Infrastructură nouă cu bani europeni pentru Universitatea din Craiova, cu bune și rele. Cum se blochează proiecte din cauza unui fax

Data:

Universitatea din Craiova a profitat de oportunitatea de a atrage fonduri europene pentru proiectele sale, cele mai multe sume provenind din POSDRU. Nu sunt de neglijat sumele atrase pentru modernizarea campusului de la Facultatea de Mecanică, construirea clădirii care găzduiește acum Facultatea de Drept și sumele atrase pentru cercetare. N-a fost simplu însă: birocrația și procedurile greoaie au culminat atunci când un proiect important a fost pierdut pentru că o hârtie a fost trimisă prin fax… Un alt eșec, cel mai pronunțat, este cel legat de blocul S200, care nu va deveni nici în 2019 parc IT, așa cum era preconizat, din lipsa finanțării; regulile accesării fondurilor s-au schimbat chiar „în timpul jocului”…

Informația pe scurt:

  • Suma totală atrasă din fonduri europene de Universitatea din Craiova este de peste 312 milioane de lei (aproximativ 69 de milioane de euro).
  • Cele mai multe proiecte accesate pentru studenți au fost pe POSDRU.
  • Au fost implementate și câteva proiecte în domeniul cercetării, unul dintre ele fiind în domeniul ingineriei de mentenanță pentru un segment din fizica nucleară, „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP)”.
  • Cel mai interesant proiect pe cercetare a fost „Infrastructura de Cercetare în Științe Aplicate – INCESA”, care este un fel de hub de cercetare pentru firme și alte entități.
  • Universitatea din Craiova a accesat fonduri europene și pe POCU.
  • Povestea mastodontului cunoscut ca blocul S200: clădirea din centrul Craiovei în care urma să fie înființat un parc tehnologic și IT nu va avea această destinație nici în anul 2019.

Universitatea din Craiova a atras până acum peste 312 milioane de lei din fonduri europene, în urma implementării a 86 de proiecte cu finanțare europeană. Cele mai multe proiecte au fost implementate pe Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU). Cele mai multe proiecte finanțate pe acest program au avut ca obiective facilitarea tranziției de la studiu la piața muncii a studenților de la diverse facultăți; creșterea capacității de integrare pe piața muncii a studenților și absolvenților prin consiliere și plasamente practice în afaceri; stagii de practică pentru cariera studenților în drept.

Au mai fost implementate proiecte cu finanțare europeană pentru tranziția de la școală la viața activă prin practică și crearea de întreprinderi simulate.

Pe lângă proiectele care au avut drept scop creșterea capacității de integrare pe piața muncii, au fost și proiecte inedite, cum ar fi în cercetare. S-a remarcat un proiect în domeniul fizicii nucleare, intitulat „Inginerie de Mentenanță pentru ELI-NP”. „Proiectul a avut ca scop formarea de specialiști familiarizați cu particularitățile instalației Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) – cu competențele necesare pentru a-și desfășura activitatea în cadrul entităților de tip start-up și spin-off care vor apare în jurul acestei infrastructuri, menite a asigura desfășurarea continuă a procesului de mentenanță, upgradare și dezvoltare a acesteia”, se arată în lista proiectelor implementate la Craiova având ca beneficiar Universitatea din Craiova. 

Proiecte de cercetare, finanțate pe POS CCE 

Proiectul în domeniul fizicii nucleare nu a fost singurul implementat de Universitatea din Craiova în domeniul cercetării. Beneficiarul amintit a aplicat pentru un amplu proiect de cercetare, pe Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE), denumit „Infrastructura de Cercetare în Științe Aplicate – INCESA”. Scopul proiectului INCESA este de a crea o infrastructură de cercetare modernă, care pune la dispoziția cercetătorilor din regiunea Oltenia, dar mai ales celor din Universitatea din Craiova, laboratoare dotate cu echipamente performante, avansate la nivel mondial, metode de actualitate în spațiul european al cercetării, „elemente care vor coagula masa critică de resurse, făcând astfel posibilă dezvoltarea și afirmarea cercetării românești în spațiul concurențial european”, informează beneficiarul banilor europeni. INCESA este un fel de hub de cercetare accesibil și persoanelor juridice și altor entități care au activitate în domeniul cercetării. Despre proiectele derulate prin INCESA vom detalia într-un articol următor.

