Deșeurile din Arad, la mâna luptelor politice și a unui dosar penal. Proiectul cu finanțare europeană de peste 30 milioane euro este în pericol

Data:

Un proiect de gestionare a deșeurilor din Arad în valoare de peste 122 milioane lei este pus în pericol de lupte politice și incompetență administrativă. Mai mult, deși urma să îi scape în mod european pe arădeni de deșeuri, acum tinde să transforme orașul într-o capitală a gunoaielor. Gestionarea managementului unei asociații prin impunerea de măsuri fără respectarea prevederilor legale și statutare riscă să anuleze documentele semnate în managementul proiectului european.

Arădenii se confruntă periodic cu munți de gunoaie care afectează aspectul orașului și le periclitează sănătatea. După ce Consiliul Județean Arad a accesat un important proiect destinat gestionării deșeurilor, cu bani europeni, au apărut o serie de neajunsuri, începând cu tergiversarea termenelor asumate inițial și sincope în activitatea de colectare selectivă a deșeurilor, care au gripat serios inițiativa. În plus, au survenit probleme majore în administrarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor (ADI-SIGD), care face acum obiectul unui dosar penal.

Constituită conform legislației specifice asociațiilor, cu toate că este de utilitate publică, la ora actuală, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor este condusă de un președinte desemnat cu „încălcarea unor norme legale”, după cum reclamă opoziția politică din județ. Președintele, Sergiu Bîlcea, vicepreședinte al Consiliului Județean Arad, semnează de luni întregi documente privind derularea proiectului european, deși nu ar avea acest drept, după cum susțin contestatarii.

Sergiu Bîlcea

Consecința acestei posibile ilegalități poate fi extrem de gravă: dacă actele semnate de Sergiu Bîlcea vor fi considerate nule de drept, s-ar putea ca întregul proiect derulat în județul Arad să fie pus sub semnul întrebării, cu consecințe greu de estimat în acest moment. În ceea ce privește modul de desemnare a conducerii la ADI-SIGD Arad există deja pe rol și un dosar de cercetare penală.

Urmând tendința de pe continent, dar și în baza obligațiilor asumate de România odată cu aderarea la UE, în județul Arad s-a pus problema accesării de fonduri europene pentru rezolvarea problemei colectării selective, transportului, depozitării și neutralizării deșeurilor solide. Astfel, Aradul a accesat proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide”, în valoare totală de 122.573.648 lei, prin POS Mediu. Comisia Europeană a semnat Decizia de aprobare în 4 februarie 2010, iar Contractul de finanțare în 22 februarie 2011. Din totalul de 122.573.648 lei, valoarea eligibilă conform POS era de 112.905.765 lei. Din această ultimă valoare, co-finanțarea Uniunii Europene prin FEDR a fost 80%, adică 90.324.607 lei. Cealaltă parte a finanțării POS Mediu era asigurată de la bugetul de stat (18%), adică 20.323.043 lei și de bugetul local (2%), adică 2.258.115 lei. Termenul final al proiectului urma să fie anul 2015.

Ulterior, deși s-a trecut la implementare, selecție de consultanți, achiziții etc., s-au înregistrat întârzieri mari, ca mai peste tot în țară. Proiectele similare din mai toate județele care au aplicat pe POS Mediu au suferit amânări.

Printre consecințele acestor amânări, menționăm faptul că au fost achiziționate încă din anul 2011 peste 165.000 de unităţi de compostare individuală, pubele şi containere pentru colectarea selectivă, care au stat șapte ani sub cerul liber, fiind supuse degradării. La fel s-a întâmplat și cu cele 15 autospeciale cumpărate tot din anul 2011, care au fost parcate așteptând să poată fi utilizate. Iar când s-a ajuns la momentul integrării lor în activitatea de colectare, anul acesta, s-a constatat că există probleme serioase cu înmatricularea și folosirea lor, pentru că anii de depozitare și-au spus cuvântul.

Probleme au fost generate și de stațiile de sortare și rampele de depozitare a gunoiului mai vechi, dezafectate.

În consecință, proiectul de management al deșeurilor implementat cu fonduri europene în județul Arad a scârțâit ani de zile, generând un sistem care nu funcționează nici azi la parametrii scontați. Dar adevăratele semne de întrebare pornesc de la asociația menită să sprijine implementarea proiectului, ADI-SIGD Arad.

