Zeci de milioane de euro, fonduri europene, pentru refacerea sediilor arădene ale Poliției, SRI și Poliției de Frontieră

Data:

La Arad, Poliția, SRI și Poliția de Frontieră funcționează în clădiri care nu au mai fost modernizate de zeci de ani. De-a lungul timpului, oportunități de refacere a clădirilor au existat, dar ele au fost ratate. Pentru condiții de funcționare decente, a fost necesară ca ultim resort accesarea de fonduri europene. Autoritățile au depus proiecte și au câștigat. Acum a început implementarea, iar în doi ani, clădirile celor trei instituții vor fi complet reabilitate.

În vechea clădire unde funcționează SRI și Poliția arădeană, „aerul condiționat” funcționează doar iarna

La Arad, SRI și Inspectoratul de Poliție Județean se află într-o clădire finalizată în 1980, care nu a fost reabilitată niciodată. Birourile au ferestrele și ușile originale, iar polițiștii spun că au „aer condiționat permanent”, pentru că acestea nu se închid bine… Ofițerii SRI lucrează și ei în condiții asemănătoare cu polițiștii. 

„Din momentul în care s-a ridicat această clădire, nu s-a mai intervenit deloc. La colegii de la Poliția Municipiului Arad, la etajele 2 și 3, sunt condiții improprii. Geamurile sunt astea vechi, antice și de demult, iarna ai aerisire suficientă.”

comisarul-șef de poliție Ioan-Marcu Tamaș, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Arad

Ani la rând s-a încercat obținerea unei finanțări pentru reabilitarea clădirii Poliției și a SRI din Arad. În mandatul său de ministru al Internelor, arădeanul Traian Igaș a alocat o sumă de bani pentru modernizarea sediului de la Arad. Managementul din perioada respectivă nu a făcut aproape nimic, iar banii au fost realocați altor structuri.

Unica soluție pentru modernizare au fost banii europeni. Așa că s-a depus un proiect și, spre bucuria polițiștilor, s-a câștigat finanțarea.

„Este foarte bine că s-au găsit fonduri pentru renovarea clădirii Inspectoratului Județean de Poliție din Arad. De zeci de ani, în această clădire nu au existat investiții majore. Ca fost ministru de Interne, pot să spun că în anul 2011 am alocat fonduri pentru reabilitarea Inspectoratului. Din diferite motive, care țin de prestația managerială a echipei de conducere din acea vreme a poliției arădene, acei bani nu au fost cheltuiți și Inspectoratul de Poliție Județean Arad nu a putut fi renovat. Mă bucur că acum, accesând fonduri europene, se va realiza, în sfârșit, această reabilitare care, evident, era de mult timp necesară.”

Constantin Traian Igaș, fost ministru de Interne

Milioane de euro pentru modernizare

Contractul de finanțare a modernizării sediului Inspectoratului de Poliție Județean Arad și al SRI Arad a fost semnat la Arad în luna noiembrie a anului trecut, de către comisar șef de poliție Ioan-Marcu Tamaș, șeful IPJ, și Sorin Maxim, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest.

Proiectul „Lucrări de reabilitare termică și modernizare spații de lucru la IPJ Arad și UM 0556 Arad” va fi implementat de către Inspectoratul de Poliție Județean Arad și Unitatea Militară 0667 Timișoara – sediul secundar din Arad. Finanțarea nerambursabilă se acordă în cadrul axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri Publice a Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020 (Regio-POR 2014-2020).

Valoarea totală este de 35.869.152,05 lei (7.699.886,67 euro), iar valoarea finanțării nerambursabile este de 26.039.578,20 lei (5.589.811,57 euro).

Proiectul „Lucrări de reabilitare termică și modernizare spații de lucru la IPJ Arad și UM 0556 Arad” va fi implementat pe parcursul a 32 de luni și vizează reabilitarea termică și energetică prin îmbunătățirea izolației termice, anveloparea fundației și a pereților exteriori, înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare, termoizolarea și înierbarea parțială a terasei, precum și reabilitarea instalațiilor de încălzire a apei, reabilitarea sistemelor de ventilare și climatizare, achiziționarea de centrale fotovoltaice, instalarea de panouri solare pentru prepararea apei calde și de panouri fotovoltaice pentru asigurarea necesarului de energie electrică, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață prin tehnologie LED, achiziționarea și instalarea unor sisteme inteligente pentru gestionarea energiei electrice. 

Vor fi executate lucrări de modernizare a clădirilor, printre acestea numărându-se optimizarea spațiilor de lucru, a zonelor administrative, a zonelor de acces, recompartimentarea și refacerea finisajelor interioare, înlocuirea instalațiilor electrice, refacerea rețelei voce/date, a instalației de alimentare cu apă rece și de colectare a apelor reziduale și pluviale, a sistemului de iluminat, a celui de supraveghere video, precum și a sistemului de semnalare a incendiilor.

Prin implementarea acestui proiect se estimează reducerea consumului total anual specific de energie din surse neregenerabile de la 275,20 kwh/m2/an până la 68,21 kwh/m2/an, reducerea consumului anual specific de energie din surse neregenerabile pentru încălzire/răcire de la 171,47 kwh/m2/an la 54,64 kwh/m2/an și scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră de la 270,64 (echivalent tone de CO2/an) la 83,91. De asemenea, se estimează că 29,30% din consumul de energie primară se va realiza prin utilizarea surselor regenerabile de energie.

Acum, proiectul se află în faza în care se întocmește caietul de sarcini. Apoi urmează încărcarea lui pe SICAP. „18 luni durează efectiv lucrările”, arată comisar șef de poliție Ioan Marcu Tamaș. 