Finanțări și pe POCU

Universitatea a depus proiecte și pe Programul Operațional Capital Uman (POCU). De rezonanță este proiectul „Stagii de practică performante pentru studenții Facultăților de Litere și Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor”, care va fi implementat până la finele lui septembrie 2019. Obiectul proiectului este acela de creștere a competențelor profesionale și a gradului de ocupare pentru viitorii absolvenți ai Facultății de Litere și ai Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității din Craiova.

Proiectul facilitează dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenților în cadrul stagiilor de practică, orientarea lor în carieră și promovarea parteneriatelor ce facilitează tranziția de la școală la viața activă. Grupul țintă este alcătuit din 250 de studenți. În cadrul proiectului, studenții grupului țintă vor beneficia de stagii de practică organizate la angajatori care au rezultate deosebite în activitate, de vizite de studii la întreprinderi performante, de subvenții și premii. Beneficiile pe termen lung ale proiectului: va crește calitatea pregătirii profesionale absolvenților Universității și se estimează că va crește numărul absolvenților cu studii superioare care își găsesc un loc de muncă în interval de șase luni de la finalizarea studiilor. 

Cum s-au finalizat proiectele

„Ca urmare a implementării proiectelor prin POSDRU, s-a îmbunătățit gradul de formare a viitorilor cercetători cu ajutorul implementării eficiente a ciclului de studii universitare de doctorat, sunt îmbunătățite programele de cercetare doctorală și post-doctorală, ceea ce va genera o creștere implicită a calității cercetării și a învățământului superior românesc. 1.300 de profesori de informatică, la nivel preuniversitar, și-au dezvoltat competentele de utilizare a aplicațiilor de programare IT moderne. A fost îmbunătățit procesul de inserție pe piața muncii și dezvoltarea aptitudinilor de muncă în cadrul stagiilor de practică a unui număr de 10.000 de studenți înmatriculați în învățământul superior tehnic, economic, medical veterinar prin dezvoltarea și furnizarea de programe integrate de orientare, consiliere profesională și încheierea a 500 de parteneriate cu potențiali angajatori”, au precizat reprezentanții Universității din Craiova, la solicitarea GdS. 

Ei mai susțin că, după implementarea respectivelor proiecte cu finanțare europeană, „a crescut capacitatea sistemului juridic universitar de formare profesională și de cercetare de înaltă ținută prin abordarea, în România, a unei școli de cercetare științifică de excelență, orientată atât pe actualitatea generată de modernizarea legislației naționale în scopul aprofundării problematicii legate de aplicarea noului drept la nivel european”. Instituția de învățământ a mai menționat că toate proiectele au fost implementate cu succes.

Au fost depuse și finanțate și proiecte pe Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013. Potrivit reprezentanților Universității din Craiova, prin implementarea proiectelor prin POR „a crescut calitatea procesului de învățământ și a gradului de participare a adulților la procesul educațional prin îmbunătățirea infrastructurii de educație”.

Campusul Universitar de la Complex Mecanică, realizat cu fonduri UE

Prin proiectele destinate Campusului Universitar Complex Mecanică desfășurate pe POR, au fost create spații de învățământ, biblioteca, o cantină, terenuri de sport. Unul dintre proiectele câștigate de Universitate pe POR a fost cel denumit „Reabilitare campus universitar complex Mecanică”, care a cuprins lucrări de schimbare de destinație a cantinei în bibliotecă, extinderea clădirii pentru asigurarea de spații de învățământ și facilități conexe în Craiova, pe Calea București. Clădirea reabilitată cu fonduri europene și-a schimbat aspectul radical. Printre altele, pereții exteriori din sticlă sunt inscripționați acum cu citate scrise în limba latină. Prin proiect s-a urmărit amenajarea unui corp pentru bibliotecă, la demisol situându-se o minitipografie, un depozit de carte, patru birouri pentru profesori. La etaj s-a amenajat o bibliotecă, o arhivă, un birou de bibliotecar, un birou de informații, opt birouri pentru profesori și două grupuri sanitare. 

