în perioada 1923-1925, Casa „Simion Gheorghiu” „este singura clădire reprezentativă pentru felul în care arăta centrul orașului, mai exact zona de «corso», până la sfârșitul celui de-al doilea Război Mondial. Importanța monumentului este întărită însă și de memoria acestuia, prin faptul că a fost comanditată și i-a aparținut gălățeanului Simion Gheorghiu, înalt funcționar la Uzina de Gaz din Galați și apoi director al Băncii Galaților”, spune Marius Mitrof, consilier în cadrul Direcției Județene pentru Cultură Galați.

Inclusă încă din 1992 pe Lista Monumentelor Istorice ale Galațiului, Casa „Simion Gheorghiu” este parte a „Ansamblului Urban Strada Domnească”, datat secolul al XIX-lea, inclus pe aceeași listă de patrimoniu.

Bijuterie a vremurilor de odinioară, clădirea, cu subsol parțial, avea spații comerciale la parter, iar la cele două etaje erau locuințe. Ruinată, vandalizată și furată bucată cu bucată în ultimii 20 de ani, transformată în ghenă de gunoi și adăpost pentru oamenii străzii, construcția s-a încăpățânat să reziste, deși doi primari ai Galațiului, Eugen Durbacă și Dumitru Nicolae, s-au străduit s-o demoleze.

Ruinat, vandalizat, furat, dar nedemolat

Demersurile pentru declasarea monumentului istoric, cu scopul de a-l desființa și a lărgi strada Domnească, au început în 1994 și au continuat până în 2003. De fiecare dată, Comisia Națională a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice a refuzat categoric, argumentând că, „prin calitățile plastice ale fațadei și prin amplasamentul său, care marchează începutul rezervației istorice de arhitectură a străzii Domnească, imobilul își justifică păstrarea statutului de monument istoric”.

Administrației locale i s-a pus în vedere că degradările imobilului sunt „consecința proastei administrații și a diverselor demolări de ziduri interioare, prin lucrări anterioare «așa-zise» de consolidare a clădirii”. Mai mult, în cadrul acestei intense corespondențe, i s-a oferit și soluția: consolidarea „in situ”, cu păstrarea celor două fațade care au decorații, principală și laterală, integrate într-o structură interioară complet nouă. Dar Primăria n-a făcut nimic.

În martie 2012 s-a prăbușit o bucată din tavan, după ce au fost furate grinzile care-l susțineau. Apoi au fost sustrase balcoanele de fier forjat ale monumentului istoric. Scuza autorităților a fost că „imobilul figurează doar în inventarul contabil al bunurilor administrate de municipiul Galați, pe rolul instanțelor aflându-se mai multe cauze având ca obiect revendicarea lui”.

Așa se face că, din 1990 încoace, singura măsură concretă luată de Primărie a fost construirea unui pasaj menit să-i protejeze pe gălățeni de prăbușirea unor elemente de construcție. Paradoxal, pasajul este prins cu cleme de fațada Palatului!

Documentații

A trecut un an și jumătate de când instanța supremă a decis că Primăria este proprietar, dar clădirea se află în aceeași stare deplorabilă.

„În perioada iunie 2017 – decembrie 2018, Primăria municipiului Galați nu a intervenit pentru protecția, conservarea, restaurarea imobilului”, recunoaște administrația locală. Nici măcar gunoaiele nu le-a adunat! În schimb, a contractat două documentații pentru stabilirea lucrărilor de intervenții necesare pentru salvarea clădirii.

Fotografie din Colecția Nicolae Sburlan, pusă la dispoziție de Direcția pentru Cultură Galați

Expertiza

În iulie 2017, în ședința Consiliului Local, era lansată ideea transformării Palatului Gheorghiu în incubator de afaceri, prin accesarea fondurilor europene. „Dacă studiul de fezabilitate ne va arăta că, într-adevăr, pe fonduri europene se poate face un astfel de incubator – o destinație foarte bună, fiind în centrul orașului – cu mare drag vom intra într-un astfel de proiect. Ar fi oportun să găsim un rol Palatului Gheorghiu și să beneficiem de fonduri europene”, declara primarul Ionuț Pucheanu.