Cine este și cine conduce de fapt ADI-SIGD

Pentru implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Arad” a fost înființată Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad, sau ADI-SIGD Arad. Asociația are ca membri 78 de unități administrativ-teritoriale din județul Arad, adică cele 77 de primării și Consiliul Județean Arad.

Înființată în baza legislației privind asociațiile și organizațiile non-guvernamentale, deși scopurile sale declarate ating principiile de utilitate publică, ADI-SIGD a fost înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Arad prin încheierea nr. 5005/03.07.2008, pronunțată în Dosarul nr. 5129/55/2008. Statutul și actul constitutiv ale asociației au fost întocmite și adoptate conform HG nr. 855/2008 și Ordonanței 26/2000, modificată prin Legea nr. 246/2005.

La început, activitatea ADI-SIGD s-a derulat fără probleme deosebite. Conform statutului și actului constitutiv, asociația este condusă de un consiliu director, în frunte cu un președinte. Organele de conducere, conform legii, sunt înscrise la Judecătoria Arad. Pentru îndeplinirea scopurilor și obiectivelor sale, asociația și-a format un aparat tehnic, format din director executiv și salariați, care sunt sub autoritatea consiliului director.

Până la alegerile locale din anul 2016, organele de conducere ale ADI-SIGD au fost alese și consemnate conform statutului și actului constitutiv și cu aplicarea prevederilor legale. După 2016 însă, a apărut problema care acum pune sub semnul întrebării finalizarea proiectului european.

După alegerile locale, s-a schimbat echipa de la conducerea Consiliului Județean Arad, fostul președinte interimar Adrian Țolea (PNL) predând postul colegului său de partid, Iustin Cionca, ales de noii consilieri județeni. Unul dintre posturile de vicepreședinte i-a revenit lui Sergiu Bîlcea, tot liberal. Cele trei personaje vor avea un rol important în derularea evenimentelor ulterioare legate de ADI-SIGD.

Adrian Țolea

Noul președinte de Consiliu Județean a fost desemnat președinte al asociației. Prin Încheierea nr. 8538/9 noiembrie 2016, instanţa, luând act de cererea depusă de ADI-SIGD pentru înscrierea modificărilor aduse statutului şi actului constitutiv, a luat act de componenţa noului Consiliu director al asociaţiei după cum urmează: preşedinte – Iustin Marinel Cionca Arghir, preşedintele CJA, membru – Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad şi membru – Petru Antal, primarul oraşului Pecica. Este ultima menţiune înregistrată la Judecătoria Arad privind ADI-SIGD.

Ulterior, Iustin Cionca a renunțat la funcție și a decis să-și delege calitatea lui Sergiu Bîlcea. Prin Dispoziția nr. 800/7.12.2016 a președintelui Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca l-a delegat pe Sergiu Bîlcea să îi ia locul în AGA la ADI-SIGD. Conform legislației în vigoare (Legea 215 a administrației publice locale), însă, întrucât ADI-SIGD nu este instituție subordonată Consiliului Județean, calitatea de președinte al asociației nu-i permitea lui Cionca să-și delege atribuțiile unui vicepreședinte al Consiliului Județean.

Dispoziția nr. 800.

Președintele ADI-SIGD este ales de membrii AGA (Adunarea Generală a Asociaților), care sunt reprezentanții fiecărei UAT membră a asociației. Pentru a fi președinte, trebuia ca Sergiu Bîlcea să fie membru al asociației. Fiecare UAT își desemnează reprezentantul în AGA la ADI-SIGD, conform HG 855 și statutului ADI-SIGD, în baza votului forului deliberativ, adică al plenului consiliului local, respectiv Consiliului Județean, ceea ce nu s-a întâmplat. Nefiind desemnat legal membru al AGA, nu putea fi ales președinte. Și în realitate nici nu a fost.

Pentru că Hotărârea nr. 66/21.12.2016 a AGA de la ADI-SIGD, documentul pe care se bazează avansarea lui Sergiu Bîlcea ca şi preşedinte al asociaţiei spune, la art. 2, că: „se delegă d-lui Sergiu Ovidiu Bîlcea calitatea de preşedinte al Consiliului director”, când statutul este extrem de clar: preşedintele trebuie ales de membrii asociaţi. Nu i se delegă funcţia.