Clădirea transformată din cantină în bibliotecă, dar cu bani europeni | foto Lucian Anghel

Un alt proiect pe POR dedicat Campusului de la Mecanică s-a intitulat „Reabilitare, modernizare și extindere spații de învățământ și cazare Facultatea de Mecanică Craiova” și a presupus construcția unei clădiri futuriste în regim P+4, D+P și desființarea construcției vechi care exista acolo. Clădirea rezultată în urma obținerii banilor europeni este o construcție modernă care găzduiește Facultatea de Drept și conține săli de curs, o aulă cu 300 de locuri, o terasă circulabilă, un vestiar, un spațiu destinat recreerii și petrecerii timpului liber pentru studenți, respectiv un cafe-fast food, unde studenții iau masa. Clădirea Facultății de Drept comunică cu cea a bibliotecii printr-o pasarelă, prevăzută tot prin proiectul cu finanțare europeană.

Valoarea totală a proiectului despre care vorbim a fost de 60 de milioane de lei, din care valoarea nerambursabilă a fost de 45,9 milioane de lei, iar contribuția beneficiarului a ajuns la 2,7 milioane de lei.

Multiple dificultăți întâmpinate la accesarea banilor europeni

În calitate de beneficiar a zeci de proiecte cu finanțare europeană, Universitatea din Craiova a întâmpinat o serie de dificultăți în accesarea fondurilor europene. Printre altele, probleme privind asigurarea fluxului financiar necesar derulării proiectelor, cauzate de întârzieri legate de mecanismul de decontare al cererilor de rambursare / cererilor de plată, informează Universitatea. Soluția adoptată a fost contractarea unor linii de credit destinate exclusiv susținerii proiectelor.

Au mai existat probleme cauzate de „desele schimbări legate de reglementarea achizițiilor publice”. „Permanenta modificare a acestor reglementări a generat solicitări de corecții financiare din partea organismului de control care verifica o achiziție realizată la o anumită dată, după reglementări ulterioare respectivei achiziții. Toate contestațiile UCv au fost acceptate și soluționate cu succes, dar efortul material si uman nejustificat a îngreunat activitatea instituțională”, au precizat reprezentanții Universității din Craiova.

Birocrația excesivă a pus piedici accesării banilor europeni și implementării proiectelor. „Pe parcursul ultimilor ani trebuie să recunoaștem că au fost făcuți pași concreți în restrângerea birocrației, dar încă sunt solicitate numeroase declarații și asumări de documente care nu au o justificare logică: după ce un proces de achiziție este asumat a fi derulat în conformitate cu legile în vigoare de conducerea instituției, urmează controlul respective achiziții publice de către organismul finanțator care decontează sau nu suma respectivă. Ulterior, la câțiva ani, urmează un control din altui organism care poate declara neeligibilă suma sau parțial o anumită sumă, fără ca să mai conteze faptul că organismul intermediar de management a verificat achiziția, răspunderea revenind din nou instituției! Ce rol mai are atunci verificarea respectivă făcută de organismul intermediar?”, se întreabă reprezentanții beneficiarului a 86 de proiecte. 

Căminul din Complexul de la Facultatea de Mecanică, unde se află și cantina cea nouă, realizată tot cu fonduri europene | foto Lucian Anghel

Proiect pierdut din cauza unui document trimis pe fax

Comunicările cu organismele intermediare nu se realizează pe canalele declarate și Universitatea din Craiova a pierdut un proiect pentru că documentul prin care i se comunica că a câștigat un proiect și trebuia să confirme că este de acord să îl implementeze „nu a fost trimis către instituție prin platforma MYSMIS, ci printr-un fax/e-mail care nu a ajuns niciodată la instituție. Faptul că nu am putut proba că documentul nu a ajuns (imposibilitate logică) a dus la pierderea proiectului”, afirmă reprezentanții UCv. 

A mai fost indicată de către beneficiar și dificultatea asumării unor decizii din partea angajaților din cadrul organismelor de implementare (OI). Neasumarea sau întârzierea asumării unor modificări de documente conduce la depuneri multiple, repetate, conforme părerilor unor angajați ai OI, dar neconforme din punctul de vedere al altor angajaților de rang superior.

Întârzierea evaluării proiectelor depuse este încă o „bilă neagră” în încercarea atragerii banilor europeni. „Universitatea din Craiova are proiecte declarate eligibile, conforme, de aproape un an de zile, dar etapa următoare nu a mai fost parcursă (evaluarea tehnică). Sau sunt proiecte a căror contractare a demarat, dar a fost suspendată de mai mult de șase-nouă luni, fără a mai primi vreun mesaj”, informează instituția.