Pentru „stabilirea gradului de risc seismic și a soluției de intervenție în vederea consolidării imobilului”, despre care admitea că „a fost afectat puternic de intemperii, iar în prezent găzduiește oameni fără adăpost și câini comunitari”, Primăria a comandat o expertiză tehnică.

A fost realizată de firma Atu Consulting SRL pentru 59.381 de lei, cu TVA. „Prin raportul de expertiză tehnică au fost stabilite următoarele măsuri de intervenție: păstrarea doar a fațadelor principale (din străzile Domnească și Gamulea) și reconstruirea clădirii; decopertarea tencuielii interioare și exterioare cu păstrarea / conservarea / restaurarea ornamentelor arhitecturale; extinderea / consolidarea fundațiilor la pereții care se păstrează; cămășuirea pereților de fațadă care se păstrează pe ambele fețe la subsol și doar la interior la nivelele parter, pod și etaje; șarpantă nouă peste etajul doi și înlocuirea tuturor rețelelor purtătoare de apă din interiorul clădirii”, ne-a comunicat Primăria.

Rectificare de urgență

Pe 4 aprilie 2018, consilierii locali gălățeni au fost convocați în ședință extraordinară pentru o rectificare a bugetului general al municipiului. Motivul? Alocarea sumei de 65.000 de lei din fondul de rezervă pentru achiziționarea unei cote-părți din imobilul de pe strada Domnească nr. 24: o locuință pe care tot Primăria o vânduse în urmă cu 21 de ani.

Povestea s-a petrecut pe când Eugen Durbacă (actualmente senator ProRomânia) era primar al Galațiului. Gălățeanul Bogdan Gabriel Iacob a închiriat de la Primărie apartamentul nr. 10 din clădirea de pe Domnească nr. 24. Patru ani mai târziu, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 198393/17.10.1997 – perfectat în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995 – Iacob a devenit proprietar pe cei 25 de metri pătrați ai apartamentului cu două camere și o bucătărie. Plata urma să se facă în rate. Numai că, după trei ani de la semnarea contractului, când a mers la Direcția de Fiscalitate să își achite rata, a aflat cu stupoare că nu i se mai primesc banii, întrucât actul de cumpărare a fost anulat, ca urmare a faptului că imobilul este propus spre demolare! Gălățeanul, însă, a continuat să vireze banii prin Trezorerie Primăriei, conștient că doar o instanță poate anula un act de vânzare-cumpărare. Asta știau și juriștii Primăriei, care, în anul 2003, au deschis un proces pentru anularea actului. Numai că toate instanțele – Tribunalul Galați, Curtea de Apel și mai apoi Înalta Curte de Casație și Justiție – i-au dat câștig de cauză lui Bogdan Iacob. Acesta nu a putut beneficia nici de locuință, nici de despăgubiri, din cauza proceselor de revendicare, încheiate abia în 2017. În aprilie 2018, Primăria i-a propus răscumpărarea locuinței cu 65.000 de lei.

„Achiziționarea este strict necesară în vederea atragerii de fonduri europene pentru modernizarea clădirii. Este vorba despre o linie de finanțare în vederea realizării unui incubator de afaceri”, li s-a explicat aleșilor, care au aprobat rectificarea. Pentru depunerea cererii de finanțare era nevoie de o documentație.

Studiu de fezabilitate

Pe 24 aprilie 2018, conform datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice, Primăria i-a atribuit firmei Atu Consulting SRL, prin negociere fără publicare prealabilă, un contract în valoare de 224.910 lei cu TVA. Contractul avea ca obiect servicii de proiectare, faza studiu de fezabilitate, pentru „Reabilitare Imobil Strada Domnească nr. 24”, în vederea derulării proiectului „Facilitarea exploatării economice a ideilor noi de afaceri prin înființarea unui incubator de afaceri sectorial în Municipiul Galați – INCUBIC”.

„Realizarea studiului de fezabilitate este necesară pentru solicitarea de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de Investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, preciza Primăria, explicând și motivele pentru care nu a avut timp pentru o licitație: „Realizarea acestor documentații este imperios necesar a fi realizată într-un timp foarte scurt. Termenul-limită de închidere a apelului a fost stabilit prin Ghidul solicitantului pentru data de 7 mai 2018, iar cererea de finanțare trebuie încărcată odată cu documentele suport, printre care și studiul de fezabilitate”.