Mai mult, procesul verbal nr. 25/21.12.2016 al şedinţei AGA arată că şedinţa în care s-a luat act de delegarea lui Sergiu Bîlcea (nu în care acesta a fost votat ca preşedinte) a fost condusă de… Sergiu Bîlcea, deşi numele său apare abia la punctul 8 – „Diverse” de pe ordinea de zi.

Numele noului președinte nu apare nici înscris în evidențele Judecătoriei Arad, ultimul președinte legal înscris conform Încheierii nr. 8538/9 noiembrie 2016 fiind Iustin Cionca. A fost evitat și filtrul de legalitate reprezentat de Prefectură. Dispoziția nr. 800/7.12.2016, prin care Iustin Cionca își delega calitatea de membru în AGA la ADI-SIGD, nu a fost transmisă pentru viza de legalitate la Prefectura Arad.

Dosar penal pentru neregulile de la ADI-SIGD

Poate că neregulile legate de funcționarea ADI-SIGD nu ar fi fost descoperite dacă în Arad, în aprilie-mai, nu ar fi izbucnit un adevărat război al gunoaielor. Președintele AGA de la ADI-SIGD, Sergiu Bîlcea, a semnat o serie întreagă de documente, de la angajarea lui Adrian Țolea, fost președinte de Consiliu Județean, în funcția de director executiv al ADI-SIGD, până la contractul cu noul operator de salubritate, RETIM din Timișoara, care a fost desemnat să se ocupe de deșeurile arădenilor.

Intrarea firmei din Timișoara pe piața Aradului a provocat o serie de necazuri, Aradul ajungând, pentru câteva săptămâni, o adevărată capitală a gunoaielor. S-a dovedit că operatorul nu deținea capacitatea de a asigura salubrizarea la nivelul contractat.

Mai mult, după ce scandalul gunoaielor a adus-o la Arad și pe Grațiela Gavrilescu, ministrul Mediului, s-a constatat că RETIM a fost acceptat pe piața Aradului deși nu obținuse un document esențial, autorizația de mediu.

Pentru că scandalul a aprins opinia publică s-au căutat vinovați, primul nume vehiculat fiind cel al lui Adrian Țolea, deși de gestionarea problemelor asociației responsabil, conform statulului, era consiliul director care trebuie să se întâlnească o dată pe lună sau de câte ori este necesar. În criza gunoaielor de la finele lunii aprilie și începutul lunii mai probabil că nu s-a considerat necesar ca organul de conducere să se întrunească și să adopte decizii, vina fiind aruncată pe directorul executiv, Adrian Țolea.

Ajuns în vizorul opiniei publice, acesta a început să solicite Prefecturii detalii despre legalitatea unor documente privind funcționarea AGA de la ADI-SIGD, inclusiv privind legalitatea desemnării președintelui Sergiu Bîlcea. Judecătoria Arad a confirmat că ultima mențiune privind conducerea asociației este cea prin care președinte este Iustin Cionca, numele lui Bîlcea neapărând în nici un act de la instanță.

Adrian Țolea a fost demis și se judecă acum cu cei care au luat decizia. Însă în urma demersurilor sale, Instituția Prefectului Județul Arad i-a comunicat următoarele: „Prin adresa nr. 97886/20.07.2018 a Inspectoratului de Poliție al Județului Arad – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice ni s-a adus la cunoştință faptul că activitatea desfășurată în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor este cercetată în Dosarul Penal 2337/P/2018, fiind avute în vedere inclusiv aspectele legate de activitatea de împuternicit al UAT Județul Arad, a domnului Bîlcea Sergiu Ovidiu și a domnului Iustin Cionca, în Adunarea Generală a Acționarilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor”.

Adică, există un dosar de cercetare penală pe rol privind problemele legate de actuala conducere a ADI-SIGD.

Problema deșeurilor „aprinde” conturile de socializare

Pentru arădeni nu este important însă cine sau ce funcție ocupă în instituțiile desemnate să-i scape de deșeuri. Ei simt însă poticnelile sistemului și nu vor ca orașul să fie cotropit de gunoaie. În criza din aprilie-mai, conturile de socializare au fost asaltate de critici și acuze aduse de arădeni celor responsabili de modul cum operatorul de salubritate RETIM își făcea datoria.