Eșecul finanțării Blocului S200, care urma să fie un Parc IT

Tot la capitolul dificultăți încadrează Universitatea și stabilirea unor procente de cofinanțare nerealiste pentru implementarea unor proiecte de importanță strategică pentru Universitatea din Craiova și municipiul Craiova. Clădirea imensă din centrul Craiovei cunoscută drept Blocul S200 a fost construită pe vremea comunismului și gândită ca un bloc de garsoniere, apoi transferată către Universitatea din Craiova prin hotărâre de guvern, în 1997. Blocul S200 urma să fie transformat în Parc tehnologic și IT care să găzduiască mai multe firme inovative cu activitate în domeniul IT. Se pare că respectiva clădire nu va ajunge să aibă nici în anul 2019 destinația finală de parc IT. Universitatea din Craiova a precizat cum a câștigat preselecția pentru finalizarea celebrului bloc S200 printr-un proiect care viza realizarea Parcului IT, dar „ghidul impunând o cofinanțare de 45% a făcut imposibilă depunerea proiectului pe respectiva axă (după revizuirea proiectului tehnic ar mai fi nevoie de 12 milioane de euro pentru finalizarea investiției”.

Bloc S200 | foto Claudiu Tudor

Instituția de învățământ include tot la capitolul dificultăți întâmpinate și modificarea aparent inexplicabilă a unor priorități în cadrul axelor de finanțare. „Cum finalizarea lui S200 – Parcului IT este o prioritate a Universității din Craiova, anul trecut am participat la o nouă preselecție națională de proiecte strategice orientate pe șapte axe de prioritate. Universitatea din Craiova s-a plasat din nou pe primul loc în cadrul acestei preselecții, în cadrul domeniului domeniul Tehnologii noi si emergente, având nu mai puțin de 12 parteneri, dar competiția a fost lansată numai pe șase din cele șapte axe. Axa la care a depus Universitatea din Craiova nu a fost inclusă în competiție, pe considerentele că domeniul Tehnologii noi si emergente nu face parte din Domeniile de specializare inteligentă, chiar dacă propunerea cuprinsă și avizată în ROADMAP-ul național spune cu totul altceva”, susțin reprezentanții UCv.

Cu alte cuvinte, nici în 2019 mastodontul din centrul Craiovei nu va deveni funcțional ca Parc IT, din lipsa finanțării. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu clădirea respectivă în anul următor, respectivul imobil neputând să fie dat în folosință în stadiul actual al lucrărilor.

Acest articol a fost publicat pe PressHub.ro și Gazeta de Sud în cadrul proiectului “Cohesion Policy: Better Understanding, Reporting, Dissemination”, cofinanțat de UE prin DG Regio.
Informațiile prezentate nu reprezintă poziția oficială a UE. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine autorului.

[td_block_11 custom_title="Related Article" limit="1" post_ids="328426"]
spot_imgspot_img
Ramona Olaru
Ramona Olaruhttp://www.gds.ro
Ramona Olaru activează în mass-media din 2001 și este jurnalist specializat pe domeniul economic. A fost corespondent la revista Capital, la Evenimentul Zilei și redactor-șef al revistei Oltenia Business. Din 2008, este redactor economic la cotidianul regional Gazeta de Sud, din Craiova.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Distribuie articolul

spot_img

Știri de astăzi

Mai multe articole similare
Related

Nicușor Dan: Teatrul Bulandra va fi consolidat și restaurat prin PNRR

Primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, a anunțat că proiectul depus...

ANCPI: Prima sesiune de lucru online pentru cadastrare cu fonduri europene

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a organizat, vineri, 25 noiembrie, prima din cele 28 de întâlniri de lucru desfășurate online, în cadrul proiectului „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063. Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Primăria Galați a împrumutat în ultimii 2 ani 150 milioane lei pentru cofinanțarea proiectelor europene

Consilierii locali ai municipiului Galați au aprobat, într-o ședință...

EXCLUSIV Un proiect de 113 milioane de lei, pentru comunitățile sărace, boicotat de birocrație

Un proiect „mamut”, care viza combaterea sărăciei și a...