Inspectoratul de Poliție Județean Arad și SRI trebuie să se mute temporar din clădire pe timpul lucrărilor. Acest lucru aduce noi probleme, întrucât arestul trebuie să plece odată cu instituția… Au fost notificate celelalte instituții din cadrul ministerului și s-au solicitat informații dacă există spații libere în care poliția arădeană ar putea să se mute. „În ceea ce privește arestul, o să raportăm această problemă și suntem în contact permanent cu IGPR și probabil o să facem un transfer către Timișoara în această perioadă”, arată comisar-șef de poliție Ioan Marcu Tamaș.

Vechea cazarmă de grăniceri va deveni un sediu adevărat pentru Poliția de Frontieră 

Deși județul Arad are patru puncte de frontieră terestre și unul feroviar, polițiștii de frontieră din Arad sunt integrați în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea. Punctele de frontieră au fost modernizate, dar sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Arad, nu. Clădirea este veche, iar acolo a funcționat ani de zile fosta unitate militară de grăniceri.

„Imobilul în care își desfășoară activitatea STPF Arad este o construcție veche, care nu a beneficiat de o renovare generală în ultimii 15 ani, existând probleme în ceea ce privește instalația electrică, sistemul de drenaj al precipitațiilor, eficiența energetică și termică, integritatea tencuielii atât în interior, cât și la exterior.”

chestorul de poliție Marin Bondar, șeful Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea

Condițiile sunt improprii, iar polițiștii de frontieră spun că, atunci când vin la Arad, se simt de parcă s-ar întoarce în timp.

„Clădirea nu mai poate asigura confortul pentru o bună desfășurare a activităților specifice, identificându-se mai multe deficiențe tehnice, sens în care a fost aprobată realizarea unei investiții de reabilitare în scopul asigurării condițiilor optime și creșterii confortului termic prin accesarea Programului Operațional Regional 2016-2020.”

chestorul de poliție Marin Bondar, șeful Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea

Astfel, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea a anunțat demararea implementării proiectului (cod SMIS 2014+ : 117751) intitulat „Reabilitare termo-energetică a pavilionului C1 (corpuri C1 și C2) din cadrul imobilului 49-273, sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Arad”, finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1. – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”.

Obiectivul general al proiectului este Creșterea eficienței energetice pentru pavilionul administrativ care este sediul Sectorului Teritorial al Poliției de Frontieră Arad. Acesta va fi realizat prin reducerea consumului anual de energie primară cu 334.448,86 kWh/an prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea surselor de energie regenerabilă. De asemenea, va avea loc scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră aferente funcționării pavilionului administrativ cu 93,84 echivalent tone CO2 prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea surselor de energie regenerabilă.

Proiectul are o valoare totală de 12.205.661,36 lei, din care 4.462.786,16 lei finanțare nerambursabilă acordată prin Fondul de Dezvoltare Regională (FEDR), având perioada de implementare de la 18 iulie 2018 la 31 ianuarie 2020, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

„Beneficiarii finali ai proiectului sunt angajații structurii STPF Arad, care își desfășoară activitatea în locația ce face obiectul finanțării proiectului, precum și cetățenii sau persoanele juridice care sunt beneficiari ai serviciilor asigurate de aceasta, prin îmbunătățirea calității aerului și folosirea de surse regenerabile de energie și mai putin poluante, care vor conduce la înregistrarea unori valori normale, pentru protecția sănătății umane.”

chestor de poliție Marin Bondar, șeful Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea

Investiția a fost aprobată în Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Afacerilor Interne prin avizul nr 23/2018. În data de 18 iulie 2018 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 2726/18.07.2018, al cărui beneficiar este Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea. În 20 spetembrie 2018 au fost întocmite „Programul anual al achizițiilor publice” și „Anexa privind achizițiile directe aferente proiectului” prin care sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Arad va fi reabilitat.

Contractul de lucrări „Proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare termo-energetică și asistență tehnică pe durata implementării proiectului a fost atribuit prin procedură simplificată. Ofertantul câștigător este Asocierea SC Amahouse SRL, SC Modvest Construct 2000 SRL, prin lider de Asociere SC Amahouse SRL, a cărui ofertă financiară a fost de 9.338.019,94 lei fără TVA, respectiv 11.112.243,74 lei cu TVA. „Semnarea contractului va avea loc în cursul lunii aprilie 2019”, arată chestorul de poliție Marin Bondar, șeful Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea.

Acest articol a fost publicat pe PressHub.ro și Arad24.net în cadrul proiectului “Cohesion Policy: Better Understanding, Reporting, Dissemination”, cofinanțat de UE prin DG Regio.
Informațiile prezentate nu reprezintă poziția oficială a UE. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine autorului.

spot_imgspot_img
Sorin Trocan
Sorin Trocanhttp://arad24.net
Sorin Trocan are o experiență de peste trei decenii în presă. A debutat în 1984 în revista „Forum studențesc” din Timișoara, unde, în perioada 1986-1987, a îndeplinit funcția de redactor-șef adjunct. Înainte de decembrie 1989 a colaborat cu mai multe reviste studențești. În 1991 a făcut parte din echipa care a fondat revista „Știrea” din Arad, al cărei redactor-șef a fost până în anul 1994. A fost corespondent pentru Arad al „Evenimentului zilei” (1992-2007). A activat în calitate de corespondent al unor posturi de radio și TV: Radio Timișoara, Studioul TVR Timișoara, Analog TV etc. A colaborat de-a lungul timpului cu mai multe publicații locale, regionale și centrale, cu agenții de presă, iar actualmente este Senior Editor al site-ului www.arad24.net.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Distribuie articolul

spot_img

Știri de astăzi

Mai multe articole similare
Related