Termenul de realizare a documentației era de 30 de zile. „Proiectul, faza studiu de fezabilitate, este în curs de elaborare, fiind condiționat de obținerea avizului Ministerului Culturii”, ne-a răspuns Primăria în decembrie 2018, când am întrebat-o dacă a fost depusă în termen cererea de finanțare.

„Nu a fost depusă cerere de finanțare prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 2, întrucât au existat litigii juridice. Se va depune cerere de finanțare când va fi atestat dreptul de proprietate în favoarea Primăriei Galați”, ne-a comunicat administrația locală.

„Am pierdut finanțarea”

„Pentru transformarea Palatului Gheorghiu într-un hub, puteam fi liderii unei asocieri cu Universitatea Dunărea de Jos. Din păcate, sunt foarte clare cerințele accesării de fonduri europene: trebuie să fii proprietar pe imobilul vizat. Am descoperit și noi, cu stupoare, că mai există un proprietar alături de noi, un domn care are un apartament, jumătate deja prăbușit. Domnul locuiește la Brașov. Noi făcut o evaluare care se ridica în jurul a 10.000 de euro. Nu a acceptat această sumă, fiind derizorie din punctul dumnealui de vedere. Sub 50.000 de euro nu ne-ar fi dat semnătura sau nu ne-ar fi vândut partea dumnealui. Așa am pierdut finanțarea pe această axă, pentru că, până la momentul în care am fi putut depune un astfel de proiect, dumnealui nu și-a dat acordul. Mai există un fond european, dar din nou avem aceeași problemă: nu avem pârghiile necesare pentru a-l determina să vină alături de noi”, ne-a declarat primarul Ionuț Pucheanu.

Situația este, însă, și mai complicată.

Proces

La solicitarea noastră, administrația locală ne-a răspuns că pe rolul Tribunalului Galați se află înregistrat dosarul nr. 2089/121/2018, având ca obiect revendicarea imobiliară formulată de Bogdan Gabriel Iacob. Dosarul a fost înregistrat pe 13 iunie 2018, iar primul termen de judecată este programat pe 12 februarie 2019.

Conform Primăriei, „reclamantul solicită obligarea instituției noastre la restituirea bunului imobil apartament nr. 10 prin despăgubire în cuantum de 45.000 de euro, precum și despăgubiri în cuantum de 7.200 de euro, reprezentând lipsirea de folosință a apartamentului”.

Care ar fi adevărata valoare a locuinței este greu de spus pentru că, susține tot municipalitatea, „imobilul fiind foarte degradat, este imposibil accesul la nivelul superior pentru a identifica locuința vândută și pentru a întreprinde demersurile necesare evaluării”.

Până când acest proces se va încheia, pentru accesarea fondurilor europene, dar mai ales pentru salvarea Palatului Gheorghiu, ar putea fi prea târziu.


Acest articol a fost publicat pe PressHub.ro și Viața Liberă Galați în cadrul proiectului “Cohesion Policy: Better Understanding, Reporting, Dissemination”, cofinanțat de UE prin DG Regio.
Informațiile prezentate nu reprezintă poziția oficială a UE. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine autorului.

[td_block_11 custom_title="Related Article" limit="1" post_ids="328426"]
spot_imgspot_img
Anca Melinte
Anca Melinte
Anca Melinte este redactor la Viața liberă, din Galați. A studiat la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Distribuie articolul

spot_img

Știri de astăzi

Mai multe articole similare
Related

Nicușor Dan: Teatrul Bulandra va fi consolidat și restaurat prin PNRR

Primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, a anunțat că proiectul depus...

ANCPI: Prima sesiune de lucru online pentru cadastrare cu fonduri europene

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a organizat, vineri, 25 noiembrie, prima din cele 28 de întâlniri de lucru desfășurate online, în cadrul proiectului „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063. Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Primăria Galați a împrumutat în ultimii 2 ani 150 milioane lei pentru cofinanțarea proiectelor europene

Consilierii locali ai municipiului Galați au aprobat, într-o ședință...

EXCLUSIV Un proiect de 113 milioane de lei, pentru comunitățile sărace, boicotat de birocrație

Un proiect „mamut”, care viza combaterea sărăciei și a...