Reţelele de socializare abundă de postări cu imagini ale mormanelor de gunoaie de prin tot Aradul, dar şi de comentarii dure la adresa celor vinovaţi de această situație. Bulevardul Revoluției nr. 26, Arad, 2018 – Oraș european (sub ferestrele oamenilor) – mirosul e de nedescris. Cui ar trebui sa aplice sancțiuni Garda de mediu??!!”, a postat A.T., deasupra imaginii unei rampe de gunoi dintre blocuri, invadată de gunoaiele neridicate.

„Peste tot în Arad este așa, a venit și căldura peste noi, mirosuri de toate felurile”, a comentat Ş.E. la această postare de pe un grup de Facebook dedicat Aradului. „Așa crește gunoiul în Alfa, ca FĂT-FRUMOS. ÎNTR-O ZI, CA ALTUL ÎNTR-O SĂPTĂMÂNĂ”, a postat A.C. pe alt grup de Facebook arădean. Şi enumerarea postărilor şi comentariilor poate continua pe aceeaşi notă a nemulţumirii publice.

Ultima soluţie găsită de arădenii nemulţumiţi a fost organizarea unui eveniment pe Facebook: „Cărăm gunoiul la gunoaie. Pardon! La primărie!”. Iniţiatorii îşi explică demersul: „Primăria Arad, împreună cu Retim SA, își bat joc de noi. Pe lângă faptul că pubelele trebuie ridicate de fiecare cetățean în parte, inculpata RETIM SA (cu acceptul Primăriei Arad) ne îngroapă în gunoaie. Propun ca mâine, 26 Aprilie 2018, ora 19:00, să aducem fiecare câte un sac de gunoi și să-l lăsăm pe platoul din fața primăriei”.

La scurt timp după ce a fost postat, evenimentul a găsit doritori care au adus gunoaiele în faţa Palatului Administrativ din centrul Aradului.

Cu toate că criza din primăvară a fost depășită, și la ora actuală mai există multe nemulțumiri față de periodicitatea ridicării gunoiului în Arad, de politica de taxe practicată de RETIM sau de lipsa de reacție a autorităților reprezentate în AGA la ADI-SIGD față de activitatea de salubrizare în Arad.

Politicienii și arădenii critică, Consiliul Județean se justifică

În urma acuzelor lui Adrian Țolea, primul politician care a reacționat a fost Marius Sulincean, liderul grupului consilierilor PSD-ALDE din Consiliul Județean Arad.

„Ne spunea chiar colegul de partid al lui Marinel Cionca, Adrian Țolea, cum stau de fapt lucrurile cu Sergiu Bîlcea, cocoțat în fruntea ADI-SIGD în calitate de președinte. Iar pentru ca lucrurile să fie clare, conform actelor, primul preşedinte ales de membrii asociaţi a fost Iustin (Marinel) Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad. Cum de altfel consemnează foarte corect și presa locală, numele acestuia apare, conform legii, şi la Judecătorie, deoarece, la fel ca în cazul oricărei asociaţii legal înregistrate în România, datele despre modificarea persoanelor desemnate ca organe de conducere pentru asociaţie trebuie să fie anunţate instanţei. Doar că Cionca decide să ignore în mod voit legea și îl desemnează ulterior, complet nelegitim și după ureche, pe Sergiu Bîlcea drept președinte al ADI-SIGD. Ceea ce, urmând o logică elementară demonstrează nu numai ilegalitatea actului în sine ci și nulitatea tuturor deciziilor emise de Bîlcea în această calitate. Da, avem o problemă, una mare și gravă!”, a declarat consilierul județean PSD Marius Sulincean.

Proiectul prin care s-a constituit ADI Deșeuri este plin de semne de întrebare, iar una dintre necunoscute este nivelul salarizării angajaților și mai ales a celor care conduc Asociația. (…) Deocamdată, activitatea Asociației reprezintă un mare eșec al actualei administrații, iar transparentizarea acestor venituri este absolut necesară pentru responsabilizarea angajaților și a managerilor”, a declarat Sergiu Vlad, deputat USR Arad.

Deputatul social-democrat Adrian Todor a susținut o declarație politică în Parlament.

Municipiul Arad și mai multe comune și orașe din județul Arad au fost transformate în adevărate gropi de gunoi, în urma implementării defectuoase a unui proiect european privind sistemul integrat de management al deșeurilor solide, în valoare de 112 milioane de lei”, a spus deputatul arădean. 

Consiliul Județean Arad își apără cauza prin interpretări proprii ale legislației, evitând să sublinieze că la ADI-SIGD, deși utilitatea este publică, se aplică statutul și legislația privind asociațiile.

Referitor la calitatea domnului Sergiu Bîlcea de președinte al ADI-SIGD. Județul Arad, alături de celelalte unități administrativ-teritoriale din județ (municipiul Arad, orașele și comunele din județul Arad), face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad. În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice primarii unităților administrativ-teritoriale asociate și președinții consiliilor județene sunt reprezentanții comunelor, orașelor, municipiilor și județelor în adunările generale ale asociației, aceștia având posibilitatea, conform legii, să își delege, prin dispoziție, această calitate. În acord cu prevederile legale invocate, prin art. 6 alin. (2) al Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 165/31.08.2016 s-a statuat că reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad este domnul Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad. Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Arad nr. 800/07.12.2016, în baza art. 10 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, domnul Iustin Cionca și-a delegat calitatea de reprezentant al U.A.T. Județul Arad în A.G.A. la ADI-SIGD domnului Sergiu Bîlcea, vicepreședinte al Consiliului Județean Arad. Dispozițiile art. 10 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice prevăd în mod expres faptul că delegarea calității de reprezentant în adunările generale se face prin dispoziție (conform art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale dispozițiile se emit de președintele consiliului județean). În sensul celor de mai sus, delegarea calității de reprezentant al U.A.T. Județul Arad în A.G.A. la ADI-SIGD nu trebuia supusă votului Consiliului Județean Arad. Ulterior delegării calității de reprezentant al U.A.T. Județul Arad în AGA la ADI-SIGD domnului Sergiu Bîlcea, prin Hotărârea nr. 66/21.12.2016 a Adunării Generale a Asociației, acesta a fost desemnat ca președinte al Asociației, respectiv al Consiliului Director al Asociației”.

Răspunsul CJ Arad face însă abstracție de statutul asociației și de prevederile legale care arată clar modul de desemnare a reprezentanților UAT în AGA, dar și modul de alegere a președintele asociației dintre membrii AGA. Dar în spatele aspectelor juridice interpretate într-un mod sau altul stau problemele generate de aceste decizii: legalitatea actualei conduceri a asociației care pune în pericol proiectul cu finanțare europeană privind managementul deșeurilor solide în județ, precum și modul în care firma a semnat contractul pentru salubrizarea Aradului.


Acest articol a fost publicat pe PressHub.ro și Arad24.net în cadrul proiectului “Cohesion Policy: Better Understanding, Reporting, Dissemination”, cofinanțat de UE prin DG Regio.
Informațiile prezentate nu reprezintă poziția oficială a UE. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine autorului.

[td_block_11 custom_title="Related Article" limit="1" post_ids="328426"]
spot_imgspot_img
Sorin Trocan
Sorin Trocanhttp://arad24.net
Sorin Trocan are o experiență de peste trei decenii în presă. A debutat în 1984 în revista „Forum studențesc” din Timișoara, unde, în perioada 1986-1987, a îndeplinit funcția de redactor-șef adjunct. Înainte de decembrie 1989 a colaborat cu mai multe reviste studențești. În 1991 a făcut parte din echipa care a fondat revista „Știrea” din Arad, al cărei redactor-șef a fost până în anul 1994. A fost corespondent pentru Arad al „Evenimentului zilei” (1992-2007). A activat în calitate de corespondent al unor posturi de radio și TV: Radio Timișoara, Studioul TVR Timișoara, Analog TV etc. A colaborat de-a lungul timpului cu mai multe publicații locale, regionale și centrale, cu agenții de presă, iar actualmente este Senior Editor al site-ului www.arad24.net.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Distribuie articolul

spot_img

Știri de astăzi

Mai multe articole similare
Related

Nicușor Dan: Teatrul Bulandra va fi consolidat și restaurat prin PNRR

Primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, a anunțat că proiectul depus...

ANCPI: Prima sesiune de lucru online pentru cadastrare cu fonduri europene

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a organizat, vineri, 25 noiembrie, prima din cele 28 de întâlniri de lucru desfășurate online, în cadrul proiectului „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063. Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Primăria Galați a împrumutat în ultimii 2 ani 150 milioane lei pentru cofinanțarea proiectelor europene

Consilierii locali ai municipiului Galați au aprobat, într-o ședință...

EXCLUSIV Un proiect de 113 milioane de lei, pentru comunitățile sărace, boicotat de birocrație

Un proiect „mamut”, care viza combaterea sărăciei și a...